หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

รู้เรื่อง เมืองมังกร 8 เขตปกครองตนเอง ตอน "หุยหนิงเซี่ย"

รูปภาพของ YupSinFa2

สวัสดีครับไท้ก๋าหยิ่น-ท่านทั้งหลาย ในตอนนี้เป็นคิวของเขตปกครองตนเองเขตที่ 2 ในบรรดา 5 เขตปกครองตนเองของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองเขตนี้ เป็นเขตปกครองตนเองที่มีพื้นที่เล็กที่สุดในบรรดาเขตปกครองตนเองทั้งห้าเขต เขตปกครองตนเองนี้คือ "เขตปกครองตนเองชนชาติหุยแห่งหนิงเซี่ย" - 宁夏回族自冶区

เขตปกครองตนเองชนชาติหุยแห่งหนิงเซี่ย ในอดีตสมัยราชวงศ์ชิง ถึงสมัยสาธารณรัฐ เรียกว่ามณฑลจึลี่ ต่อมาในสมัยจีนใหม่ เรียกมณฑลหนิงเซี่ย แล้วเปลี่ยนเป็น "เขตปกครองตนเองชนชาติหุยแห่งหนิงเซี่ย"

ประชากรในเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยนี้ ทั้งหมดเป็นชาวจีนฮั่น หรือชาวจีนแท้ ๆ ที่เป็นมุสลิม หรือนับถือศาสนาอิสลาม รัฐบาลจีนใหม่จึงได้เรียกชาวจีนแท้ ๆ ที่นับถือศาสนาอิสลาม หรือชาวจีนมุสลิม ว่า "ชนชาติหุย" ทั้ง ๆ ที่เป็นชาวจีนแท้ ๆ คำว่า "หุย" หมายถึงศาสนาอิสลาม แลคำว่า "หุยเจี้ยว" หมายถึง การนับถือศาสนาอิสลาม ในประเทศจีนเรียกชาวจีนมุสลิมว่า "หุยจู๋" - 回族 อันมีความหมายเป็นเชิงสัญลักษณ์ ว่า "ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม" แทนที่ชาวจีนฮั่นที่เป็นมุสลิมเหล่านี้จะไม่พอใจที่ตัวเองแทนที่จะเรียกว่าจีนฮั่น หรือชนชาติฮั่น เหมือนชาวจีนทุกกลุ่มในแต่ละมณฑล ทั่วประเทศ แต่กลับกลายเป็นว่า ชาวฮั่นมุสลิม หรือชาวจีนมุสลิมทุกคนทั่วประเทศ กลับยินดีปรีดาในคำเรียกพวกเขาว่า "หุยจู๋" หรือชนชาติหุย สาเหตุเป็นเพราะว่า ความยึดมั่นในหลักศาสนาและความเป็นชาวมุสลิมอย่างเคร่งครัดและมีวินัย เป็นความภูมิใจในการที่ตนเองเกิดมาเป็นชาวมุสลิม เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมีความสำคัญกว่า...

ชาวจีนฮั่นทั่วประเทศที่เป็นชาวมุสลิม จึงมีความพอใจที่ทางการจัดให้ตัวเองเป็นชาวหุย

ชาวหุยในประเทศจีน หาใช่มีแต่ในมณฑลหนิงเซี่ย เพียงแห่งเดียวไม่ แต่ยังมีอยู่กระจัดกระจายทั่วประเทศ ทั้งชาวจีนฮั่นแท้ ๆ ที่เป็นมุสลิม ยังมีชนชาติส่วนน้อยอีกมากมายหลายชนชาติ ที่เป็นชาวมุสลิม จีนมุสลิมนั้น มีอยู่ทั่วประเทศกว่าแปดสิบล้านคน กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปหลายมณฑล เช่น เฮยหลงเจียง จี๋หลิน เหลียวหนิง(ชาวแมนจูมุสลิม) มองโกเลียใน(มีชาวมองโกมุสลิม) ปักกิ่ง เหอเป่ย เหอหนาน ซานตง ซานซี ส่านซี กานซู่ ชิงไห่ ซื่อชวน(เสฉวน) หยุนหนาน กุ้ยโจว หูเป่ย หูหนาน ฮกเกี้ยน และเขตปกครองตนเองอุยกูรซินเกียง

พูดถึงเรื่องชาวจีนมุสลิมแล้วชักน่าสนุกครับ เอาเป็นว่าจบซีรีส์รู้เรื่องเมืองมังกร ชุด จีนปัจจุบัน แล้ว มาต่อถึงเรื่องชาวจีนมุสลิมกัน ดีไหมครับ.

กลับมาว่ากันต่อในเรื่องของเขตปกครองตนเองชนชาติหุยแห่งหนิงเซี่ย

มณฑลหนิงเซี่ย เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวจีนมุสลิมทั่วทั้งมณฑล จึงได้รับการเรียกขานอยู่ในกลุ่มของเขตปกครองตนเอง เขตปกครองตนเองหุยหนิงเซี่ยตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศจีน ทิศเหนือติดเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทิศตะวันออกติดมณฑลส่านซี ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดมณฑลกานซู่

เขตปกคองตนเองหุยหนิงเซี่ยยังเป็นมณฑลที่มีพื้นที่เล็กเกือบที่สุดของจีนเป็นรองแต่เพียงมณฑลไห่หนาน หรือเกาะใหหนำของพี่น้องชาวเด่งหนั่ง เท่านั้น

เขตปกครองตนเองหุยหนิงเซี่ยมีแม่น้ำหวงเหอหรือแม่น้ำเหลืองไหลผ่านกลางมณฑลแล้วไหลขึ้นเหนือเข้าไปในเขตมองโกเลียในและถึงจะวกลงใต้เข้าไปในเขตมณฑลซานซีและส่านซี

หนิงเซี่ยยังเป็นแหล่งผลิตสมุนไพร-เครื่องเทศจีนที่เรารู้จักกันดีในประเทศไทยนั่นก็คือ "โก๋วฉี" หรือที่เรารู้จักในชื่อว่า "เก๋ากี๊" นั่นเอง

เก๋ากี๊ ที่เรารับประทานหรือเอามาต้มไก่กันล้วนมีที่มาจากเขตหุยหนิงเซี่ยนี่เองเพราะที่นี่เป็นแหล่งเพาัะปลูกต้นเก๋ากี๊ที่สำคัญที่สุดในประเทศจีน เก๋ากี๊ที่มีอยู่ในโลกนี้ เ้ก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้มาจากเขตหนิงเซี่ย

มาติดตามชมภาพสวยงามของหนิงเซี่ยกันดีกว่าครับ

แผนที่แสดงที่ตั้งของเขตปกครองตนเองหุยหนิงเซี่ย และเขตแคว้นต่าง ๆ ภายในเขตปกครอง

หนิงเซี่ยมีเมืองเอกชื่อว่า "นครหยินชวน"


แผนผังของนครหยินชวน

ภาพของนครหยินชวน

นอกจากหยินชวนจะเป็นพื้นที่ของมุสลิมแล้ว ก็ยังมีวัดพุทธที่มีมาแต่นานด้วย

ภาพที่สวยงามของบรรดามัสยิดต่าง ๆ ที่อยู่ในนครหยินชวน

มาดูหน้าตาของชาวจีนมุสลิมหนิงเซี่ยกันครับ


ต้นกำเนินของข้าวซอยเชียงใหม่


ภาพนี้คือนาย "อู๋ปังกว๋อ" ประธานสภาปรึกษาการเมือง(วุฒิสภา)และกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน(โปลิตบูโร)-ผู้นำอันดับสามของจีนปัจจุบัน(ค.ศ 2012) มาเยี่ยมเยียนประชาชนในหนิงเซี่ย


ไหงมีเพื่อน ๆ เป็นชาวจีนมุสลิมก็หลายคน ทั้งที่เชียงใหม่ เชียงราย และคุนหมิง ขอยืนยันว่า หญิงสาวชาวจีนมุสลิมสวยงามบาดใจมาก ๆ โดยเฉพาะเพื่อนที่คุนหมิงอยู่คนหนึ่ง สวยมาก ๆ เหตุที่ตี๋หมวยสวยหล่อ จีนมุสลิมเหล่านี้ หล่อและสวยเป็นเพราะพวกเขาและเธอมีเชื้อสายของชาวเติร์กผสมผสานอยู่ติดมากับสายเลือดแม้ว่าจะผ่านมาถึงมากมายหลายชั่วคนแต่ว่าความเป็นเติร์กก็ยังมีอยู่ เมื่อผสมกับความเป็นฮั่น-มองโกล จึงมีหน้าตาออกแนวหวานฉ่ำ ผมสีน้ำตาลอมดำ ผิวขาวนวล นัยตาสีดำอมน้ำตาล

ชาวจีนมุสลิมในประเทศจีนส่วนใหญ่มีแซ่ "หม่า" เยอะมากที่สุดครับ


สุภาพสตรีท่านนี้เป็นพยาน-อิอิ.

ชมภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหนิงเซี่ย ครับ


โบราณสถานของพุทธศาสนาที่เห็นตามภาพนี้ มีอยู่ทั่วไปในเขตหนิงเซี่ย กานซู่ และซินเกียง พุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองอยู่ในแถบนี้ ก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามาแทนที่ในภายหลัง

ภาพทิวทัีศน์ของแม่น้ำเหลืองในเขตหนิงเซี่ย


ชาวหุยหนิงเซี่ยกับแพหนังแกะที่แม่น้ำเหลือง แพหนังแกะเป็นเอกลักษณ์ของชาวหุยที่นี่ พวกเขานำเอาหนังแกะที่ลอกออกจากเนื้อมาทำให้แห้งหลังจากนั้นก็อัดเอาลมเข้าไปจนแน่นปิดสนิทด้วยเชื้อกที่ทำจากเส้นเอ็นหรือไหมสังเคราะห์ แล้วนำมาผูกกับโครงไม้ทำเป็นแพ คุณสมบัติที่สำคัญของแพหนังแกะคือกินน้ำตื้น หนังแกะมีความเหนียวสูง น้ำหนักเบา จนสามารถแบกได้อย่างที่เห็นในภาพ

โบราณสถานของพุทธศาสนาในเขตหนิงเซี่ย


ที่เห็นในภาพด้านบนและด้านข้างนี้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณทูรพาน ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในเขตปกครองตนเองอุยกูร์ซินเกียง


ป้อมปราการที่เห็นในภาพนี้เป็นโบราณสถาน อันแสดงถึงความเวิ้งว้างในทะเลทรายที่จะต้องมีโอเอซิสและป้อมปราการสำหรับให้นักเดินทางได้หยุดพัก ภายในป้อมปราการจะมีโรงเตี้ยมโรงน้ำชาขายสุราและอาหาร รวมถึงห้องพัก อย่างที่เราเห็นในภาพยนต์็จีนกำลังภายในนี่แหละ ป้อมปราการในหนิงเซี่ยมีชื่อเสียงมาก เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายแพรไหม ที่เห็นในภาพนี้ ตัวป้อมปราการเป็นโบราณสถาน ส่วนองค์ประกอบอื่น ๆ เช่นป้าย นั่งร้าน เป็นของที่ทำขึ้นใหม่ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเสมือนจริงในสมัยโบราณ ปัจจุบันป้อมปราการหลาย ๆ แห่งในหนิงเซี่ย ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่คนจีนชอมเดินทางไปชม

หนิงเซี่ยกับทะเลทรายในพื้นที่

ภาพบนเป็นพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาในเขตหนิงเซี่ย


บรรยากาศของป้อมปราการกลางทะเลทรายที่จำลองภาพเสมือนจริงในอดีตบนสถานที่จริง

เราจะพบเห็นหมู่ตึกที่อยู่ในบริเวณป้อมปราการบนทะเลทรายในหนิงเซี่ยอยู่ทั่่วไป

สุสานโบราณของอาณาจักรซีเซี่ย

ภาพที่เห็นนี้นั้นเป็นหมู่สุสานในสมัยอาณาจักรซีเซี่ย ราว ๆ หนึ่งพันปีก่อนพุทธกาล โบราณสถานนี้ตอนแรกไหงก็เข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของพุทธศาสนามาถึงตรงนี้ได้เห็นคำบรรยายภาพประกอบจึงรู้ว่าเป็นของอาณาจัีกรซีเซี่ย ซึ่งเป็นอาณาจักรของชาวต่างเผ่าไม่ใช่ชาวฮั่น

ในปัจจุบัน สุสานของอาณาจักรซีเซี่ยนี้เป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ

ภาพด้านล่างเป็นอุทยานแห่งชาติป้อมปราการบนผาหิน ซีจี๋หั่วสือไจ้

เขตทัศนียภาพแห่งชาติ "ลิ่วผานซาน"

ตามด้วยภาพของต้นเก๋ากี้ หรือภาษาจีนกลางออกเสียงว่า "โก๋วฉี" อันเป็นเครื่องเทศที่พวกเราคนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยแท้ ๆ ต่างรู้จักกันดี หลายท่านยังไม่เคยเห็นภาพว่าต้นเก๋ากี๊มีลักษณะอย่างไร มาติดตามชมพร้อมกันเลยครับ

สุดท้ายกลายเป็นเจ้านี่ครับ

และก็เจ้านี่ครับ.....ชาเก๋ากี๊

และก็นี่ครับ...เหล้าเก๋ากี๊-ชิมมาแล้วด้วย อิอิ.

จบตอนของเขตปกครองตนเองหุยหนิงเซี่ยด้วยภาพของเก๋ากี๊ พบกันใหม่ในตอนหน้า เรื่อง "เขตปกครองตนเองอุยกูร์ซินเกียง" ครับ

เฟยฉางก่านเซี่ย ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

Yubsinfa - Klit.Y


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal