หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ยานพาหนะ

รูปภาพของ tonkla

หมวด ยานพาหนะ

 

ลำดับ อักษรจีน
(ตัวเต็ม)
อักษรจีน
(ตัวย่อ)
แคะลึก แคะตื้น คำแปล English
1 公共汽車 公共汽车       bus
2 汽車 汽车       car, automobile
3       car, a vehicle, machine, to shape with a lathe
4       to walk, to go, to move
5 出租汽車 出租汽车       taxi, cab
6 走路 走路       to walk
7 坐火車 坐火车       to travel by train
8 坐計程車 坐计程车       to take a taxi (Taiwan)
9 坐電車 坐电车       to take a cable car, trolley bus or tram
10 坐船 坐船       to travel by ship; to take a boat
11 騎自行車 骑自行车       to ride a bicycle
12 騎摩托車 骑摩托车       to ride a motorcycle
13       car; vehicle
14 公共汽車 公共汽车       bus
15 公共 公共       public; common; communal
16 自行車 自行车       bicycle
17 火車 火车       train
18 警車 警车       police car; police van
19 輪椅 轮椅       wheelchair
20            
21            
22            

 


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal