หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ฮากกาฯบุรีรัมย์ 武里南客家慈善公會


รูปภาพของ ฮากกาบุรีรัมย์

ประวัติสมาคมฮากกา สงเคราะห์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติสมาคมฮากกาสงเคราะห์จังหวัดบุรีรัมย์Syndicate content
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal