หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ฮากกาหาดใหญ่ 合艾客家會館

ความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมของชาวฮากกาในเมืองหาดใหญ่

                                         泰国合艾市客家人的风俗习惯和仪式以及信仰


การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนฮากกาในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในแต่ละช่วงเวลา

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนฮากกาในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในแต่ละช่วงเวลา

โดยผู้เขียน MR.MA GUITONG 作者:马贵通 (中国广西南宁人,博士)


รูปภาพของ วี่ฟัด

.

.


รูปภาพของ ฉินเทียน

โรงเรียนศรีนครหาดใหญ่ (มูลนิธิ) + (基礎)合艾國光中學大 + SRINAKORN SCHOOL FOUNDATION

170/2 ถนนธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 074 – 356393 – 4

Email : webmaster@srinakorn.ac.th https://www.facebook.com/srinakorn.ac.thSyndicate content
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal