หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

รู้เรื่อง เมืองมังกร 6---จีนภาคตะวันตก 3-"หยุนหนาน" มณฑลมหัศจรรย์(ตอนที่13)

รูปภาพของ YupSinFa2

ไท้ก๋าหยิ่ีน ครับ ไหง่ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณาติดตา่มงานเขียนชุดจีนปัจจุบัน รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ที่ยับสินฝ่าได้เขียนลงหน้าเว็ปชุมชนฮากกาของเรา หลาย ๆ เรื่อง ไหงได้ทราบว่า มีแฟนานุแฟน ที่กรุณาติดตามอ่านเรื่องราวที่ยับสินฝ่าเขียน แต่ไม่ได้ล๊อคอินเพื่อเป็นสมาชิก หรือเป็นสมาชิก แต่ใช้วิธีอ่านอย่างเดียวเท่านั้น นับว่าเป็นแฟนคลับคนสำคัญ เท่ากับทุก ๆ ท่านที่อยู่ในชุมชนของเรา

อย่ากระนั้นเลย เรามาท่องเที่ยวไปในมณฑลหยุนหนาน ซึ่งยังเหลืออีกเพียง 4 ตอน 4 เขต รวมถึงตอนที่จะพาท่านไปในครั้งนี้ด้วยครับ ตามกันมาเลยครับ ไท้ก๋าหยิ่น

เขตเต๋อหง 德宏

เต๋อหง อยู่ทางภาคตะวันตกของมณฑล มีเมืองเอก ชื่ีอว่า หมังซือ เมืองสำคัญอีกเมืองหนึ่งคือ เมืองญุ่ยลี่ ซึ่งเป็นเมืองค้าขายชายแดนที่สำคัญและสุดแสนจะคึกคัก เีดี๋ยวเราค่อยพากัุนไปเที่ยวเมืองญุ่ยลี่กัน ตอนนี้เรามาชมภาพแผนที่และเมืองเอกหมังซื่อ ของเต๋อหง กันก่อนครับ

เขตเต๋อหง เดิมใช้ชื่อว่า "แคว้นปกครองตนเองชนชาติไตแห่งเต๋อหง" ใช้ชื่อยาวเต็มยศ เหมือนกับเขตสิบสองปันนา เขตต้าหลี่ เขตลี่เจียง อันเป็นเขตพื้นที่ของชนชาติส่วนน้อย ที่เป็นหลักอยู่ในเขตนั้น ๆ ชาวไตในเต๋อหง และชาวไตลื้อสิบสองปันนาเรียกเขตเต๋อหงของตนเองว่า เขต ไต้คง ปัจจุบันด้วยเหตุผลทางรัฐศาสตร์ และเพื่อให้เกิดความง่ายในการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันจึงเรียกแคว้นปกครองตนเอง ต่าง ๆ รวมถึงเขตต่าง ๆ ที่ไม่ใช่แคว้น ยุบรวมกันเรียกเป็นเขตการปกครอง(คล้ายกับจังหวัดของไทยแต่พื้นที่ใหญ่กว่ามากมายนัก) เหมือนกันทุกเขต ในปัจจุบันนี้

เขตเต๋อหง ทิศเหนือติดเขตนู่เจียง และประเทศพม่า ทิศตะวันออกติดเขตเป่าซาน ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดประเทศพม่า ครับ

เต๋็อหง เป็นดินแดนที่มีพี่น้องชาวไทใหญ่ อยู่เป็นหลัก ชาวไตลื้อสิบสองปันนาเรียกชาวไตกลุ่มนี้ี่ ว่า ไตเหนอ (ไทเหนือ) นอกจากพี่น้องชาวไตใหญ่ แล้ว เต๋อหงยังมีชนชาติส่วนน้อยต่าง ๆ อีกมากมายหลายชนชาติ รวมถึงชาวเนปาล พม่า บังคลาเทศ และชาวฮั่น ฯลฯ อาศัยอยู่เพื่อการค้าขาย เดี๋ยวเราไปดูความคึกคักของเมืองการค้าขายชายแดนของหยุนหนาน ในเต๋อหงที่มีชื่อว่าเมืองญุ่ยลี่กัน แต่ตอนนี้เรามาชมเมืองหมังซื่อ เมืองเอกของเต๋อหงกันก่อนครับ


ภาพที่เห็น 5-6 ภาพนี้เป็นสนามบินหมังซื่อ เขตเต๋อหงมีการพัฒนาด้านการค้า อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวอย่างขนานใหญ่ เนื่องจากมีทรัพยากรมากมาย เป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าขายชายแดนที่สำคัญของมณฑลหยุนหนาน

ภาพซ้ายเป็นตัวเมืองหมังซื่อ ภาพขวาเป็นที่ตั้งของเขตเต๋อหง

ชมภาพวิวทิวทัศน์ของเต๋อหงแล้ว ชมภาพด้านล่างเป็นวัดวาอารามตามแบบพุทธศาสนานิกายเถรวาทของพี่น้องชาวไตใหญ่ กันครับ

 

ด้านล่างเป็นภาพของเมืองญุ่ยลี่ ครับ

ภาพที่เห็นด้านบนนั้น เป็นเมืองญุ่ยลี่ และด่านศุลกากรญุ่ยลี่

ภาพด้านล่างนี้จะเป็นสวนเหมิงปาหน่าซีเจิงเฉียว เมืองหมั่งซื่อ

ภาพด้านล่างเป็นชาวไตในเต๋อหง หรือไต้คง

แม่อุ้ยชาวไตใหญ่ ยกมือไหว้นายกรัฐมนตรีเวินเจียเป่า สังเกตดีดี นะครัีบ ชาวไตที่นี่ไม่เหมือนชาวไตลืิ้อสิบสองปันนาครับ ดูได้จากเสื้อผ้า ผ้าโพกศรีษะ ผ้าซิ่น เสื้อ ไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะคล้ายกัน ก็ตาม แต่ไม่เหมือน อีกอย่างหนึ่ง คือ สถาปัตยกรรม เช่น พระเจดีย์ วิหาร อาคาีรบ้านเรือน ก็ไม่เหมือนกัน ที่สำคัญคือ ตัวอักษร และสำเนียงพูด จะเป็นคนละอย่าง แต่คำศัพท์ส่วนมากจะเหมือนกัน กับภาษาล้านนา และภาษากรุงเทพ หลาย ๆ คำ ครับ

จบตอนเต๋อหงเพียงแค่นี้นะครับ เดี๋ยวไปต่อกันในเขตที่เหลืออีก 3 เขต ครับ


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal