หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

บทเขียนของ ศูนย์ฮากกาศึกษา - กรุงเทพฯ

รูปภาพของ ฮากกาศึกษา


บทเขียนของศูนย์ฮากกาศึกษา ที่เขียนเป็นภาษาไทยในต้นฉบับเดิม แล้วถอดความเป็นภาษาจีน เฉพาะในบางบท ถ้อยคำของข้อเขียน ทั้งในส่วนที่หนึ่ง และส่วนที่สอง เป็นแนวคิด และจุดยืนของคนฮากกาคนหนึ่ง กลุ่มหนึ่ง ที่กำเนิด และเติบโตในสังคมไทย มุมมองอาจจะแตกต่างกันตามวิสัยปัจเจกชน เป็นสิ่งปกติในสังคมที่มีวัฒนธรรมการวิจารณ์ของเหตุ และผล

บุคลากรของศูนย์ฮากกาศึกษา ทุกคนมีงานหลักในสายธุรกิจ แต่ด้วยสำนึกที่สนใจวัฒนธรรม และรากเหง้าของบรรพชนฮากกา เป็นแรงบันดาลใจที่ให้ทำงาน โดยมิหวังผลตอบแทน เรายินดีเป็นอย่างยิ่ง หากจะมีพี่น้องฮากการวมธารความคิดจะช่วยขานรับ เติมต่อจิ้กซอว์ของพวเรา ให้เป็นภาพเต็มของ "คนฮากกาประเทศไทย" ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

โปรดถือคำถ้อยข้างล่างนี้ เป็นดั่งเสียงเพรียกของคนฮากกากลุ่มหนึ่ง ที่ส่งผ่านถึงพี่น้องฮากกาทั่วประเทศไทย เราจะปิติอิ่มใจ หากจะมีเสียงขานรับกลับมา แม้จะเพียง "เสียงเดียว"

เวลาที่ เหลือมี ของชีวิต
จะลิขิต ตั้งจิต อธิษฐาน
จะกล้าต่อ สรณะ ปณิธาน
จะต่อสาน คำฮากกา… ให้สืบไป

Link ไปเว็บของ --> ศูนย์ฮากกาศึกษา


Email ศูนย์ฮากกาศึกษา ryip@hakkastudy.in.th
36/76 อาคาร P.S.ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 02 6642180-4 Fax.026642185

สารบัญ


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal