หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ฮากกาพิษณุโลก 彭世洛客家會館

รูปภาพของ ฉินเทียน

客家會館@彭世洛

ฮากกาพิษณุโลก 彭世洛客家會館


คณะชาวจีน 12 จังหวัดภาคเหนือ เลี้ยงต้อนรับ กงสุลใหญ่ แห่งสาธารณะรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม คณะชาวจีน 12 จังหวัดภาคเหนือ เลี้ยงต้อนรับกงสุลใหญ่ แห่งสาธารณะรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่รูปภาพของ ฮากกาพิษณุโลก

ประวัติสมาคมฮากกา จังหวัดพิษณุโลก 彭世洛客家會館

ประวัติสมาคมฮากกาจังหวัดพิษณุโลก


Syndicate content
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal