หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

คนจีนแคะ, ฮากกา (Hakka) เรียบเรียง เป็นภาษาไทย

รูปภาพของ paul

Hakka
客家
Hak-kâ
客家漢
                                 เรียบเรียงโดย พลภวิษย์ ธนสารชัย (Huang Wei Ming), 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sun Yat-sen 1924 Guangzhou.jpg ดร. ซุนยัดเซน

DengXiaoping.jpg Lee Kuan Yew.jpg  เติ้งเสี่ยวผิง,  ลีกวนยู
Fannwong.jpg EricTsang small.jpg  ฟาน หวอง,  อีริค ซาง
ประชากรคนฮากกา : 30 - 45 ล้านคน ทั่วโลก ทั่วโลก

พื้นที่อาศัยที่สำคัญ:  จีนแผ่นดินใหญ่ (กวางตง, ฟูเจียน ,เจียงซี , กวางซี,ฮองกง ,ไต้หวัน  ),

เอเชียอาคเนย์ (มาเลเซีย,อินโดนีเซีย, ไทย ,สิงคโปร)

 

แคะ หรือ ฮากกา (客家 คำว่า แคะ ในภาษาไทยถูกเรียกตามภาษาแต้จิ๋วว่า แขะแก ในภาษาจีนกลางเรียกว่า เค่อเจีย มีความหมายว่า ครอบครัวผู้มาเยือน ส่วนในภาษาจีนแคะเอง เรียกว่า หักก๊า หรือ ฮากกา) คือ ชนกลุ่มจีนฮั่นกลุ่มหนึ่ง คนจีนแคะเป็น ฮากกาฮั่น หรือ เป็น ชาวจีนฮั่น พูดภาษาฮากกา อาศัยอยู่ในพื้นที่มณทล กวางตง, เจียงซี, ฟูเจี้ยน

บรรพบุรุษของเขามีถิ่นกำเนิด ในตอนเหนือของจีนแถวมลฑลซานซี-เหอหนาน แถวลุ่มแม่ฮวงเหอ เมื่อสองพันกว่าปีที่แล้ว ได้อพยพลงมาตั้งถิ่นฐานทางตอนใต้ของจีน บางส่วนได้ไปตั้งถิ่นฐานในหลายประเทศทั่วโลก 

ชนชาวฮากกามีบทบาทสำคัญในเปลี่ยนแปลงการปกครอง บทบาทสำคัญในคณะรัฐบาล ผู้นำทหาร ในประวัติศาสตร์จีน และ  ประวัติศาสตร์โลก
คำว่าฮากกา ได้ใช้เรียกชนกลุ่มนี้ตั้งแต่ ศตวรรษที17 สมัยราชวงศ์ชิง
ชนชาวฮากกา มีต้นกำเนิดเชื้อสายเกี่ยวพันกับกลุ่มชนเรร่อน เซืองนู (Xiongnu)  ตอนเหนือของจีน
ในสมัยราชวงศ์ฮั่น ปี พศ.
341- 763((202 ก่อน คศ. -คศ. 220) ถึง สมัยราชวงศ์ เหนือ และใต้ ปี พศ. 963- 1132 (คศ. 420-589)
ชาวฮากกาก็ได้ ผสม กลมกลืนกลายเป็นชาวฮั่น หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ฮากกาเป็นชาวจีนฮั่นโบราณกลุ่มหนึ่งจากทางตอนหนือของจีน
บรรพบุรุษชาวจีนฮากกาได้อพพยพลงใต้หลายครั้ง เนื่องมาจากความเหตุความไม่สงบของบ้านเมือง เกิดกลียุค
และ การรุกรานจากกองกำลังต่างชาติ ตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิ้น
(ปี คศ. 265-420)
ชาวฮากกาได้อพยพลงใต้ในปลายราชวงศ์ถัง ศควรรษที่
10 เมื่อประเทศจีนแตกออกเป็นส่วน ๆ  และ ช่วงปลายราชวงศ์ซ่งเหนือซึ่งเป็นช่วงที่ประชากรทางภาคเหนือลดลง

ปี คศ. 1125  ชาวจีนฮากกาได้ย้ายถิ่นฐานครั้งใหญ่ช่วงที่สาม อพยพลงใต้ เมื่อชาวแมนจู หนี่ว์เจิน, Jurchens ได้ทำสงครามยึดเมืองหลวงเมืองเปียนเหลียงของ ราชวงศ์ซ่งเหนือ ได้
ชาวฮากกาได้อพยพลงใต้ต่อช่วงที่สี่ ในปี คศ. 1271 เมื่อชาวมองโกล ได้โค่นล้มราชวงศ์จิ้น กวาดล้างราชวงศ์ซ่งใต้ แล้วตั้งราชวงศ์หยวนขึ้น

ในศตวรรษที่14 ราชวงศ์หมิง โค่นราชวงศ์หยวน ภายหลังราชบัลลังก์ได้ตกเป็นของชาวแมนจูซึ่งก่อตั้งราชวงศ์ชิงขึ้นในศตวรรษที่ 16 การเคลื่อนย้ายของชนฮากกาช่วงนี้ยังไม่เด่นชัด

ที่มาของคำว่า แคะ

คำว่า แคะ นั้นกล่าวกันว่าเป็นคำเรียกที่ค่อนข้างใหม่ ระหว่างรัชสมัยของพระจักรพรรดิ์คังซี ได้โปรดให้มีการอพยพผู้คนแถบภูมิภาคชายฝั่งเป็นเวลาเกือบทศวรรษ เพื่อลดอิทธิพลที่ยังหลงเหลือของราชสำนักหมิง ซึ่งหลบหนีไปยังดินแดนซึ่งกลายเป็นไต้หวันในปัจจุบัน หลังจากที่กำจัดภัยคุกคามได้แล้ว พระจักรพรรดิ์คังซีได้มีพระบรมราชโองการ โปรดให้มีการอพยพผู้คนเข้าไปในดินแดนนี้อีกครั้ง ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก มีการมอบเงินให้ครอบครัวแต่ละครอบครัว ไว้สำหรับเริ่มชีวิตใหม่โดยลงทะเบียนว่าเป็น 'ครอบครัวผู้มาเยือน' (客戶 เค่อฮู่) ส่วนชนดั้งเดิมซึ่งอพยพกลับมายังถิ่นเดิม ก็ได้พบกับการเข้ามาของผู้มาอยู่ใหม่ ชนดั้งเดิมก็เกิดความหวงแหนในดินแดนที่อุดมสมบูรณ์กว่าของพวกเขา จึงผลักดันชนกลุ่มใหม่ออกไปรอบนอก หรือไปตั้งหลักทำมาหากินในเขตที่มีแต่ภูเขา เมื่อเวลาผ่านไปกระแสการต่อต้านในท้องถิ่นก็แผ่ขยาย และกล่าวกันว่าคำว่า แคะ กลายเป็นคำที่ชนดั้งเดิมใช้เรียกผู้มาอยู่ใหม่อย่างดูแคลน แต่เมื่อเวลาผ่านไปอีกสิ่งดังกล่าวก็จางลง และมีการยอมรับคำว่าแคะให้ใช้เรียกชาวจีนแคะได้ในที่สุด

เป็นที่รู้กันดีว่าชาวนาจีนแคะ ใช้เท้าขณะอยู่ในท่ายืนดึงวัชพืชออกจากนาข้าว ซึ่งเป็นความหยิ่งในวัฒนธรรมของพวกเขา เพราะพวกเขาไม่ยอมคุกเข่า และคลานบนดินแดนที่เป็นของชาวแมนจู

 ดั้งนั้นบรรพบุรุษของชาวแคะจึงเป็นชนกลุ่มหนึ่งซึ่งอพยพลงมาทางใต้ เราสามารถพบเห็นชาวแคะในมณฑลทางใต้ของจีน เช่น กวางตุ้ง ฮกเกี้ยนตะวันตก เจียงซี ตอนใต้ของหูหนาน กว่างซี ตอนใต้ของกุ้ยโจว ตะวันออกเฉียงใต้ของเสฉวน เกาะไหหลำและไต้หวัน

แม้ว่าชาวแคะจะมีวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างเฉพาะตัวจากประชากรโดยรอบ แต่ชาวแคะก็ไม่ถูกจัดว่าเป็นชนกลุ่มน้อย และยังคงถูกจัดว่าเป็นชาวจีนฮั่น  จากการสืบรากเหง้าซึ่งพบว่ามีบรรพบุรุษสายเดียวกัน ชาวแคะจึงเป็นชาวจีนเหมือนเพื่อนบ้านของพวกเขา

ชาวจีนแคะยังมีบทบาทในการกบฎไท่ผิงซึ่งนำโดย หงซิ่วฉวนผู้ที่คิดว่าตนเองคือน้องชายของพระเยซู และเป็นผู้นำสาวกซึ่งก่อตั้งอาณาจักรแห่งสวรรค์ไท่ผิง (ไท่ ผิง เทียน กั๋ว)

ฮากกาในจีน

ชาวฮากกกาเป็นกลุ่มชนเดียวกันที่อพยพลงใต้ในหลายเส้นทาง หลายพื้นที่ เกิดสำเนียงภาษาที่ต่างกัน แต่ก็ยังคงวัฒนธรรมที่คล้ายกัน
ในปี
2010 ชาวฮากกา ได้อาศัยอยู่ในมณฑลตอนใต้ของจีน ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่  มณฑลกวางตง, ภาคตะวันตกเฉียงใต้มณฑลฟูเจี้ยน, ตอนใต้มณฑลเจียงซี, ตอนใต้มณฑลหูหนาน, มณฑลกวางสี, ตอนใต้มณฑลกุยโจว, ภาคตะวันออกฉียงใต้มณฑลเสฉวน, เกาะไหหลำ และ เกาะไต้หวัน ปัจจุบีนได้มีสถานีโทรทัศน์แพร่สัญญาณเป็นภาษาฮากกา 
สำเนียงฮากกาในแต่ละพื้นที่อาจเพี้ยนต่างกัน แต่ให้ถือสำเนียงฮากกาเหมยเสี้ยน(เหมยโจว)เป็นหลัก ต้นแบบ

ชาวแคะในมณฑลฮกเกี้ยน

ชาวแคะที่ตั้งถิ่นฐานอยู่มนมณฑลฝูเจี้ยน (หรือคนไทยรู้จักในนามมณฑลฮกเกี้ยน) ได้พัฒนาสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เรียกว่า ถู่โหลว ซึ่งแปลว่าสิ่งก่อสร้างที่ทำจากดิน ด้วยเหตุผลที่ว่าชาวแคะเป็นผู้ที่มาอยู่ใหม่ ต้องตั้งบ้านเรือนอยู่ในเขตภูเขา และเพื่อป้องกันจากพวกขโมย และปล้นสะดม

   ถูโหลว ใน มณฑล ฟูเจี้ยน

ถู่โหลว มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือวงกลม ออกแบบให้เป็นได้ทั้งป้อมค่ายและอาคารคล้ายอพาร์ตเมนต์ในเวลาเดียวกัน มีแต่ประตูทางเข้าออก ไม่มีหน้าต่างในระดับพื้นดิน แต่ละชั้นก็จะมีหน้าที่แตกต่างกัน ชั้นแรกเป็นชั้นไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ ชั้นสองเอาไว้สำหรับเก็บอาหาร และชั้นสามเป็นที่อยู่อาศัย

 ชาวแคะในมณฑลกวางตุ้ง

ชาวฮากกาอาศัยในกวางตงคิดเป็น 60%ของฮากกาทั่วโลก, 95%ของฮากกาในต่างแดนโพ้นทะเลมาจาก กวางตง ส่วนใหญ่จากภาคตะวันออกของกวางตง, ฮุยโจว, ซิงเหมย(ซิงหนิง-เหมยเสี้ยน)
กวางสีเป็นมณฑล
ที่มีชาวฮากกามากเป็นอันดับสอง
เช่นเดียวกับญาติของพวกเขาในมณฑลฮกเกี้ยน ฮากกาในเหมยเสี้ยน และซิงหนิงก็ได้สร้างอาคารสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นของตน เรียกว่า เหวยหลงวู (ตัวเต็ม:
圍龍屋, ตัวย่อ: 围龙屋, wéilóngwū) และ ซื่อเจี่ยวโหลว (四角楼 sìjǐaolóu)

ชาวแคะนอกดินแดนสาธารณรัฐประชาชนจีน

ชาวแคะส่วนมากที่อาศัยอยู่นอกแผ่นดินใหญ่จะอาศัยอยู่ที่มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) และติมอร์ตะวันออก

นอกจากนี้ชาวแคะก็ได้อพยพไปที่อื่น ๆ ด้วย เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เบลเยียม เยอรมนี และ เนเธอร์แลนด์ และยังพบชาวแคะในแอฟริกาใต้ มอริเชียส และหมู่เกาะแคริบเบียนโดยเฉพาะในจาเมก้า ชาวแคะพลัดถิ่นในสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่มีความเกี่ยวดองกับฮ่องกง และน่าจะอพยพออกมาเมื่อครั้งฮ่องกงยังเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร

ในไต้หวัน ประชากรราวร้อยละ 15 เป็นชาวแคะ ดังนั้นจึงเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความสำคัญ ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19 เกิดความขัดแย้งถึงขั้นใช้อาวุธเข้าปะทะกันระหว่างชาวแคะและชาวฝูเหล่า (福佬) ขึ้นหลายครั้ง บางครั้งเกิดจากสาเหตุทางเศรษฐกิจ บ้างก็จากการเมือง ซึ่งทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันระหว่างชน 2 กลุ่มนี้มาเป็นระยะเวลานาน แต่อย่างไรก็ตามชนทั้ง 2 กลุ่มก็ยังมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

บุคคลสำคัญที่เป็นชาวแคะ

ถึงแม้ประชากรชาวแคะจะมีจำนวนน้อย แต่ก็มีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์ของชาวจีนและของชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิวัติและผู้นำทางการเมือง และก็ยังคงเป็นจริงอยู่ในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของจีนซึ่งผู้นำจีนที่มีชื่อเสียงหลายคนเป็นชาวแคะ ระหว่างช่วงทศวรรษที่ 1980-1990 ชาวจีนแคะที่มีชื่อเสียงถึง 3 ท่านได้ครองอำนาจทางการเมืองพร้อมๆกันใน 3 ประเทศซึ่งมีชาวจีนเป็นชนส่วนใหญ่ อันได้แก่ เติ้งเสี่ยวผิงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หลี่เติงฮุยแห่งสาธารณรัฐจีน และลีกวนยูแห่งสิงคโปร์

นอกจากนี้ ทั้งดร.ซุนยัดเซ็น เติ้งเสี่ยวผิง และลีกวนยู ซึ่งต่างก็เป็นชาวแคะ และยังเป็น 3 คนในชาวจีน 4 คนซึ่งนิตยสารไทม์ (Time Magazine) จัดอันดับให้เป็นชาวเอเชียที่ทรงอิทธิพลที่สุด 20 อันดับแรกในศตวรรษที่ 20 ส่วนอันดับ 4 คือ เหมาเจ๋อตุง

ข้อมูลสรุปย่อของคนจีน ฮากกา, จีนแคะ Hakka ,เชื้อสาย Hakka ที่สำคัญ แบ่งตามประเทศ อาชีพ เรียงจากอดีตมา ได้ดังนี้
นักการเมือง.การปฏิวัติ
       จีน  China

      นักการเมือง.การปฏิวัติ จีน 

 • อาณาจักรแห่งสวรรค์ไท่ผิง (ไท่ ผิง เทียน กั๋ว)ของ กบฎไท่ผิง
  • หงซิ่วฉวน Hong Xiuquan 洪秀全 (เกิดปี ค.ศ.1812-1864; หัวเซียนHuaxian, กวางตง ), กษัตริย์ อาณาจักรแห่งสวรรค์ไท่ผิง (ไท่ ผิง เทียน กั๋ว)  ; หัวหน้ากบฎไท่ผิง
  • เฟิงหยุนชาน Feng Yunshan 馮雲山/冯云山 (เกิดปี ค.ศ.1815-1852; Huaxian, กวางตง), กษัตริย์ไท่ผิงใต้
  • หยางซิวชิง Yang Xiuqing 楊秀清/杨秀清 ( เกิดปี ค.ศ.1821-1856; Guiping, กวางสี, กษัตริย์ไท่ผิงตะวันออก
  • ชือ ต้าไค Shi Dakai 石達開/石达 ( เกิดปี ค.ศ.1831-1863; Guiping, กวางสี), กษัตริย์ไท่ผิงWing King
  • หลี ซิว เฉิง Li Xiucheng 李秀成 ( เกิดปี ค.ศ.1823-1864; Tengxian, กวางสี),กษัตริย์ไท่ผิ งLoyal King
  • เฉิน หยู เฉิง Chen Yucheng 陳玉成/陈玉成 ( เกิดปี ค.ศ.1837-1862; Tengxian, กวางสี),กษัตริย์ไท่ผิง Heroic King
  • หง เยิน กาน Hong Rengan 洪仁玕 ( เกิดปี ค.ศ.1822-1864; Huaxian, กวางตง), นายกรัฐมนตรี และ ผู้อารักขากษัตริย์ไท่ผิง, เป็นจีนคนแรกที่พัฒนาอาณาจักรแห่งสวรรค์ไท่ผิงให้ทันสมัย และ นำระบอบราชการแบบตะวันตกมาใช้
 • ราชวงศชิง
  • เฟิง ซือ ไค่ Feng Zicai 馮子才/冯子才 (เกิดปี ค.ศ.1818-1903; Bobai, กวางสี), นายพล ผู้บัญชาการ ในสงคราม จีน-ฝรั่งเศส, (เป็นสงครามเดียวที่ราชวงศ์ชิงเอาชนะ ต่างชาติได้)ในปี ค.ศ. 1884–1885
  • หลิว หยง ฟู่ Liu Yongfu 劉永福/刘永福 ( เกิดปี ค.ศ.1837-1917; เมือง Bobai, กวางสี), ผู้บัญชาการกองทัพธงดำ (Black Flag Army) ต่อสู้กับญื่ปุ่นและ ฝรั่งเศส; เป็นประธานาธิบดี สาธารณะรัฐ ฟอร์โมซา (Formosa ปัจจุบันคือ ไต้หวัน).ใน ปี1895
  • ชิว เฟิง เจีย Qiu Fengjia 丘逢甲 ( เกิดปี ค.ศ.1864-1912; Jiaoling, กวางตง; เกิดใน ไต้หวัน), ผู้นำคนไต้หวันต่อสู้การรุกรานจากญี่ปุ่น, 1895; มหาวืทยาลัย เฟิงเจีย เมืองไทชุง (Taichung ) ได้ตั้งชื่อเป็นเกียรติแด่ท่านผู้นี้
 •  สาธารณะรัฐจีน
  • ดร.ซุนยัดเซน ( Sun Yatsen) 孫中山/孙中山 [28] (เกิดปี ค.ศ.1886-1925; เมืองจงซาน, กวางตง), บิดา, ผู้ก่อตั้ง ประเทศจีนยุคใหม่ ปลดแอกประเทศจีนจากระบอบกษัตริย์ที่ปกครองมาหลายพันปี
  • ชารลี ซ่ง Charlie Soong,(ซ่ง เจี่ย ชู่)  宋嘉樹/宋嘉 ( เกิดปี ค.ศ.1863-1918; เมือง Wenchang, ไหหนาน(ไหหลำ)), ผู้สนับสนุนการเงิน และช่วยเหลือพรรค ก้กมินตั๋ง ช่วงแรก; บิดาของ สามสาวตระกูลซ่ง ผู้มีสามีเป็นผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในจีนช่วงต้น ศตวรรษที่ 20
  • ซ่ง อ้ายหลิง Soong Ai-ling 宋藹齡/蔼龄 ( เกิดปี ค.ศ.1890-1973; Wenchang, ไหหนาน(ไหหลำ); เกิดใน เซี่ยงไฮ้), ลูกสาวคนโตของตระกูล ซ่ง; ภรรยาของ  H H Kung รัฐมนตรี กระทรวงคลัง สมัยกกมินตังปกครองจีน
  • ซ่ง ชิงหลิง Soong Ching-ling 宋慶齡/庆龄 ( เกิดปี ค.ศ.1893-1981; Wenchang, ไหหนาน(ไหหลำ); เกิดใน Kunshan, เจียงซู ) ลูกสาวคนกลางของตระกูล ซ่ง; ภรรยาของ ดร.ซุนยัดเซน (Sun Yatsen)  ประธานาธิบดี แห่ง สาธารณะรัฐประชาชนจีน ปี ค.ศ. 1981
  • ซ่ง เหมย หลิง Soong May-ling 宋美齡/宋美 ( เกิดปี ค.ศ.1898-2003; Wenchang, ไหหนาน(ไหหลำ)), ลูกสาวคนเล็กของตระกูล ซ่ง; ภรรยาของจอมพล เจียงไคเช็ค (Chiang Kai-shek) ผู้ก่อตั้ง ประเทศไต้หวัน
  • ดร. ซ่ง ซือ เหวืน T. V. Soong 宋子文 ( เกิดปี ค.ศ.1894-1971; Wenchang, ไหหนาน(ไหหลำ); เกิดใน เซี่ยงไฮ้) ลูกชายของชารลี ซ่ง (Charlie Soong ) ตระกูลซ่ง, นายกรัฐมนตรี แห่ง สาธารณะรัฐจีน(ไต้หวัน), ปี ค.ศ. 1930, 1945–1947
  • เหลี่ยว จง ค่าย Liao Zhongkai 廖仲愷 ( เกิดปี ค.ศ.1877-1925; Huiyang, กวางตง; เกิดใน USA) ผู้สนับสนุนการเงิน, ผู้นำ พรรคก้กมินตั๋ง; เป็นหนึ่งในสาม ผู้มีอำนาจสูงสุดในพรรค ก้กมินตั๋ง เมื่อ ดร.ซุนยัดเซน (Sun Yatsen) อสัญญกรรม
  • ซุนเค่อ Sun Ke 孫科/孙科 ( เกิดปี ค.ศ.1891–1973; เมืองจงซาน, กวางตง),บุตรชายของ ดร.ซุน ยัดเซน กับ หลู่ มู่ เจิง , รัฐมนตรีกระทรวง สือสาร ,รัฐมนตรีกระทรวง รถไฟ, รัฐมนตรีกระทรวงการตลัง ,นายกรัฐมนตรี แห่งสาธารณะรัฐจีน ปี 1931–1932, 1948–1949
  • นายพลเฉิน จีถัง Chen Jitang 陳濟棠/陈济棠 ( เกิดปี ค.ศ.1890-1954; Fangcheng, กวางสี),นายพลทหาร ห้วผู้บัญชาการ กองทัพภาคใต้กกมินตัง และ กองกำลังร่วมชาตินิยมจีน ( Nationalis China)
  • นายพล เซ๊ย เยีย Xue Yue 薛岳 ( เกิดปี ค.ศ.1896-1998; Lechang, กวางตง), กองกำลังร่วมชาตินิยมจีน(Nationalis China) นายพลทหารที่มีบทบาทเด่นที่สุดใน สงคราม จีน-ญี่ปุ่นครั้งที่สอง; สมญานาม แพทตันแห่งเอเชีย "Patton of Asia"
  • นายพล จาง ฟากุย Zhang Fakui 張發奎/张发奎 ( เกิดปี ค.ศ.1896-1980; Shixing, กวางตง), หัวหน้าคณะผู้บัญชาการทหาร สงคราม จีน-ญี่ปุ่นครั้งที่สอง, สมญานาม วีรบุรุษ แห่ง กองทัพเหล็ก Hero of the Iron Army
  • พันเอก เซีย จินหยวน Xie Jinyuan 謝晉元/谢晋元 ( เกิดปี ค.ศ.1905-1941; เมืองJiaoling, กวางตง), ผู้บัญชาการ กองกำลังทหาร,วีรบุรุษป้องกันคลังสินค้าสือหังแห่ง เซี่ยงไฮ้ รบกับกองกำลังญี่ปุ่น, Defence of Sihang Warehouse  ที่รู้จักกันในนาม วีรบุรุษแปดร้อยคน 八百壯士, และได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนต์
  • ลี เต็งฮุย Lee Teng-hui 李登 [29][30] ( เกิดปี ค.ศ.1923-; เมืองYongding, ฟูเจี้ยน; เกิดใน ไต้หวัน), ประธานาธิบดี สาธารณะรัฐจีน(ไต้หวัน)  จากการเลือกตั้งอิสร ะปี ค.ศ.1988–2000;
  • แอนเนต หลู Annette Lu 呂秀蓮/吕秀莲 ( เกิดปี ค.ศ.1944-; Nanjing, ฟูเจี้ยน; เกิดใน ไต้หวัน), รองประธานาธิบดี, สาธารณะรัฐจีน(ไต้หวัน), 2000–2008
  • อู๋ ปอ เซียง Wu Po-hsiung 吳伯雄/吴伯雄 ( เกิด1939-; เมืองYongding, ฟูเจี้ยน; เกิดใน ไต้หวัน), ประธานพรรค ก้กมินตั๋ง, 2007-; นายกเทศมนตรีนคร ไทเป Taipei, 1988–1990
  • ซู ซิน เหลียง Hsu Hsin-liang 許信良/许信良 ( เกิดปี ค.ศ.1941-; เมือง Raoping, กวางตง; เกิดใน ไต้หวัน), ผู่ร่วมก่อตั้งและ ประธานพรรค Democratic Progressive , ปี1991–1994, 1996–1998
  • ไช่ อิง เหวิน Tsai Ing-wen 蔡英文 ( เกิดปี ค.ศ.1956-; เกิดใน ไต้หวัน), สตรีคนแรกที่เป็นประธานพรรค Democratic Progressive, ปี 2008-; รองนายกรัฐมนตรี สาธารณะรัฐจีน(ไต้หวัน), ปี 2006–2007
  • เย่ ชู หลัน Yeh Chu-lan 葉菊蘭/叶菊 ( เกิดปี ค.ศ.1949-; เกิดใน ไต้หวัน), รอง นายกรัฐมนตรี สาธารณะรัฐจีน(ไต้หวัน), 2004–2005; รักษาการ นายกเทศมนตรีนครเกาเซือง Kaohsiung ปี 2005–2006
  • เฉิน ซุย เปียน Chen Shui-bian 陳水扁/陈水扁 ( เกิดปี ค.ศ.1950-; ตอนเหนือของ Zhao'an, เกิดใน ไต้หวัน),นายกเทศมนตรี เมืองไทเป Taipei, ประธานาธิบดี  สาธารณะรัฐจีน(ไต้หวัน),ปี ค.ศ. 2000–2008
  • ดร. ลี อิง หยวน Lee Ying-yuan 李應元/应元 ( เกิดปี ค.ศ.1953; Zhao'an, ฟูเจี้ยน; เกิดใน ไต้หวัน เลขาธิการพรรค, ,ปี 2005; เลขาธิการพรรค, Democratic Progressive ,ปี ค.ศ. 2008; ลงเลือกตั้ง และแพ้ นาย หม่า อิง โจว Ma Ying-jeou, นายกเทศมนตรี เมืองไทเป  Taipei,ปี 2002
  • หม่า อิง โจว (หม่า อิง จิว) Ma Ying-jeou 馬英九 (เกิด ปี ค.ศ.1950)  ประธานาธิบดี คนปัจจุบันของ สาธารณะรัฐจีน(ไต้หวัน) ประธานพรรค กกมินตั๋ง
 • สาธารณะรัฐประชาชนจีน
  • เติ้งเสี่ยวผิง Deng Xiaoping 鄧小平/邓小平(เกิดปี ค.ศ.1904-1997; เมืองกวางอัน, เสฉวน)นักการเมือง ผู้ปฎิวัติเปลี่ยนแปลงจีนอย่างขนานใหญ่  นักปฏิบัติผู้ปฏิรูปเปลี่ยนแปลง พรรคคอมมิวนิสต์ และ ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีนไปสู่จีนยุคใหม่ จีนที่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างที่เห็นในปัจจุบัน, เป็นผู้นำ สาธารณะรัฐประชาชนจีน ช่วง ปี ค.ศ. 1978 ถึงต้นปี 1990s.
  • จอมพล จูเต๋อ Zhu De (朱德; เกิด 1 December 1886 – 6 July 1976, เมือง อี่หลง, เสฉวน Sichuan) รัฐบุรุษ, รองประธานาธิบดีสาธารณะรัฐประชาชนจีน, ผู้ก่อตั้งกองทัพปลดแอกประชาชนจีน, ผู้บัญชาการทหารสูงสุด แห่งกองทัพสาธารณะรัฐประชาชนจีน
  • จอมพล เย่อ เจียนอิง Ye Jianying 葉劍英/剑英 ( เกิดปี ค.ศ.1897-1986; เมือง Meixian, กวางตง), ผู้นำและนักการทหาร,  ประธาน สภาประชาชนแห่งชาติ (National People's Congress), ปี ค.ศ. ค.ศ. 1978–1983; ประธานาธิบดี สาธารณะรัฐประชาชนจีน, ปี ค.ศ. ค.ศ.1978–1983; ผู้ว่าการมณฑล กวางตง, ปี ค.ศ. .1949–1953
  • หู เหยา ปัง Hu Yaobang 胡耀邦 ( เกิดปี ค.ศ 1915-89; Linyang, Hunan), เลขาธิการใหญ่ พรรคคอมมิวนิสต์ จีน ในปี 1980–1987
  • เซิง ชิงหง Zeng Qinghong 曾慶紅/庆红 [32] ( เกิดปี ค.ศ. 1939-; Ji'an, Jiangxi), รองประธานาธิบดี แห่ง สาธารณะรัฐประชาชนจีน, 2003–2008; ผู้นำอันดับสองรองจากประธานาธิบดี  หูจินเทา, เป็นผู้นำรุ่นที่สี่ (fourth generationship)
  • เหลียว เฉิงจือ Liao Chengzhi 廖承志 ( เกิดปี ค.ศ. 1908-1983; Huiyang, กวางตง; เกิดใน ญี่ปุ่น), เป็นนักการเมืองที่เป็นที่เคารพยำเกรง; แต่น่าเสียดายที่ถึงแก่อสัญญกรรม หนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะได้รับเลือกให้เป็น รอง-ประธานาธิบดี แห่ง สาธารณะรัฐประชาชนจีน
  • เย่อ ถิง Ye Ting 葉挺/叶挺 ( เกิดปี ค.ศ. 1896-1946; Huiyang, กวางตง), หัวหน้าคณะผู้บัญชาการทหาร กองทัพใหม่ที่สี่, หนึ่งในสองของกองกำลังหลักของคอมมิวนิสต์จีน ในสงครามจีนต่อสู้กับญี่ปุ่นครั้งที่สอง
  • นายพล หยาง เฉิง อู่ Yang Chengwu 楊成武/杨成武 ( เกิดปี ค.ศ.1914-2004; Changting, ฟูเจี้ยน), นายพล; รอง-ประธาน ที่ประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาการเมืองของสาธารณะรัฐประชาชนจีน, ปี ค.ศ. 1983–1988
  • เย่อ ซวนผิง Ye Xuanping 葉選平/选平 ( เกิดปี ค.ศ.1924-; เมือง Meixian, กวางตง), รอง-ประธาน ที่ประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาการเมืองของสาธารณะรัฐประชาชนจีน, ปี ค.ศ. 1991–2003; ผู้ว่าการมณฑล กวางตง ในปี ปี ค.ศ. 1985–1991
  • เซีย  เฟย Xie Fei 謝非/谢非 ( เกิดปี ค.ศ.1932-1999; Lufeng, กวางตง), รอง-ประธาน สภาประชาชนจีน , ปี ค.ศ. 1998–1999
  • หวาง ฮัว ฮัว Huang Huahua 黃華華/华华 ( เกิดปี ค.ศ.1946-; Xingning, กวางตง), ปัจจุบัน ผู้ว่าการมณฑล กวางตง, ปี ค.ศ.  2003-
 • ฮ่องกง
  • มารติน ลี Martin Lee 李柱銘/李柱 ( เกิดปี ค.ศ.1938-; Huiyang, กวางตง; เกิดใน ฮ่องกง), ประธานผู้ก่อตั้ง พรรค Democratic Party, ปี ค.ศ. 1994–2002; ผู้นำ เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกง
  • ลี วิง ถัท (หลี หยง ตา) Lee Wing Tat 李永達/李永达 ( เกิดปี ค.ศ. 1955-; Huiyang, กวางตง; เกิดใน ฮ่องกง), ประธานพรรค Democratic Party, ปี ค.ศ. 2004–2006
  • ทัม ยิว ชุง Tam Yiu Chung 譚耀宗/谭耀宗 ( เกิดปี ค.ศ. 1949-; Huiyang, กวางตง; เกิดใน ฮ่องกง), ประธาน สหพันธ์ประชาธปไตยเพื่อ ฮ่องกงที่ดีกว่า, Democratic Alliance for Betterment of Hong Kong, เป็น พรรคที่การเมืองสนับสนุน ปักกิ่ง ที่ใหญ่สุดในฮ่องกง, ปี ค.ศ. 2007-
 • สิงคโปร
  • ลี กวน ยู  Lee Kuan Yew 李光耀 ( เกิดปี ค.ศ.1923-; เมือง Dabu, กวางตง; เกิดใน สิงคโปร), บิดาผู้ก่อตั้ง ประเทศ สิงคโปร; นายกรัฐมนตรี  สิงคโปร แม่เป็นคนจีน ฮกเกี้ยน,  ปี ค.ศ. 1959-1990
  • ลี เซียน ลุง Lee Hsien Loong 李顯龍/显龙 ( เกิดปี ค.ศ. 1952-; เมือง Dabu, กวางตง; เกิดใน สิงคโปร), ปัจจุบัน นายกรัฐมนตรี แห่ง สิงคโปร,ตั้งแต่ปี ค.ศ.2004-
  • หยง หงุก หลิน Yong Nyuk Lin 楊玉麟/杨玉麟 ( เกิด1918-, เกิดใน มาเลเซีย), รัฐมนตรีในคณะรัฐบาล, 1959–1976
  • หัน รุย เฉิง Hon Sui Sen 韓瑞生/韩瑞生 ( เกิด1916-83; Jiexi, กวางตง, เกิดใน มาเลเซีย), รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง , ปี ค.ศ. 1970–1983
  • โห หยง ฉาง Howe Yoon Chong 侯永昌 ( เกิด1923-2007; เมือง Meixian, กวางตง; เกิดใน จีน), รัฐมนตรีในคณะรัฐบาล , ปี ค.ศ.  1979–1984
  • ดร. หู ซู เถา  ริชาร์ด Dr Hu Tsu Tau Richard 胡賜道/赐道 ( เกิด1926-; Yongding, ฟูเจี้ยน; เกิดใน สิงคโปร), รัฐมนตรี กระทรวง การคลัง, ปี ค.ศ.  1985–2001
  • อลิซาเบธ ชอย  Elizabeth Choy (Yong Su Moi) 蔡楊素梅/杨素 ( เกิดปี ค.ศ.1910-2006; เกิดใน มาเลเซีย), วีรสตรีในสงคราม; เป็นสตรีคนเดียวในคณะกรรมการกฤษฏีกาแห่ง สิงคโปร, ปี ค.ศ. 1951
 • มาเลเซีย
  • ยัพ อา ลอย Yap Ah Loy 葉亞來/亚来 ( เกิดปี ค.ศ. 1837-1885; Huiyang, กวางตง; เกิดใน จีน), ผู้ก่อตั้งเมือง Kuala Lumpur
  • ชุง เกง ควี Chung Keng Quee(จีนกลาง:เจิง จิงกุย) 鄭景貴/郑景贵 ( เกิดปี ค.ศ. 1827-1901; Zengcheng, กวางตง; เกิดใน จีน), ผู้ก่อตั้งเมือง Taiping, Perak; หัวหน้าคน จีนเมือง ปีนัง และ Perak
  • ยัพ กวน เสง Yap Kwan Seng 葉觀盛/观盛 [34] ( เกิดปี ค.ศ. 1846-1902; Chixi, กวางตง; เกิดใน จีน), หัวหน้าคน จีนเมือง Kuala Lumpur, ปี ค.ศ. 1989-1902;  นำมาเป็นชื่อถนนสายหลักใน Kuala Lumpur
  • ชุง ไถ ผิน Chung Thye Phin 鄭大平/郑大平 ( เกิดปี ค.ศ. 1879-1935; Zengcheng, กวางตง; เกิดใน มาเลเซีย), หัวหน้าคน จีนเมือง Perak
  • ดาโตะ เสรี เหลา ปัก ควน Datuk Seri Lau Pak Khuan 劉伯群/刘伯群 ( เกิดปี ค.ศ. 1894-1971; Zengcheng, กวางตง; เกิดใน จีน), ผู้ก่อตั้งสมาคมคนจีนแห่ง มาเลเซีย ; เป็นคนจีนคนแรกที่ได้รับการพระราชทานแต่งตั้งให้เป็น "Datuk Seri" (เทียบกับอัศวิน, หรือ ลอร์ด ในอังกฤษ) จากสุลตาน มาเลเซีย ; ผู้นำ เสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้คนจีนมีสิทธิเท่าเทียมกับคนมาเลย์แต่ไม่สำเร็จ
  • ตันสี หวัง โป นี Tan Sri Wong Pow Nee 王保尼, ( เกิดปี ค.ศ. 1911-2002; เกิดใน มาเลเซีย), หัวหน้ารัฐมนตรี รัฐ ปีนัง,  ปี ค.ศ. 1957–1969
  • ดาโตะ ปีเตอร์ หลอ ซุย หยิน Datuk Peter Lo Sui Yin 羅思仁/罗思仁 (Longchuan, กวางตง), หัวหน้ารัฐมนตรี รัฐ  Sabah, ปี ค.ศ. 1965–67
  • ดาโตะ หยง เต็ก ลี  Datuk Yong Teck Lee 楊德利/杨德利 ( เกิด1958-; Longchuan, กวางตง), หัวหน้ารัฐมนตรี รัฐ Sabah, ปี ค.ศ. 1996–1998
  • ตันสี  ชอง กา เกียท Tan Sri Chong Kah Kiat 章家杰 ( เกิดปี ค.ศ. 1948-), หัวหน้ารัฐมนตรี รัฐ Sabah, ปี ค.ศ.  2001–2003
  • ตันสี ดาโตะ อามา สตีเฟน หยง กุท เซ Tan Sri Datuk Amar Stephen Yong Kuet Tze 楊國斯/杨国斯 ( เกิดปี ค.ศ. 1921-2001; เมือง Dabu, กวางตง; เกิดใน มาเลเซีย), รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มาเลเซีย
  • ปีเตอร์ ฉิน ฟา กุย Peter Chin Fah Kui 陳華貴/陈华贵 ( เกิดปี ค.ศ. 1945-; Bao'an, กวางตง; เกิดใน มาเลเซีย), รัฐมนตรี กระทรวง เกษตร อุตสาหกรรม และการค้า  มาเลเซีย ใน ปี 2004-
  • เหลียว เถียง หลาย Liow Tiong Lai 廖中莱 (เมือง Dabu, กวางตง; เกิดใน มาเลเซีย), รัฐมนตรี กระทรวง สาธารณะสุข มาเลเซีย, ปี ค.ศ.2008-
  • เทเรซา กก Teresa Kok 郭素沁 ( เกิดปี ค.ศ.  1964-; Huizhou, กวางตง; เกิดใน มาเลเซีย), สมาชิกสภา , ปี ค.ศ. 1999-;
  • เชือง ฟัด เซ Cheong Fatt Tze張弼士(เกิดใน ปี ค.ศ. 1840–1916)ที่ เมือง Dabu, กวางตง. เป็นกงสุลจีน ประจำ เมืองปีนังในปี 1890. รัฐมนตรี กระทรวง เกษตร อุตสาหกรรม และเหมืองแร่ ของเมือง ฟูเจี้ยน และ กวางตง สมัย ราชวงศ์ ชิง ปี 1899. สมาชิก สภานิติบัญญัติ แห่ง สาธารณะรัฐจีน(ไต้หวัน) ใน ปี ค.ศ. 1912. นำชื่อเขามาเป็นชื่อถนนสายหลักใน ปีนัง, มาเลเซีย.
 • ไทย
  • ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (เกิด คศ.1967-;เมืองเฟิงชุน, กวางตง; เกิดใน ทย), เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกคนที่ 28 ของประเทศไทย  ปี ค.ศ. 2011-
  • พ.ต.ท. ดร. ทักสิน ชิณวัตร 丘達新/丘达新 [35][36] ( เกิด ปี ค.ศ. 1949-; เมืองเฟิงชุน, กวางตง; เกิดใน ไทย), ผู้ก่อตั้งพรรค ไทยรักไทย นายกรัฐมนตรีไทย , ปี ค.ศ. 2001–2006; ลี้ภัยการเมืองปี 2008
  • อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ( เกิดปี ค.ศ. 1964-; ใน อังกฤษ ), ผู้นำ พรรค ประชาธิปัตย์, ปี ค.ศ.2005-  ; อดีตผู้นำฝ่ายค้าน; เป็นนายกรัฐมนตรี ไทย ปี ค.ศ. 2008-2011.
  • สุดารัตน์ เกยุราพันธ์  (เกิด ปี ค.ศ. 1961-;ใน ไทย), รัฐมนตรี ในคณะรัฐบาล ,ปี ค.ศ.  2002–2006
 • อินโดนีเซีย
  • หลอ หลัน ปัก Low Lan Pak 羅芳伯/罗芳伯 ( เกิดปี ค.ศ. 1738-1778; เมือง Meixian, กวางตง), ผู้ก่อตั้งและ ประธานาธิบดี, สาธารณรัฐจีนฮักกา หลันฟาง Lanfang  (ปัจจุบันคือ ดินแดนกาลิมันตันตะวันตกส่วนหนึ่งของ อินโดนีเซีย), 1777–1884
  • ฮาซัน คามาน Hasan Karman 黄少凡 (เมืองMeixian; กวางตง; เกิดใน อินโดนีเซีย), นายกเทศมนตรี Singkawang, กาลิมันตันตะวันตก; นายกเทศมนตรีคนจีนคนแรก ใน อินโดนีเซีย
 • พม่า
  • นายพล ขิ่นยุ่น  Khin Nyunt  ( เกิดปี ค.ศ. 1939-; เมืองMeixian, Guangong; เกิดใน Myanmar), นายกรัฐมนตรี แห่ง  พม่า ปี  2003–2004
 • ติมอร์ เลส Timor-Leste
  • เปโดร เลย์ Pedro Lay (เกิดใน East Timor), รัฐมนตรี กระทรวงโครงสร้างพื้นฐาน, ปี ค.ศ. 2007-
  • กิล อัลเวส Gil Alves (เกิดใน East Timor), รัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยว การค้า และอุตสาหกรรม, ปี ค.ศ.  2007-
 • มอริเชียส
  • เซอร์ โมแลง ชอง อาชวน Sir Moilin Jean Ah-Chuen 朱梅麟 ( เกิดปี ค.ศ. 1909-1991;เมือง Meixian, กวางตง; เกิดใน มอริเชียส), สมาชิกสภา นิติบัญญัติ ,ปี ค.ศ. 1949; รัฐมนตรี, ปี ค.ศ.1967–1976; คนฮากกาคนที่สองต่อจากซุนยัตเซนที่ได้ ถูกพิมพ์รูปลงในธนบัตรของชาติ
  • โนเอล ลี ชง เลม Noel Lee Cheong Lem 李國華/李国 ( เกิดปี ค.ศ. 1951-;เมือง Meixian, กวางตง; เกิดใน มอริเชียส), รัฐมนตรี กระทรวง การท่องเที่ยว, 1993–1995
  • โจเซฟ ซาง มาง คิน Joseph Tsang Mang Kin 曾繁興/曾繁 ( เกิดปี ค.ศ. 1938-; เมืองMeixian, กวางตง; เกิดใน มอริเชียส), รัฐมนตรี กระทรวง ศิลปกรรม และวัฒนธรรม, ปี ค.ศ. 1995–2000
  • เอมมานูเอล ชอง หลุง ชิง Emmanuel Jean Leung Shing 陳念汀/陈念汀 ( เกิดปี ค.ศ. 1944-;เมืองMeixian, กวางตง; เกิดใน มอริเชียส), รัฐมนตรี กระทรวง ยุติธรรม และ สิทธิมนุษยชน,ปี ค.ศ.  2000–2005
  • ซิลวิโอ ถัง หวา หิง Sylvio Tang Wah Hing 鄧學升/邓学升 (เมืองMeixian, กวางตง; เกิดใน มอริเชียส), รัฐมนตรี กระทรวงเยาวชนและ กีฬา  ปี ค.ศ. 2005–2007
 • ออสเตรเลีย
  • เพนนี หวาง Penny Wong 黃英賢/黃英 ( เกิดปี ค.ศ. 1968, เกิดใน มาเลเซีย), ปัจจุบันเป็น รัฐมนตรีกระทรวงน้ำ และ การเปลียนภูมิอากาศ, รัฐมนตรีคนเอเชีย คนแรก ของออสเตรเลีย ,ปี ค.ศ. 2007-
  • อัลเฟรด หวาง Alfred Huang 黃國/黄国鑫  (Jiaoling, กวางตง, เกิดใน จีน), นายกเทศมนตรีเมือง Adelaide, ปี ค.ศ. 2000–2003; นายกเทศมนตรีที่เป็นคนจีนคนแรกของ ออสเตรเลีย
  • เฮนรี่ ซาง  Henry Tsang 曾筱龍/曾筱 ( เกิด1943-; Wuhua, กวางตง; เกิดใน จีน), รอง นายกเทศมนตรีเมือง Sydney, ปี ค.ศ. 1991–1999
  • โรเบิรต ชอง Robert Chong 鐘富喜/钟富喜 ( เมือง Meixian, กวางตง; เกิดใน มาเลเซีย), นายกเทศมนตรีเมือง Whitehorse, Victoria, ปี ค.ศ. 2001–2002, 2004
 • กายอานา  
  • อาเธอร์ เรย์มอนด์ ชุง Arthur Raymond Chung 鐘亞瑟/钟亚瑟 ( เกิดปี ค.ศ. 1916-2008; เมือง Dabu, กวางตง),  ประธานาธิบดีคนแรกของ กายอานา, ปี ค.ศ. 1970–80
 • ตรินิแดด และ โทบาโก
  • เซอร์ โซโลมอน โฮชอย Sir Solomon Hochoy 何才 ( เกิดปี ค.ศ. 1905-1983; เกิดใน Jamaica), เป็นข้าหลวง ผู้ปกครองตรินิแดด และ โทบาโก คนแรก คนเดียวที่ไม่ใช่คนผิวขาวและคนอังกฤษ,ปี ค.ศ. 1960–1962 , เป็นผู้สำเร็จราชการแทน อังกฤษ ดูแล ตรินิแดด และ โทบาโก ปี ค.ศ. 1962–1972,

เจ้าหน้าที รัฐ Government officials

 • เหอ รูจาง He Ruzhang 何如璋 ( เกิดปี ค.ศ. 1838-1891; เมือง Dabu, กวางตง), เอกอัครราชฑูตจีนคนแรกประจำ ญี่ปุ่น, สมัยราชวงศ์ชิง, ปี ค.ศ. 1877–1882
 • จาง ติง เฉิง Zhang Dingcheng 張鼎丞/张鼎丞 ( เกิดปี ค.ศ. 1898-1981; เมืองYongding, ฟูเจี้ยน), อัยการสูงสุด แห่ง สาธารณะรัฐประชาชนจีน, ปี ค.ศ.1954–1975
 • หลิว ฟู จือ Liu Fuzhi 劉復之/复之 ( เกิดปี ค.ศ. 1917-; เมือง Meixian, กวางตง), อัยการสูงสุด แห่ง สาธารณะรัฐประชาชนจีน, ปี ค.ศ. 1988–1993
 • หยง ผุง โฮ Yong Pung How 楊邦孝/杨邦孝 ( เกิดปี ค.ศ. 1926-;เมือง Dabu, กวางตง; เกิดใน มาเลเซีย),หัวหน้าศาล ยุติธรรม, สิงคโปร,ปี ค.ศ. 1990–2006
 • มาเรีย มาเดลีน ลี นี อา ชวน Marie Madeleine Lee nee Ah Chuen 朱志筠 ( เกิดปี ค.ศ. 1927-; เมือง Meixian, กวางตง; เกิดใน มอริเชียส), เอกอัครราชฑูตมอริเชียส ประจำประเทศจีน, ปี ค.ศ. 1999–2000
 • เสี่ยวหยาง Xiao Yang ( เกิดปี ค.ศ. 1938-; Heyuang, กวางตง), ประธาน ศาลสูง แห่ง  สาธารณะรัฐประชาชนจีน,ปี ค.ศ.  1998–2008
 • เผิง ไฝ หนาน Perng Fai-nan 彭淮南 ( เกิดปี ค.ศ. 1939-; เกิดใน ไต้หวัน), ผู้ว่าการธนาคารกลาง ไต้หวัน, ปี ค.ศ. 1988-;  นิตยสารโกลบอลไฟแนน ยกย่องให้เป็น เป็นนักการธนาคารชาติที่ดีที่สุดของโลก ปี ค.ศ. 2000, 2005. 2006, 2007,
 • ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์, ( เกิดปี ค.ศ. 1946-; เกิดใน ไทย) เลขาธิการ องค์การค้าโลก ที่เป็นคนเอเชีย คนแรก,ปี ค.ศ.  1999–2005
 • จางจิวหวน Zhang Jiuhuan 張九桓/张九桓 [40][41] ( เกิดปี ค.ศ. 1947-; Bobai, กวางสี), เอกอัครราชฑูต จีน ประจำ เนปาลปี ค.ศ.1995–1998, เอกอัครราชฑูต จีน ประจำ สิงคโปร (ปี ค.ศ.2000–2004), ปัจจุบันเอกอัครราชฑูต จีน ประจำ ไทย (ปี ค.ศ. 2004-); เป็นเอกอัครราชฑูต สาธารณะรัฐประชาชนจีน ที่อายุน้อยที่สุด
 • หยุง กำ จอห์น  หยุน ซิกหยวน Yeung Kam John Yeung Sik Yuen 楊欽俊/杨钦俊 ( เกิดปี ค.ศ.1950-; เมือง Meixian, กวางตง; เกิดใน มอริเชียส), หัวหน้าศาลยุติธรรม, มอริเชียส, ปี ค.ศ. 2008-
 • เอเดรียน หลุย คารกสัน Adrienne Louise Clarkson PC CC CMM COM CD (née Adrienne Louise Poy) 伍冰枝 ( เกิดปี ค.ศ.1939-; เกิดใน ฮ่องกง), เป็นคนจีน แคนาดา คนแรก ที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนอังกฤษ ดูแล Canada (ปี ค.ศ.1999–2005)

 เจ้าของกิจการ, บริษัท Entrepreneurs and corporate figures

 • ชอง ฟัด เซ Cheong Fatt Tze ( จีนกลาง: จาง ปี ชือ)  張弼士/张弼士 ( เกิดปี ค.ศ. 1840-1916; เมือง Dabu, กวางตง), นักอุตสาหกรรม ผู้ทรงอำนาจ ใน เอเชียอาคเนย์  ใช่วงปลายราชวงศ์ชิง
 • ออ บุน ฮัว Aw Boon Haw( จีนกลาง: หูเหวินฮู)   胡文虎 ( เกิดปี ค.ศ.1882-1954; Yongding, ฟูเจี้ยน; เกิดใน พม่า) และออบุนพา  Aw Boon Par( จีนกลาง: หูเหวินเปา) 胡文豹 (ปี ค.ศ.1888-1944; Yongding, ฟูเจี้ยน; เกิดใน พม่า), มหาเศรษฐีใจบุญ เจ้าของยาหม่องตราเสือ Tiger Balm
 • หยง คุน Yong Koon 楊坤/杨坤, มหาเศรษฐี ผู้ก่อตั้ง  บริษัท Royal Selangor, มาเลเซีย  ผลิต ภาชนะ โลหะดีบุกผสมตะกั่ว
 • ลี ลอย เสง Lee Loy Seng, มหาเศรษฐี เจ้าของบริษัท Kuala Lumpur Kepong (KLK), มาเลเซีย
 • เรย์มอนด์ ชอว์ Raymond Chow 鄒文懷/邹文怀 ( เกิดปี ค.ศ. 1929-; เมือง Dabu, กวางตง; เกิดใน ฮ่องกง); ผู้ก่อตั้ง บริษัทสร้างภาพยนต์ Golden Harvest; ผู้สร้างภาพยนต์, ปั้นดาราดังๆอย่าง  Bruce Lee, Jackie Chan และ Tsui Hark
 • วุน วิง ยิป Woon Wing Yip 葉煥榮/焕荣 ( เกิดปี ค.ศ. 1940-; Dongguan, จีน; เกิดใน จีน) มหาเศรษฐีจีนในอังกฤษ ผู้ก่อตั้ง ห้างสรรพสินค้า Wing Yip Supermarkets ในอังกฤษ,
 • ปราโจโก ปันเกสตู Prajogo Pangestu ( Phang Jun Phen) 彭雲鵬/彭云 ( เกิดปี ค.ศ. 1944-; เกิดใน อินโดนีเซีย), มหาเศรษฐีจีนในอินโดนีเซีย  ทำธุรกิจค้าไม้
 • อลัน เหยา Alan Yau 丘德威 ( เกิดปี ค.ศ. 1962-; เกิดใน ฮ่องกง),มหาเศรษฐี ผู้ก่อตั้ง เครือข่าย ธุรกิจร้านอาหาร  Wagamama restaurant chain, Hakkasan และ Yauatcha  ใน อังกฤษ
 • บัณฑูร ล่ำซำ  伍捷仆 ( เมือง Meixian, กวางตง),มหาเศรษฐี ผู้ก่อตั้งธนาคารกสิกรไทย  , ไทย
 • โรเบิร์ต หวัน Robert Wan 温惠仁( กวางตง; เกิดใน ตาฮิติ  French Polynesia), เจ้าของบริษัท ผลิตไข่มุก พิพิธภัณฑ์ไข่มุก Robert Wan Pearl Museum
 • ตัน สี เจฟฟี เชีย Tan Sri Jeffrey Cheah 謝富年/谢富年 (Dongguan, กวางตง; เกิดใน มาเลเซีย), มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งและ ประธาน กลุ่มบริษัท Sunway Group of Companies, มาเลเซีย
 • ไมเดิล ลี ฉิน Michael Lee-Chin (เกิดใน Jamaica),มหาเศรษฐีใจบุญ แคนาดา ประธาน บริษัท AIC Limited, บริษัทกองทุนการเงินใหญ่ของแคนาดา
 • เดฟ ชอง มิน คิน Dave Chong Min Kuin (เกิดในปี ค.ศ. 1956), ผู้ก่อตั้งบริษัท NEC Infrontia Asia Pacifi ธุรกิจโทรคมนาคม, มาเลเซีย

 นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ กวีวรรณกรรม จิตรกร Literary figures, artists, academics and scientists

 • หวาง ซุน เซียน Huang Zunxian 黃遵憲/黄遵 ( เกิดปี ค.ศ. 1848-1905; เมือง Meixian, กวางตง), กวี นักเขียน นักการฑูต
 • หยง มุน เซน Yong Mun Sen (Yong Yen Lang) 楊曼生/杨曼生 ( เกิดปี ค.ศ. 1896-1962;  เมือง Dabu, กวางตง; เกิดใน มาเลเซีย); จิตรกรผู้บุกเบิก,  บิดาการเขียนภาพ แห่ง มาเลเซีย
 • จิมมี ชู Jimmy Choo 周仰杰 ( เกิดปี ค.ศ. 1961-; เกิดใน มาเลเซีย)  นักออกแบบ รองเท้า กระเป๋าถือที่มีชื่อเสียงของ อังกฤษ
 • หลอ เซียง หลิน Lo Hsiang-lin 羅香林/罗香林 ( เกิดปี ค.ศ. 1906-1978, Xingning, กวางตง), ผู้เชี่ยวชาญ วัฒนธรรม และ ภาษา ฮากกา
 • เติ้ง หยู เซียน Teng Yu-hsien 鄧雨賢/邓雨贤 ( เกิดปี ค.ศ. 1906-1944; เกิดใน ไต้หวัน),นักแต่งเพลงชาวไต้หวัน
 • หลี่ กวอ หาว Li Guohao 李國豪/李国豪 ( เกิดปี ค.ศ. 1913-2005; เมือง Meixian, กวางตง), ผู้เชี่ยวชาญ ด้านสะพานคนหนึ่งของ โลก
 • อิแวน เอ ทัสลิมสัน Ivan A. Taslimson(เมือง Meixian, กวางตง; เกิดใน อินโดนีเซีย), จิตรกร, นักวิทยาศาสตร์, นักประดิษฐ์ ,มหาเศรษฐี อเมริกา. ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท Solstice Group
 • ชุง หลี่ โฮ Chung Li-ho 鐘理和/钟理和 ( เกิดปี ค.ศ. 1915-1960; เกิดใน ไต้หวัน), กวี นักประพันธ์นิยาย ไต้หวัน
 • ฮัน ซู หยิน Han Suyin 韓素音/韩素音 ( เกิดปี ค.ศ. 1917-; Xinyang, Henan), ผู้เขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับ จีนยุคใหม่
 • หลิน ไห่หยิน Lin Haiyin 林海音 ( เกิดปี ค.ศ. 1918-2001; Jiaoling, กวางตง; เกิดใน ญี่ปุ่น), นักประพันธ์นิยายไต้หวัน ผู้เขียนเรื่องความทรงจำ ปักกิ่งแห่ง ความหลัง城南旧事  (My Memories of Old Beijing) และ ได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนต์
 • ชิง ตุง เหยา Shing-Tung Yau 丘成桐( เกิดปี ค.ศ. 1949-; Jiaoling, กวางตง), นักคณิตศาสตร์ อเมริกาเชื้อสายจีน

ดารา นักแสดง ศิลปินActors, musicians and entertainers

 • ฮ่องกง
  • ชอร หยวน Chor Yuen 楚原 ( เกิดปี ค.ศ. 1934-; เมือง Meixian, กวางตง; เกิดใน จีน), ผู้อำนวยการสร้างหนัง ฮ่องกง
  • เลสลี่ ชุง Leslie Cheung 張國榮/张国荣 ( เกิดปี ค.ศ. 1956-2003; เมือง Meixian, กวางตง; เกิดใน ฮ่องกง), นักร้อง/ ดารานักแสดง ที่มีชื่อเสียง
  • โจว เหวิน ฟะ Chow Yun-fat 周潤發/润发  ( เกิดปี ค.ศ. 1955-; Bao'an, กวางตง; เกิดใน ฮ่องกง), ดารา นักแสดงที่มีชื่อเสียงของเอเซีย และ แสดง ภาพยนต์ ฮอลลีวูดหลายเรื่อง
  • ลีออน หลาย Leon Lai 黎明 ( เกิดปี ค.ศ. 1966-; เมือง Meixian, กวางตง; เกิดใน จีน), นักร้อง/นักแสดง; หนึ่งในราชาเพลงป้อปจีน
  • อเลก หมาน Alex Man 萬梓良/万梓良 ( เกิดปี ค.ศ. 1957-; Bao'an, กวางตง; เกิดใน ฮ่องกง), นักแสดง; นักแสดงยอดเยี่ยมรางวัล ม้าทองคำ ปี ค.ศ. 1988
  • เชอรรี ชุง Cherie Chung 鍾楚紅/钟楚紅 ( เกิดปี ค.ศ. 1960-; Boluo, กวางตง; เกิดใน ฮ่องกง), นักแสดง
  • จอร์แดน ชาน Jordan Chan 陳小春/陈小春 ( เกิดปี ค.ศ. 1967-, Huiyang, กวางตง; เกิดใน ฮ่องกง), นักแสดง/นักร้อง
  • อีริค ซาง  Eric Tsang 曾志偉/曾志 ( เกิดปี ค.ศ. 1953-; Wuhua, กวางตง; เกิดใน ฮ่องกง), นักแสดง/ตัวตลก
  • ฟรานซิส ยิป  Frances Yip 葉麗儀/丽仪 ( เกิดปี ค.ศ. 1947-; Huiyang, กวางตง; เกิดใน ฮ่องกง), นักร้อง
  • ดีนี่ อีพ Deanie Ip 葉德嫻/叶德 ( เกิดปี ค.ศ. 1947-; Huiyang, กวางตง; เกิดใน Dapengcheng), นักร้อง/นักแสดง
  • เทเรซา ชุง ถัก หลัน Teresa Cheung Tak Lan 張德蘭/张德兰 (เมือง Dabu, กวางตง; เกิดใน ฮ่องกง), Popular ฮ่องกง นักร้องยอดนิยม  ในปี ค.ศ. 1970s-1980s
  • ชาน ไหว หมาน Chan Wai-Man 陳惠敏/陈惠敏 [47] ( เกิด1946-; เกิดใน ฮ่องกง); นักแสดงที่รู้จักกันดีว่าเล่นได้ สามบทบาท
  • ชิง ฟุย ออน Shing Fui-On 成奎安 ( เกิดปี ค.ศ. 1955-2009; Xingning, กวางตง; เกิดใน ฮ่องกง), นักแสดงที่รู้จักกันดีในบทบาท ผู้ร้าย
  • แอนเจลินา หลุง Angeline Leung 梁韵蕊 (เมือง Meixian, กวางตง), ผู้ชนะเลิศ นางงาม ฮ่องกง Miss Hong Kong  pageant ปี ค.ศ. 1982
  • ชาลหลิน เซ Shallin Tse 謝寧/谢宁 ( เกิดปี ค.ศ. 1963-; เมือง Meixian, กวางตง; เกิดใน จีน), ผู้ชนะเลิศนางงาม ฮ่องกง Miss Hong Kong  pageant ปี ค.ศ. 1985
  • เชอลี่ หยุง Shirley Yeung 楊思琦/杨思琦 ( เกิดปี ค.ศ. 1978-; เมือง Meixian, กวางตง; เกิดใน ฮ่องกง), นางงาม ฮ่องกง Miss Hong Kong  pageant ปี ค.ศ. 2001
  • เคท ซุย Kate Tsui 徐子珊 ( เกิดปี ค.ศ. 1979-; Huizhou, กวางตง; เกิดใน ฮ่องกง), ผู้ชนะเลิศ  นางงาม ฮ่องกง Miss Hong Kong  pageantปี ค.ศ.  2004
 • ไต้หวัน
  • โฮ เซียว เซียน Hou Hsiao-Hsien 侯孝賢/侯孝 ( เกิดปี ค.ศ. 1947-; เมือง Meixian, กวางตง; เกิดใน จีน), นักสร้างหนังรุ่นใหม่, ได้รับ รางวัลผู้อำนวยการสร้างภาพยนต์ ยอดเยี่มของ ไต้หวัน
  • เอ็ดเวิด หยาง Edward Yang 楊德昌/杨德昌 ( เกิดปี ค.ศ. 1947-2007; เมือง Meixian, กวางตง; เกิดใน จีน), ผู้อำนวยการสร้างภาพยนต์; ได้รับ รางวัลผู้อำนวยการสร้างภาพยนต์ ยอดเยี่มของ เทศกาลหนังที่เมืองคาน ปี 2000
  • โหลว ต้า โหยว Luo Dayou 羅大佑/罗大佑 ( เกิดปี ค.ศ. 1954-; เมือง Meixian, กวางตง; เกิดใน ไต้หวัน),  นักร้อง-นักแต่งเพลงที่มีอิทธิพล ผู้เปลี่ยนแปลง เพลงป้อป เพลงร้อคจีน ในปี ค.ศ. 1980s
  • เหอเปอ เถียน Hebe Tien 田馥甄 ( เกิด1983-; เกิดใน ไต้หวัน), นักร้องเพลงป้อปหญิงที่มีชื่อเสียงของ ไต้หวัน  วง S.H.E,
  • เอลลา เฉิน Ella Chen 陳嘉樺 ( เกิดปี ค.ศ. 1981-; เกิดใน ไต้หวัน), นักร้องเพลงป้อปหญิงที่มีชื่อเสียงของ ไต้หวัน  วง S.H.E,
  • โจ จาง ชู เว่ย Joe Zhang Shu Wei 張書偉 ( เกิดปี ค.ศ. 1980-; เกิดใน ไต้หวัน), นักร้องเพลงป้อปชายที่มีชื่อเสียงของ ไต้หวัน  วง ENERGY
  • เฉิน เชียว เอิน Chen Qiao En 陳喬恩/陈乔恩 ( เกิดปี ค.ศ. 1979-; เกิดใน ไต้หวัน) นักแสดง นักร้องเพลงป้อปหญิงที่มีชื่อเสียงของ ไต้หวัน
  • ชิโน หลิน Shino Lin 林曉培/晓培 ( เกิดใน ไต้หวัน), นักร้องเพลง ที่มีชื่อเสียงของ ไต้หวัน
  • จูเลีย เผิง Julia Peng 彭佳慧 ( เกิดปี ค.ศ. 1972-; เมือง Meixian, กวางตง; เกิดใน ไต้หวัน),นักร้องเพลง ที่มีชื่อเสียงของ ไต้หวัน
  • อเลค ซู  Alec Su 蘇有朋/苏有朋 [48] ( เกิดปี ค.ศ. 1973-, เกิดใน ไต้หวัน), นักแสดง/นักร้อง
  • โบวี ซาง Bowie Tsang 曾寶儀/曾宝 ( เกิดปี ค.ศ. 1973-; Wuhua, กวางตง), พิธีกร/นักร้อง/นักแสดง
  • เฉิน เฉียน โช Chen Chien-Chou 陳建洲/陈建洲 (Blackie 黑人) ( เกิดปี ค.ศ. 1977-; เมือง Meixian, กวางตง; เกิดใน ไต้หวัน), พิธีกร; นักบาสเก็ตบอลทีมชาติ จีน
 • จีน
  • หวาง หวันชิว Huang Wanqiu 黄婉秋 ( เกิดปี ค.ศ. 1943-; เมือง Meixian, กวางตง), นักแสดงนำ ของ ภาพยนต์, "Third Sister Liu" 刘三姐
  • หลี่ อ้าย Li Ai 李艾 (เมือง Meixian, กวางตง), นางแบบยอดนิยม จีน  ผู้จัดงาน "China's Next Top Model"
 • สิงคโปร
  • ฟาน หวอง Fann Wong 范文芳 ( เกิดปี ค.ศ. 1971-; เกิดใน สิงคโปร), นักแสดง/นักร้อง/นางแบบยอดนิยม
  • เอเดรียน ผาง Adrian Pang 彭耀順/彭耀 ( เกิดปี ค.ศ. 1966-; เกิดใน มาเลเซีย), นักแสดงตลกยอดเยี่ยม รางวัล Asian Television ปี 2002
  • เซีย เฉากวาง Xie Shaoguang 謝韶光/谢韶光 ( เกิดปี ค.ศ. 1960-; เกิดใน สิงคโปร), นักแสดง; นักแสดงยอดเยี่ยม รางวัล Asian Television  ปี ค.ศ. 1998; ผู้ชนะเลิศ  รางวัล นักแสดงยอดเยี่ยม ห้าสมัย Singapore's best television
  • เฟลิเซีย ฉิน Felicia Chin 陳靚瑄/陈靓瑄 ( เกิดปี ค.ศ. 1984-; เกิดใน สิงคโปร), นักแสดงหญิง ผู้ชนะเลิศรางวัล Star Search, ปี ค.ศ. 2003; เป็นนักกีฬาทีมชาติซอฟบอล สิงคโปร เมื่ออายุเพียง 15 ปี
  • หวาง ลี่หลิน Wong Lilin 黃麗玲/丽玲 (เกิดใน สิงคโปร), นักแสดง
  • ไมเดิล ชอง Michelle Chong 莊米雪/庄米雪 ( เกิดปี ค.ศ. 1977-; เกิดใน สิงคโปร), นักแสดง/พิธีกร
  • เมกกี เติง Maggie Teng 鄧妙華/邓妙华 (เกิดใน สิงคโปร), นักร้อง สิงคโปรคนแรกที่ เข้าสามารถ วงการเพลงป้อปของ ไต้หวันได้ ในปี  1980s
  • ลี เว่ย ซ่ง  Lee Wei Song 李偉菘/伟菘 ( เกิดปี ค.ศ. 1966-; เกิดใน สิงคโปร) และ ลี ฉี เชีอง Lee Shih Shiong 李偲菘 (1966-; เกิดใน สิงคโปร)  นักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียง
  • โฮ โหยว ซุน Ho Yeow Sun 何耀珊 (เกิดใน สิงคโปร), นักร้อง; นักร้องเอเชีย คนแรกที่ติดอันดับ หนึ่งในสิบ ยอดนิยมของ บิลบอร๋ด อเมริกา US Billboard Dance Chart และ มิวสิควีค ของอังกฤษ UK MusicWeek Chart; ผู้ร้องเพลงนำ เพลงโอลิมปิคเป็นภาษาจีนกลาง เปิดงานโอลิมปิค  2008 พร้อมกับคณะคนจีนโพ้นทะเลจาก 16 ชาติ ที่ ปักกิ่ง
  • หยิว หง โช Yew Hong Chow 遊宏釗/游宏, นักดนตรี
 • มาเลเซีย
  • อีริค มู่ Eric Moo 啟賢/巫启 ( เกิดปี ค.ศ. 1963-; เกิดใน มาเลเซีย), นักร้องได้รับรางวัล นักแต่งเพลง เรียบเรียงเสียงประสานยอดเยี่ยม และ นักผลิตรายการ
  • ไมเคิล หวอง Michael Wong 王光良 ( เกิดปี ค.ศ. 1970-; เกิดใน มาเลเซีย) และ วิคเตอร์หวอง Victor Wong 黄品冠 (1972-; Jieyang, กวางตง; เกิดใน มาเลเซีย), นักร้อง-นักแต่งเพลง เพลง "Guang Liang Pin Guan" 光良品冠 / "Wu Yin Liang Pin" 无印良品
  • เพนนี ถาย  Penny Tai 戴佩妮 ( เกิดปี ค.ศ. 1978-; Haifeng, กวางตง; เกิดใน มาเลเซีย), นักร้อง-นักแต่งเพลง เรียบเรียงเสียงประสาน ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม  Golden Melody หลายรางวัล ปี 2006
  • ซี เฉิน  Z-Chen 張智成/张智成 ( เกิดปี ค.ศ. 1973-; เกิดใน มาเลเซีย), นักร้อง รู้จักกันในนาม เจ้าชายน้อย แห่ง R& B "The Little Prince of R&B"
  • แกรี ชอว์ Gary Chaw 曹格 ( เกิดปี ค.ศ. 1979-; เกิดใน มาเลเซีย), นักร้อง; ผู้ชนะเลิศได้รับรางวัลยอดเยี่ยม  Golden Melody หลายรางวัล ปี 2008
  • หวอง เซ เซิน Wong Sze Zen (เกิดใน มาเลเซีย) นางงามโลกและ นางงาม มาเลเซีย  ปี ค.ศ. 2003
  • ลิม เป เหยิง Lim Pey Yeng 林佩盈 (เกิดใน มาเลเซีย), รอง นางงาม Miss Astro Chinese International Pegeant 2000, นักจัดรายการทีวี ทีมีชื่อเสียง
 • อินโดนีเซีย
  • เวนดี เซเทียวัน Wendy Setiawan ( เกิดปี ค.ศ. 1973-; เกิดใน อินโดนีเซีย) ผู้ชนะเลิศนางแบบ ปกนิตยสาร ของนิตยสาร Mode Magazine ปี 1989
  • เดลอง เทมริน Delon Thamrin ( เกิดปี ค.ศ. 1978-; เกิดใน อินโดนีเซีย), ดารา นักแสดง ,ปี 2004

 นักกีฬา Sportspersons

 • จีน
  • หลู ชิน Lu Qin 呂欽/吕钦 ( เกิดปี ค.ศ. 1962-; Huiyang, กวางตง), ผู้ชนะเลิศ การแข่งขันหมากรุกจีน ( Xiangqi) ปี 1990, 1995, 1997, 2001 และ 2005
  • เย่อ เฉียวโป Ye Qiaobo 葉喬波/乔波 ( เกิดปี ค.ศ. 1964-; Hexian, กวางสี), ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน สเก็ตน้ำแข็งโลก Sprint Speed Skating Championships, ปี ค.ศ. 1992, 1993
  • เซีย หยูซิน Xie Yuxin 謝育新/谢育新 ( เกิดปี ค.ศ. 1968-; Xingning, กวางตง) นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติจีน, นักกีฬาฟุตบอลอาชีพ ปี ค.ศ. 1987–199
  • ซุน ไคหยุน Sun Caiyun 孫彩雲/孙彩云 ( เกิดปี ค.ศ. 1973-; Shenzhen, กวางตง), นักกรีฑากระโดดสูง เหรียญทองโอลิมปิค ทำลายสถิติโลก  ปี 1992–1995
  • หยาง จิงฮุย Yang Jinghui 楊景輝/杨景辉 ( เกิดปี ค.ศ. 1983-; Guangzhou, กวางตง), นักดำน้ำเหรียญทอง โอลิมปิค ที่เอเธน Athens Olympics ปี 2004
  • เฉิน  หง  Chen Hong 陳宏/陈宏 ( เกิดปี ค.ศ. 1979-; Changting, ฟูเจี้ยน), นักกีฬา แบดมินตัน มือหนึ่งของโลก ปี ค.ศ. 2002 ถึง 2003.
  • หลิน ตัน Lin Dan 林丹 ( เกิดปี ค.ศ. 1983-; Longyan, ฟูเจี้ยน), นักกีฬา แบดมินตัน เหรียญทอง โอลิมปิค ปี ค.ศ.  2008, นักกีฬา แบดมินตัน เหรียญทอง โอลิมปิค ที่ ปักกิ่ง  Beijing Olympics; แชมโลก ผู้ชนะเลิศ การแข่งขันแบดมินตันโลก World Badminton Championships ปี ค.ศ.  2006, 2007, 2009
  • จาง เซียง เซียง  Zhang Xiangxiang 張湘祥/张湘祥 ( เกิด1983-; Longyan, ฟูเจี้ยน)  นักกีฬา ยกน้ำหนัก เหรียญทองโอลิมปิค ที่ปักกิ่ง  Beijing Olympics   ปี ค.ศ.2008
  • เหอ เหวินนา He Wenna 何雯娜 ( เกิด1989-; Longyan, ฟูเจี้ยน), นักกีฬายิมนาสติคเหรียญทอง โอลิมปิค ที่ปักกิ่ง  Beijing Olympics    ปี ค.ศ.2008
 • ไต้หวัน
  • ชู มู่ เอิน Chu Mu-yen 朱木炎 ( เกิดปี ค.ศ. 1982-), นักกีฬาเทควันโด เหรียญเหรียญทองโอลิมปิค ที่เอเธน Athens Olympics ปี  2004 , แชมโลก ผู้ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด World Taekwondo Championships ปี 2003
 • ฮ่องกง
  • ลี ไหว ถง Lee Wai Tong 李惠堂 ( เกิดปี ค.ศ. 1905-1979; ;Wuhua, กวางตง, เกิดใน ฮ่องกง), นักกีฬาฟุตบอลอาชีพ ที่มีชื่อเสียง ของเอเชีย 

ศาสนา Religion

 • เกรเกอรี หยง Gregory Yong 楊瑞元/杨瑞元 ( เกิดปี ค.ศ. 1925-2008; เกิดใน มาเลเซีย) อัครสังฆราช,พระราชาคณะ ใน คริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิค  (Roman Catholic Archbishop Emeritus), สิงคโปร, ปี ค.ศ. 1977–2000
 • จอห์น หวู John Wu 胡振中樞機 ( เกิดปี ค.ศ. 1925-2002;Wuhua,กวางตง)  มุขนายก (bishop) ใน คริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิค  ของฮ่องกง, ปี ค.ศ. 1975-2002

 อื่นๆ Others

 • หลำ หยิว ไคว Lam Yiu-Kwai 林耀桂 ( เกิดปี ค.ศ. 1877-1966; Huiyang, กวางตง; เกิดใน จีน) ผู้ให้กำเนิด สร้าง ศิลปป้องกันตัว จีนสไตล์ มังกร  ดรากอนกังฟู (Dragon Kung Fu) ซึ่งพัฒนามาจาก ศิลปป้องกันตัว มวย ฮากกา  (Hakka Kuen)
 • ฉิน หลิก เคือง Chin Lik Keong 曾力,  ผู้ให้กำเนิด สร้าง ศิลปป้องกันตัว จีน ไอหลิกชวน I Liq Chuan 意力拳

ที่มา  : Wikipedia Encyclopedia 


ขอบคุณ

ขอขอบคุณ ท่ามนักวิชาการ ชาวฮากกาทั้งหลาย อย่างงี้อ่านง่าย กว่ากันมาก จะเก็บใว้เป็นข้อมูลครับ

รูปภาพของ มะไฟ

เพิ่มเติม

พอดีไปได้หนังสือที่เมืองจีนของต้นตระกูลโง้วมา โก๊ะจ๊กตง หรือโง้วจกตง อดีตนายกสิงค์โปร์  ตระกูลเดียวกับผมนี่แหละ บรรพบุรุษเป็นฮากกาเหมือนกัน ผู้อาวโสของตระกูล บอกว่ามาจากเกียดหยอง เห็นบอกว่าติดกับแต้จิ๋ว พอดีไม่รู้ครับอยู่ไหน เป็นปั้นซั๊นขักครับ มีคนแปลให้ครับเป็นคนแก่อายุ 90แล้ว เล่มเดียวกับที่ให้คุณสมบูรณ์(จ๊องฮยิ๋นหยุง)ดูและครับ ขอบคุณอีกครั้งที่แปลคำปุ้ยของตระกูลผมให้นะครับ

รูปภาพของ จ๊องหยิ่นฮยุ๋ง

เกียดหยอง

จังหวัดแต้จิ๋วอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเกียดหยอง หรือ เจียหยาง ในภาษาจีนกลางครับ (ด้านตะวันออกของอำเภอเจียตง) คลิก จังหวัดเจียหยาง

คุณมะไฟ

แม่ผมก็แซ่โง้ว(吴)แต่เป็นคน澄 海 จีนแต้จิ่ว ไม่ทราบว่าสายเดียวกับพี่เปล่าครับ ซึ่งผมกำลังหาข้อมูลทางแม่แต่หายากมาก ไปถามที่สมาคมตระกูลแซ่ก้ไม่มี ที่สมาคม 澄 海 ก็ไม่มี ไม่ทราบพี่พอแนะนำผมได้หรือไม่ครับ  ติดต่อผมที่https://www.facebook.com/manatchai.prachyanusorn

รูปภาพของ แกว้น

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับอาจารย์ Paul

รูปภาพของ 曾绍华

ขอความรู้สามข้อ

เรียนถาม 3 ข้อครับ

1)การออกเสียงของคำ 客 สรุปมีทั้งเสียง ขัก  และ ฮาก หรือ?

2)曾国藩 ไม่ใช่ ชาว客家หรือ?  แล้วเป็นจีนอะไร?

3) บรรพบุรุษของชาว 客家 ใช้ 姓 อะไร? มีเพียงสกุลเดียว? หรือหลายสกุล? ถ้ามีหลายสกุลมีสกุลอะไรบ้าง?-หมายถึงคนฮากกาเดิมๆนะครับ (Original)

รูปภาพของ ท้ายแถว

ข้อ 1

สำหรับข้อ 1 เป็นการอ่านอักษร เค่อ ด้วยสำเนียงถิ่นแต่ละท้องที่ ฮาก ฮัก ขัก ...

ดูเพิ่มเติม http://hakkapeople.com/node/876

จากข้อมูลข้างบน กล่าวว่า ในช่วงเวลาตลอดกว่าสองพันปีมาแล้ว 客家 อพยพลงมาจากถิ่นดั่งเดิม ที่เคยเป็นเมืองใหญ่  ซึ่งลงมากันหลายต่อหลายครั้ง  ดังนั้นจึงมีหลายสกุลที่ชาวฮั่นในแต่ละสมัยเขามีกันและกระจายไปหลายที่ หลายเส้นทาง และวิวัฒนาการทางภาษาอาจมีสำเนียงแตกต่างกันบ้าง  ซึ่งต่างสืบเชื้อสายจากชาวฮั่นอพยพ  จึงมิได้กำหนดจากถิ่นที่อยู่ หรือตระกูลแซ่ เหมือนบางชนเผ่า

รูปภาพของ 曾绍华

เสียงต้นฉบับ(เดิม)ของคำว่า 客

ผมหมายถึงเสียงภาษาแคะเดิมๆ ของคำว่า 客 เราสามารถอ่านออกเสียงได้ทั้ง  ฮาก  และ ขัก  ใช่ไหมครับ   หรือขึ้นอยู่กับว่าคำนี้ไปผสมกับคำอื่นๆก็มีเสียงแปรได้อีก  ผมขอความมั่นใจด้วยครับว่าเป็นอย่างนั้น  เช่นคำ  侠客,旅客,客车,เป็นต้น คำเหล่านี้อ่านอย่างไร?

หรือขึ้นอยู่กับท้องถิ่น?

รูปภาพของ อาคม

ใช่แล้วครับ

คำว่า ฮาก ฮัก ขัก ก็คือ อันเดียวกัน อยู่ที่สำเนียงของแต่ละถิ่น ของไหงนั้นไท่ปูใช้ข้ก ฟุ้ยจิวหงินใช้ ฮาก ก็จะได้ยินคำนี้บ่อยๆว่า ฮากสี่หงิน ฮากต้วนี้เป็นคำพ้องเสียงที่แปลว่าทำให้ตกใจกลัว คนก็ชอบพูดล้อเล่นกันว่า หงีเห่หมักไก้หงิน ก็จะได้คำตอบว่าไหงฮากหงิน ผู้ถามก็ร้องอ๋อว่า อ๋อฮากสี่หงิน

มันไม่ได้เกี่ยวกับไปผสมกับคำอื่นหรอกครับ ขึ้นกับสำเนียงของแต่ละคนต่างฮากครับ

ส่วนฮากกา ก็คือพวกเราทุกสำเนียงรวมกันเป็นกลุ่มคนแบบพวกเรานี่แหละ ก็เหมือนกับคำว่า ฮกล่อ ก็คือกลุ่มคนที่พูดสำเนียงแบบแต้จิว, ฮกเกี้ยน เป็นต้น

ในเมืองไทยจะถือว่าคนที่พูดฮกล่อ เป็นแต้จิวอย่างเดียวมันไม่ใช่นะ เขาก็แบ่งแบบฮากกาเรานั่นแหละ คนมาจากแต้จิวแท้ๆเท่านั้นที่บอกว่า อั้วเตี่ยวจิวนั้ง ถ้าที่อื่นก็บอกที่ที่มาเช่น อั้วซัวเถานั้ง เก้ะเอี้ยนั้ง ซัวบ้วยนั้ง หรือเรียกย่อยลงไปอีก เช่น โผวเล้งนั้ง เท่งไฮ้นั้ง  หุยไล้นั้ง เอี่ยวเพ้งนั้ง เป็นต้น

รูปภาพของ ท้ายแถว

เสียงดั่งเดิมอักษร 客

เสียงดั่งเดิมอักษร 客 คนรุ่นปัจจุบันคงไม่มีใครเคยได้ยิน หรือชี้ชัดได้ว่าโบราณกาลเขาออกเสียงกันอย่างไร ถึงแม้ว่าจะเชื่อว่าภาษาฮากกา เป็นฟอตซิลของฮันโบราณ ที่ยังมีชีวิต แต่ด้วยความที่ยังมีชีวิต จึงทำได้แค่ข้อสันนิฐาน ที่ใกล้เคียงกัน เพราะเมื่อเวลาผ่านมานานๆ ตามแต่ท้องถิ่น สำเนี้ยงของแต่ละผู้คนย่อมเปลี่ยนไปตามสภาพ และคำนี้เดิมก็ไม่ใช่ชื่อชนเผ่าที่ควรมีชื่อเรียกตนเอง แต่เป็นคำเรียกผู้ มาเยือน ตามภาษาของผู้เรียกอีกด้วย

Han character

(radical 40 +6, 9 strokes, cangjie input 十竹水口 (JHER), four-corner 30604, composition)

 1. guest, visitor, traveller
 2. customer

Hanzi

(pinyin (ke4), Wade-Giles k'o4)

Cantonese Hanzi

(Yale haak3)

Korean Hanja

(hangeul , revised gaek, McCune-Reischauer kaek)

Japanese Kanji

(grade 3 “Kyōiku” kanji)


คล้ายกับการถามว่า มนุษย์ มีวิวัฒนาการมาจากลิงหรือไม่ คงตอบว่า ทั้งมนุษย์และลิงในปัจจุบัน ต่างวิวัฒนาการจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง(ที่ยังไม่ใช่คนหรือลิง) ร่วมกันมาตามวิถีชีวิตในแบบของตน จนถึงยุคปัจจุบันในเวลาเดียวกัน

ดังนั้น ไม่ว่าในปัจจุบันจะอ่านออกสำเนียงอย่างไร ไม่ใช่ เรื่องสำคัญ เพราะทุกสำเนียงต่าง เคยมีความเป็นมาร่วมกัน และสามารถยืนหยัดรักษาภาษาวัฒนธรรมในแบบของตนให้คงอยู่ได้  จึงไม่ควรให้มีแบบใดบ้างเท่านั้นที่ถูกต้อง ในเมื่อไม่มีแบบใดผิด หรือทำให้ภาษาถิ่นใดถิ่นหนึ่งหายไป  เพราะข้อสำคัญของภาษาคือการสือสารที่เข้าใจกัน และผู้นำไปใช้ให้ถูกต้องตามแต่เหตุอันควร หรือดุลย์พินิจในสถาณะการณ์นั้นต่างหาก

และเหนืออื่นใด ถ้าพวกเรามาร่วมกันบอกเล่า แชร์ความรู้ความทรงจำ โดยเชื่อว่าต่างรับการถ่ายทอดมาถูกต้องในแบบของแต่ละท่าน  หากท่านอื่นอาจรับรู้มาคนละแบบ ก็ไม่จะเป็นต้องบอกว่าแบบอื่นใดถูกผิดหรือตนไม่เข้าใจ  แต่มาเล่าว่าแบบของฉันเป็นอย่างไร มาแบ่งปันเรียนรู้ร่วมกัน ก็จะทำให้ความรู้ที่เปิดกว้าง สร้างความมั่นใจให้กับผู้บอกเล่า กล้าร่วมแสดงออกมากขึ้น ก้าวข้ามมุมมองที่แตกต่าง มาทำความมุ่งหวังเดียวกันได้ เช่น ช่วยกันผลักดัน 武術 ให้เกิดในไทย เป็นต้น

รูปภาพของ วี่ฟัด

曾国藩

曾国藩 เป็นคนหูหนานคือผู้คุมกองกำลังของราชวงศ์ชิงปราบกบฏไท้ผิงเทียนกั๋ว แล้วจะเป็นฮากกาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ถ้า曾国藩เป็นฮากกาจริง แต่ค้นตามเว๊ปแล้วมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนฮากกาก็เท่ากับว่าราชวงศ์ชิงใช้คนฮากกามาปราบคนฮากกาด้วยกันซิ ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์จีนประจำเว๊ปหายไปพักใหญ่ๆ ไม่อย่างนั้นคงมีคำตอบดีๆ ไหง่ประเภทงูๆปลาๆ เดี๋ยวจะลองไปค้นให้ละเอียดมากขึ้น นะ 

นี่ดีนะที่ไม่ใช่ตาสาวกแมนจูถามมา เพราะพอไหง่เห็นคำถามข้อที่ 2. แล้วไหง่ชักตะหงิด ตะหงิด ว่าจะเป็นตาสาวกแมนจูหรือเปล่า เพราะถามอย่างนี้เหมือนดูถูกเหยียดหยามชาวฮากกา ในประเด็นที่ว่า ที่สุดแล้วคนฮากกาก็ไม่ได้เรื่องโดยนำประเด็นเรื่อง หงซิ่วฉวนผู้นำไท้ผิงเทียนกั๋วมากระแนะกระแหนแบบสุดแสนจะใส่ไข่ ไม่รู้ว่าจะรักพวกแมนจูไปถึงใหน ใครมากระด้างกระเดื่องสุดที่รักแมนจูของข้าฯ เองคือคนไม่ดี แบบที่ตาสาวกแมนจูเขาชอบทำบ่อยๆ

ไหง่ไปเจอเว๊ปเกี่ยวกับ Taiping Rebellion ดีมากเลยครับ http://taipingrebellion.com/players.htm

รูปภาพของ 曾绍华

เจนกวดฟานไม่ดีหรือในสายตาของฮากกา?

ครับ  คือยังงี้  พ่อไหงกับอาสุกพูดเสมอๆว่าท่านเจนกวดฟานเป็นเจ้วเก้ว  ว่าเข้าไปนั่น   แต่สำหรับไหงแล้ว ไม่ถือครับ  อย่างไรเสียท่านก็จารึกประวัติศาสตร์และยังมีวรรณกรรมเยี่ยมเหลือไว้ให้พวกเราอ่าน  แม้เขาจะเป็นฮากกาเซี่ยงเจนซึ่งเป็นสกุลของไหง่ด้วย  ไหง่ก็ยังภูมิใจที่มีคนอย่างเขาเป็นทั้งฮากกาและเซี่ยงเจนและมีโอความสามารถที่จะเป็นจักรพรรดิได้ในช่วงที่แมนจูอ่อนแอ  ท่านก็ไม่ทำโดยผมกำลังหาสาเหตุอยู่  ว่ากันว่าท่านหนีไปปลีกวิเวกในบั้นปลายของชีวิต   เนื่องจากไหง่เรียนภาษาจีนไม่สูงอ่านประวัติของท่านทางภาษาจีนไม่กระจ่าง เนื่องจากเป็นภาษาเขียน  จึงจับข้อความได้เพียงสามสิบเปอร์เซนต์

ขอบคุณที่ให้ข้อมูลบ้าง  อยากได้ข้อมูลมากกว่านี้ถ้าเป็นได้?

รูปภาพของ อาคม

ขอแปลคำว่าเจ้วเก้ว

เจ้ว แปลว่า หนี , เก้ว แปลว่า หมา ก็คือ หมาหนี ก็เห็นโพสเตอร์หาเสียงของนายชูวิทย์ที่พูดถึงความซื่อสัตย์ ยังเอาหมามาถ่ายคู่กันเลย ก็คือว่าหมานั้นมีความซื่อสัตย์ต่อเจ้าของ ฉะนั้นหมาที่หนีไปแล้วก็คือหมาที่ไม่ซื่อสัตย์แล้ว.

คำว่า เจ้วเก้ว ก็คือคนที่เอาใจออกห่าง เอาความลับไปบอกหรือคบคิดกันกับฝ่ายตรงข้าม คือพวกหนอนบ่อนไส้

รูปภาพของ วี่ฟัด

เจนเกว๊ดฟั้นไม่น่าเป็นฮากกา

ได้เคยอ่านประวัติศาสตร์ในช่วง " ไท่ผิงเทียนกั้ว ". มาหลายครั้ง ไม่เคยได้ยินว่า เจ้นเกว๊ดฟั้นจะเป็นคนฮากกา วันนี้ไหง่ลองไปค้นดูคนฮากกาที่ไหง่ถ่ายมาจาก " ฮากกาป่ออู๋ก่วน" ที่หมอยแย้นก็ไม่พบ " เจนเกว๊ดฟั้น". แต่หงซิ้วเฉวีน" นี่เป็นฮากกาแน่นอน เจ้นเกว๊ดฟั้น เป็นคนหูหนาน ซึ่งคนหูหนานก็มีคนฮากกานะ แต่เจ้นเกว๊ดฟั้นไหง่ไม่เคยได้ยินว่าเป็นคนฮากกา
รูปภาพของ 曾绍华

ขอบคุณทั้งสามผู้อาวุโส

ไหง่ขอบคุณ คุณวี่ฟัด,คุณอาคม,และคุณท้ายแถว มา ณ.ที่นี้ครับ
รูปภาพของ วี่ฟัด

ตอบข้อ 3 จ๊ะ

ทุกกลุ่มภาษาในประเทศเทศจีน มีแซ่อยู่ทุกแซ่แหละ ไม่ได้จำกัดว่ากลุ่มสำเนียงภาษาใดเป็นของแซ่ใด แต่อาจจะระบุได้ว่าสำเนียงภาษาใดมีแซ่ใดมากหรือน้อยกว่ากัน เช่นพวกคนแต้จิ๋วชอบบอกว่า " ตั้งลิ้มฉั่ว " มากที่สุด คนฮากกา คนกวางตุ้ง คนใหหลำ ต่างก็มีแซ่ต่างๆของคนจีนโดยทั่วไปปะปนอยู่ทุกแซ่  ดังนั้นแซ่จึงมิได้เป็นตัวกำหนดว่าจะเป็นกลุ่มคสสำเนียงภาษาใด

กลุ่มคนฮากกาก็เช่นเดียวกัน การอพยพลงมาทางใต้ไม่ได้อพยพกันมาโดยตระกูลใดตระกูลหนึ่งหรือแซ่ใดแซ่หนึ่ง แต่เป็นการอพยพของกลุ่มคนจำนวนมากมายหลายแซ่หลายนามสกุล คนฮากกาจึงมีเซี้ยงอยู่มากมายเหมือนกับกลุ่มคนจีนสำเนียงอื่นเช่นเดียวกัน

แบบแซ่ฉั่วของไหง่ หรือในสำเนียงหมอยแย้นใช้ว่า " เซี้ยงใช้ " ซุกผู้ประจำเซี้ยงใช้ของไหง่สามารถระบุได้ถึงเมืองฉางอานเลยทีเดียว ไหง่ได้ไปดูมาแล้วที่หมอยแย้น

รูปภาพของ 曾绍华

เรื่องเซี่ยงกับฝ่าวอย

เท่าที่เคยอ่านพบ ว่า มีการใช้เซี่ยงตามทางฝ่ายหญิงอยู่บางช่วง ไม่ทราบว่าเป็นอย่างนั้นไหม  ถ้าเป็นอย่างนั้น คงจะยุ่งกันพอสมควรที่จะมีใครที่มีสกุลเซี่ยงเดิมๆ  กั่บโหลยกั่บคื่อจนไม่รู้รากเหง้าเดิมๆ เห่เหม่?

ขออนุญาตนำข้อมูลไปอ้างอิงนะคะ

สวัสดีค่ะ หนูเป็นนิสิต ป.โท ภาควิชาภาษาศาสตร์ หนูกำลังทำรายงานเรื่องภาษาฮากกา และต้องกล่าวถึงที่มาของชาวฮากกา จึงเรียนขออนุญาต นำเนื้อหาบางส่วนไปประกอบในรายงานค่ะ

 

ด้วยความเคารพ

 น.ส.วรารัตน์ ไชยทรัพย์อนันต์ 

ล่าสุดข่าวบอกว่า อาคีโน อตีดประธานธิบดีฟิลลิปิน

เมื่อ สอง-สาม เดือนที่ผ่านมา มีข่าวเปิดเผยว่าอตีดประธานธิบดีฟิลลิปิน ท่านอาคีโน บิดา-มารดา เป็นคนฮากกา(คนแคะ)ด้วยครับ อยู่เหมยเสี้ยนครับ ดูจากหนังสือพิมพ์ไม่กี่วันมานี่ครับ

รูปภาพของ มะไฟ

สุชาติ โชคชัยวัฒนากร ขักหงินมหาสารคาม

ขักหงินที่เป็นนักการเมือง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นรุ่นพี่ไหงที่อำนวยศิลป์ รุ่นใกล้กันไม่เคยรู้ว่าเป็นขักหงินจนเมื่อสงกรานต์ ได้คุยและสอบถามประวัติ จึงได้ทราบว่าเป็นขักหงินเซี่ยงฉิน ดั้งเดิมพ่อแม่ก็ไปจากห้วยกระบอก ไปอยู่บ้านหนองกระโดน เขตนครปฐม ซึ่งก็ติดกับเขตห้วยกระบอก จากนั้นอพยพไปอยู่จ.มหาสารคาม และไปเล่นการเมือง จนได้เป็น รมช.คมนาคมเมื่อรัฐบาลที่แล้ว สมัยนี้ลงระบบบัญชีรายชื่อแต่ไม่ได้ ในมหาสารคามแข่งขันกับลูกชายกำนันตง ขักหงินเซี่ยงเดียวกันที่อพยพจากข้างตลาดห้วยกระบอกไปอยู่สารคามด้วยกัน ในทางการเมือง เป็นคู่แข่งขัน แต่ครอบครัวคือญาติกัน เมื่อเดือนที่แล้ว อดีต รมช.ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านเกิดพ่อที่ท่องคั้งพร้อมพี่น้องจากหนองกระโดน ,ละหารทราย บุรีรัมย์ เพื่อไหว้บรรพบุรุษ เช่นลูกหลานขักหงินควรทำ

 

 

สุชาติ โชคชัยวัฒนากร

 

 

ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 

รูปภาพของ Chartchai

ขอบคุณ

เพิ่ง register เข้า web นี้  มีข้อมูล เเละสังคมชาว ฮากกา เยอะมาก

กําลัง Share เเละเชิญ ญาติมิตรมาร่วมสังคม

ขอบคุณครับ 

คุณ paul

คุณ paul ย่าผมก็แซ่อึ๋ง(黄) เป็นคน丰顺 หมู่บ้าน田子顶 ไม่ทราบว่าคุณ paul มีบรรพบุรุษอยู่ที่ 田子顶 หรือเปล่าครับ ผมกำลังต้องการหาข้อมูลครับ เคยถามพ่อแล้วเค้าจำไม่ได้ ถามญาติก็รู้แค่ชื่อหมู่บ้านครับ มีอีกข้อมูลคือญาติแซ่(黄)มีอยู่บ้านนึงอยู่ที่ศรีราชาชื่อร้าน"มิตรศิลป์"แต่ขาดการติดต่อเนื่องญาติผู้ใหญ่ที่ศรีราชาเสียไปนานแล้วครับ ไม่ทราบขอรับคำแนะนำจากคุณ paulได้เปล่าครับติดต่อผมที่https://www.facebook.com/manatchai.prachyanusorn

รูปภาพของ paul

ขอเบอรตอบกลับ

เรียน คุณ อั๋น หงีมีโทรไหมครับไหมครับ จะได้ฝากให้คนที่รู้ตอบกลับไปหา

รูปภาพของ pinglin

ขอบคุณครับ

น่าสนใจมากครับ

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal