หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

วิธีใช้เบื้องต้น

สารบัญ วิธีใช้


เรียนเวปมาสเตอร์

ท่านบอกว่าข้อมูลส่วนตัวเป็นความลับ แต่ทำไมถึงแสดงหมดเลย

ตอบด่วนและขอวิธีการแก้ไขด้วย

ขอบคุณมาก

รูปภาพของ webmaster

ตอบคุณ Chin moi

ขอบคุณที่ถาม เผื่อท่านอื่นๆ จะได้เข้าใจเช่นเดียวกัน

แสดงเฉพาะข้อมูลของตัวเอง เพื่อให้ตนเองสามารถตรวจสอบดู และแก้ไขได้ให้เป็นปัจจุบันได้เสมอ

แต่ไม่สามารถดูรายละเอียดของผู้อื่น และผู้อื่นก็ไม่สามารถดูรายละเอียดในช่องที่เขียนว่า (ไม่แสดงต่อสาธารณะ) ซึ่งตนเองเห็นข้อมูลส่วนตัวได้ครบ

 การทดสอบ

 • คลิกที่ชื่อผู้อื่น จะเห็นเฉพาะชื่อ login จังหวัด และ องค์กรที่อยู่(ถ้ามี) เท่านั้น
 • ถ้า Sign out ออกจากระบบแล้วจะไม่สามารถดูข้อมูลใครได้เลย

 

สมาคมฮากกา อุดรธานี

ผมเปิดเข้าไปดู ด้่นล่างขวาในสมาคมต่างๆ

ที่ ฮากกา อุดรธานี ไม่มีข้อมูล-รูปภาพใดๆเลย

จะแก้ไขหรือทำอย่างไร ต้องติดต่อใดร ให้แจ้ง-ตอบผมด้วย

รูปภาพของ webmaster

ตอบคุณ sawang

ตามที่ท่านพบเห็นบางสมาคม ที่ยังไม่มีข้อมูล เป็นเพราะทางเว็บได้ทำ Link menu สำรองพื้นที่ไว้ให้สมาคมต่างๆ มีพื้นที่สำหรับขึ้นเว็บ รวมทั้งทำชื่อ sub domain ไว้ให้แล้ว แต่เจ้าตัวยังไม่มาลงเอง (ตามหนังสือเชิญชวน ส่งรหัสไปให้แล้วทุกสมาคมเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้วนั้น) จึงยังคงปรากฎข้อความว่า อยู่ระหว่างดำเนินการดังที่เห็นอยู่

สำหรับบนเว็บนี้ สมาชิกที่ลงทะเบียนแล้วทุกคน
สามารถลงเรื่องราวตามที่ตนอยากจะนำเสนอแก่พี่น้องฮากกาได้เสมอ
ในทุกหมวดเรื่อง
โดยปรากฏชื่อผู้เขียนภายใต้ชื่อ Login ของตนเอง
ที่จะมีสิทธิแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาที่ตรเองเป็นผู้เขียนได้ตามต้องการ แต่ไม่ได้รับสิทธิในการแก้ไขข้อความที่ผู้อื่นเป็นผู้เขียน ซึ่งเนื้อหาที่ปรากฏเดิมนั้น เป็นสิทธิที่สามารถแก้ไขปรับปรุ่งของชื่อผู้เขียนนั้นๆ ไม่ใช้ชื่อตนเอง ก็จะไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ทุกท่านสามารถเขียนขึ้นมาใหม่ให้อยู่ในหมวดเรื่องเดียวกันได้

ดังนั้น หากสมาชิกท่านใดก็ตาม ที่มีข้อมูลเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสมาคมนั้นๆ ก็สามารถ สร้างเนื้อหา/เว็บบล็อก ลงเรื่องราวได้เอง โดยเลือกที่หมวดหมู่ว่า เกี่ยวข้องกับสมาคม.... แล้่ว ระบบจะจัดกลุ่มให้พบเห็นได้ เมื่อคลิกในเมนูของสมาคมนั้นๆโดยอัตโนมัติ

 และถ้าเห็นว่า บล็อกเดิมของสมาคมที่ยังเว้นว่างว่า รอดำเนินการ และมีสาระใหม่มาทดแทนแล้ว ท่านสามารถส่ง Contact มาเพื่อขอเก็บหน้านั้นออกได้ โดยที่ข้อมูลใหม่ที่ท่านนำมาลง ก็ยังปรากฎเป็นนามของท่าน เป็นผู้เขียนให้สมาคมนั้นอยู่คงเดิม เพื่อท่านจะได้รักษาชื่อ และสิทธิในการปรับรุงข้อมูนนั้นอยู่คงเดิม

 หากมีท่านใด ที่เป็นเจ้าหน้าที่ หรือกรรมการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับสมาคมนั้นๆ โดยตรง ซึ่งเป็นผู้อาสาที่จะทำให้สมาคมนั้นๆ แต่ไม่สามารถค้นหาเอกสารที่ทางเว็บส่งไปให้ที่สมาคมของท่าน  ท่านสามารถส่ง Contact มาเพื่อทางเราจะได้โอนสิทธิ์ผู้ประชาสัมพันธ์สมาคมของท่านได้มีข้อมูลเผยแพร่สู่ชาวโลกบนเว็บนี้

ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ ช่วยกันดูแลหมู่บ้านของพวกเราทุกคน ให้น่าอยู่ และเป็นสมบัติของส่วนร่วมสืบต่อไป

รูปภาพของ 曾绍华

การลบข้อความและรูปและอื่นๆ.....

หลังจากเราได้ลงข้อความหรือรูปภาพ หรือ เพลงจากยูทูปแล้ว เกิดเราอยากลบมันออกจะทำอย่างไรครับ

การแก้ไข / ลบ

ขอบคุณที่ถาม อาจจะเพราะลืมคำแนะนำเรื่องนี้ไว้ จึงขอตอบโดยรวมดังนี้

การลบ ข้อมูลที่เขียนไปแล้ว (ข้อความ/รูปภาพ/คลิป/ฯลฯ) สามารถทำได้เช่นเดียวกับการ แก้ไข

ซึ่งการ แก้ไข สามารถกระทำได้กับสิ่งต่อไปนี้

 • เนื้อหา บล๊อก ข้อความที่ตนเป็นผู้เขียนเองได้เสมอ
 • ความคิดเห็น ที่ตนเป็นผู้เขียน ตราบเท่าที่ยังไม่มีผู้ใดตอบ ความคิดเห็นนั้นๆ

ส่วน การลบ บล๊อก และความคิดเห็นต้น จะมีผลต่อ ความคิดเห็น ตอบต่อหลัง กล่าวคือ

 • ลบบล๊อก ความคิดเห็นในที่อยู่ในบล๊อกนั้น ทั้งที่ตนเขียน และทั้งผู้อื่นให้เกียรติแสดงความคิดเห็นมา จะถูกลบไปด้วยเพราะไม่มีต้นเรื่องที่ผูกอยู่ด้วย และไม่สามารถกู้คืนได้
 • ลบความคิดเห็น จะใช้วิธีแก้ไข โดยลบเนื้อหาที่พิมพ์ออก แล้วกดบันทึกข้อความ -ว่าง- นั้น (แต่ยังคงหัวเรื่องผู้เขียนคงไว้) เพื่อมิให้ความเห็นของผู้อื่น(ถ้ามี) ที่ต่อท้ายถูกกระทบไปด้วย (ดังนั้นข้อมูลต้นจึงยังมีอยู่ คงไว้ว่าเคยเสนอแล้ว แต่ไม่สามารถลบทั้งหมด หรือขอกู้คืนได้)

ดังนั้น ถ้าเห็นว่าเนื้อหานั้นไม่จำเป็นต้องลบ ก็ไม่ควรลบ ซึ่งระบบยังรองรับข้อมูลได้อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งการลบถอดถอนนั้น อาจทำให้ผู้สนใจติดตามผลงาน รู้สึกว่าขาดช่วง หรือลดความน่าเชื่อถือลงได้บ้าง ก็มีทางออกได้หลายวิธี

 • ถ้าเห็นว่าข้อมูลนั้นไม่เป็นปัจจุบันแล้ว (ซึ่งมันเคยถูกต้อง ณ เวลาหนึ่ง) ผู้เขียนก็ยังสามารถ เพิ่มความเห็น แจ้งข้อมูลปัจจุบัน เพื่อบันทึกต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ปล่อยให้ที่ผ่านไปแล้ว เป็นบันทึกลำดับวิวัฒนาการ (คล้ายการบันทึกข้อมูลทางบัญชี ประวัติศาสตร์ ถึงอาจไม่มีประโยชน์ในวันนี้ แต่อาจเป็นปูมบันทึกที่มีค่าในวันหน้า)
 • ถ้าเห็นว่าเป็นข้อผิดพลาดที่สมควรแก้ไข สามารถปรับแต่งแก้ไขใหม่ได้โดยไม่จำเป้นต้องลบทั้งหมด แต่ถ้าจุดที่จะแก้ไข ถูกอ้างถึงในความคิดเห็นของผู้ อื่นเพื่อความต่อเนื่องของเรื่องราว สามารถตอบรับเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องได้
 • สำหรับบางเรื่องที่คิดว่า อาจไม่เป็นประโยชน์สำหรับท่านแล้ว แต่อาจเป็นประโชยน์ สำหรับท่านอื่นบ้าง ไม่มากก็น้อย คงไว้ก็ไม่เสียหลายอะไร จะคงไว้ หรือปรับปรุงเพิ่งสาระเข้าไปอีกก็ได้ ไม่จำเป็นต้องลบก็ได้

สำหรับเรื่องที่คิดว่า ละเมิดสิทธิผู้อื่น หรือ เกินความคิดเห็นส่วนตัว อาจสร้างความเสียหายโดยส่วนร่วม ผู้เขียนหรือผู้ถูกกระทบ สามารถ Mail แจ้งตรงมาเพื่อพิจารณาถอนข้อความนั้นได้ ที่ hakka@hakkapeople.com

รูปภาพของ webmaster

การสนทนากันระหว่างสมาชิก

สำหรับการพูดคุยทั่วไป ทำได้ หลายแบบ เช่น

ซึ่งแต่ละวิธีมีจุดแข็งจุดอ่อนแตกต่างกันคือ

 • Contact เหมาะสำหรับติดต่อกันหลังไมล์เป็นการส่วนตัว ดีตรงที่มีความเป็นส่วนตัวสูง และไม่เผยแพร่สู่สาธารณะ จึงไม่เหมาะสำหรับการถ่ายทอดเรื่องราว
 • Forum (กระดานสนทนา) มีข้อดีที่ทุกคนสามารถติดต่อพูดคุยเป็นวงกว้างได้ ใครผ่านไป มาเมื่อไหร่ ก็แปะถามตอบคุยกันได้ ไม่จะเป็นต้อง Online พร้อมกันก็ยังได้ และถ้า online พร้อมกัน ก็ยังสามารถโต้ตอบกันได้ เพียงแต่ว่าเมื่อคู่สนทนาส่งข้อความแล้วมันไม่ยิงมา update หน้าจอทุกคนแบบ real time แต่มันจะปรากฏที่ กระทู้ใหม่ หรือ กระทู้มีผู้ตอบล่าสุด ทันทีเมื่อผู้ใช้คลิกดูหน้าจอต่างๆ หรือกด reload ในหน้าจอเดิม ก็จะเห็นข้อความใหม่ทันทีเหมือนกัน
 • Chat room (ห้องสนทนา) การใช้งานก็ไม่ต่างจาก Forum มากนัก จุดที่ต่างชัดเจนก็คือ เมื่อมีผู้ส่งข้อความมา จะปรากฏบนเครื่องอื่นๆ ที่ online ในเวลาเดียวกัน เกือบทันที* ส่วนผู้ที่ไม่ได้ Online ในเวลานั้นก็ไม่สามารถใช้งานได้
ขณะนี้ทางเว็บเปิดบริการไว้ 2 อย่างคือ Contact กับ Forum ส่วน Chat กำลังอยู่ระหว่าการพิจารณาความเหมาะสม ว่ามีแล้วดีขึ้นหรือไม่ เพราะถ้าเมื่อเปิด chat room อาจจะมีผลข้างเคียงอยู่บ้างเช่น
 • ถ้าไม่มีผู้คน online ในเวลานั้น หรือผลัดกันเข้ามาคนละเวลา ก็เจอแต่ห้องว่าง บ้างก็ เข้ามา ฮันโหล.ๆๆ มีใครอยู่ไหม.. และก็ออกไป ทำให้ภาพรวมไม่ค่อยหน้าดู ในเมื่อ Forum ที่มีอยู่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ คือใครว่างก็มาเขียนแปะไว้ ใครมาทีหลังก็เห็นแล้วตอบได้  ถึงเปิดเครื่องพร้อมกัน ก็สามารถผลักกันตอบได้เหมือนกัน (แต่ต้อง Manual reload ที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการคลิกดูหน้าต่างๆ แทน Auto reload ที่มีใน chat room)
 •  ถ้ามีคน online อยู่ การ Chat ก็จะสามารถเพิมอรรถรสในการคุยมากขึ้น จึงเป็นการฝึกการใช้ภาษาย่อ และความปากไว มือไว ที่ผู้คุยควรจะโต้ตอบกันทันที (จนบางครั้งเผลอเรอ จนใช้ภาษาที่ไม่ทันคิด) หรือบางครั้งไม่มีเวลาไปหาข้อมูลให้แน่ชัดเสียก่อน เหมือนวัยรุ่นคุยกัน ดังนั้น chat จึงไม่นิยมใช้สิ่งที่เป็นสาระ ที่สมควรบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการค้นคว้าอ้างอิงกันได้ ถ้ามีการสอบถามและตอบเรื่องที่น่าสนใจแก่บุคคลทั่วไปได้ ก็น่าเสียดายที่สาระดีๆ ก็ตกไปตามกาลเวลา  จึงต่างกับ Forum ที่ผู้เสนอต้องใช้ความคิดในการเขียนสำนวนต่างๆ มากว่า chat และผู้ตอบก็มีเวลาหาข้อมูล หรือสะดวกเมื่อไหร่ก็ได้ แล้วสาระที่พูดคุยกัน ซึ่งจะบันทึกไว้ให้ดูย้อยหลังได้ตลอดไป
 • และอีกประการ (อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัว ผู้อื่นเห็นต่างได้นะ) คือมีความรููสึกว่า Chat ในบางครั้ง ก็เป็นการรบกวนเวลาส่วนตัวเพื่อนสมาชิกด้วยกันมากเกินไป เช่น บางครั้งมีเวลาเพียงเล็กน้อยเข้ามา พอเพื่อนเห็น Online ก็เข้ามาทักทาย จะไม่ตอบก็กลัวเสียมรรยาท ตอบแล้วบางครั้งก็ยาว หรือบางทีมีเวลามากพอ ก็พูดคุยกันจนลืมว่ามีสิ่งใดที่ตั้งใจจะทำ แล้วไม่ได้ทำ คุยกันเพลินลืมงานไปเลย ก็คงเคยเ็ห็นวัยรุนติดเน็ด ส่วนใหญ่ไม่เกมส์ ก็ chat นี้แหละ จึงอยากให้ทุกคนมีเวลาทำสาระที่ควรได้โดยไม่ถูกรบกวนโดยไม่ได้เจตนา

ดังนั้น ก็ขอความร่วมมือกันว่า

 • ถ้าเราจะพูดคุยถามตอบเรื่องสั้น ให้ไปใช้ที่ กระดานสนทนา
 • ถ้ามีสาระเป็นเรื่องราว  คิดว่าเนื้อหาน่าสนใจ ก็ใช้ เว็บบล็อกส่วนบุคคล หรือ เป็นบทความทางวิชาการที่ต้องการนำเสนอก็ได้
 • ถ้าคาดว่า จะมีหลายตอนจบ หรือมีเรื่องเกี่ยวเนื่องไปเรื่อยๆ ควรทำเป็นเล่มหนังสือ คือ หน้าแรกทำเป็นบล๊อก หรือบทความ ที่เกรินนำ แล้วหน้าต่อๆไป (ที่คิดว่า ไม่อยากขึ้นบล๊อกใหม่) ใช้วิธีเพิ่มหน้าย่อย เพื่อเป็นหน้าในของหนังสือ ระบบจะสร้างเมนูเข้าถึงตอนต่างๆ ให้โดยอัตโนมัติ
 • สำหรับความคิดเห็น ควรเสนอในเรื่องที่ตรงกับเรื่องแรกของบล๊อก เพื่อเวลาผู้ชมมาเห็น หรือ ค้นหา  ก็จะรู้ว่าคุยเรื่องอะไรกันอยู่ แต่ถ้าเป็นความเห็นในมุมอื่น ก็พิจารณาดูว่า สมควรเป็นอย่างไรจึงเหมาะ เช่น
  •  ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวโดยตรง หรือมองต่างมุมกับบล๊อกนี้ ก็ตั้งเป็นข้อสนทนา หรือบล๊อกใหม่ก็ได้
  •  ถ้ามีสาระต่อเนื่องมาขยายความ โดยยังไม่อยากให้ขึ้นเรื่องใหม่ อาจใช้วิธี เพิ่มเป็นหน้าย่อย** 
  •  แต่ถ้าอยากให้ขึ้นเป็นเรื่องใหม่ที่สัมพันธ์กัน  ก็สร้างบล๊อกใหม่ แล้วจัดโครงสร้างมาสัมพันธ์กับบล๊อกนี้ก็ได้
  ถ้าทำได้ดังนี้ แต่ละหน้าจะไม่ยาวเหยียดเกินไป และความเห็นของแต่ละเรื่องก็จะไม่มากจนสับสน เพราะความเห็นจะกระจายไปตามเรื่องย่อยๆ ที่ถามตอบได้ตรงเรื่องกัน

  เมื่อมีข้อดี ก็มีข้อเสีย คือ
  เมื่อเนื้อหาถูกแบ่งเป็นตอนๆ ที่มี สารบัญย่อยทำ link ให้ เข้าถึงเรื่องเฉพาะที่ต้องการโดยตรงอย่างรวดเร็ว และสามารถติดตามได้เป็นเป็นตอนๆ ได้ แต่มีข้อเสียคือ มันจะไม่แสดงเนื้อหาทั้งหมดในหน้าเดียวเหมือนเคย แต่ก็มีทางออกให้คือ คลิกที่ เวอร์ชั่นสำหรับพิมพ์ในหน้าต้น(ที่มีสารบัญย่อยใต้หน้านี้) แล้วมันจะดึงเนื้อหาทั้งหมด ที่เป็นหน้าย่อยของมันมาให้

หมายเหตุ

* การทำให้เครื่องส่วนตัวเห็นข้อความที่คนอื่นส่งมาเกือบทันที ใน chat ทำได้หลายวิธีเช่น

 • ส่งโปรแกรมไว้ตอบสนองการ chat มาฝังอยู่ในเครื่องที่จะใช้ chat online เพื่อให้มันเฝ้าคอยนำข้อมูลใหม่มาแสดงอยู่เสมอ (ซึ่งต้องติดตั้งโปรแกรมหรือต้องอนุญาตใน firewall เครื่องส่วนบุคคลก่อน)
 • หรืออาจใช้วิธีให้มัน Reload บ่อยๆ เช่นทุก 3 วินาที ก็จะเห็นข้อมูลปัจจุบันช้าไปไม่เกิน 3 วิ หรือให้เร็วกว่านั้นก็ได้แต่มันกิน network ไปมากขึ้น
** เพิ่มหน้าย่อย จะมีเฉพาะ เรื่องที่ได้จัดโครงสร้างชึ้นชันหนังสือแล้ว ซึ่งสมาชิกที่ระดับชั้น "ว่าที่ซิ่วไฉ" ขึ้นไปสามารถจัดโครงสร้างเองได้  สำหรับสมาชิกระดับ "เค่อเหริน" ถ้าต้องการเขียนหน้าหนังสือเพิ่มเติม(จากเดิมที่ไม่มีเพิ่มหน้าหน้งสืออยู่) สามารถแจ้งในเรื่องนั้น เพื่อขอให้ทำเป็นหน้าหนังสือให้ได้
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal