หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

แนะนำเว็บ ตั้งชื่อจีน + ดูหมอ

รูปภาพของ อาฉี

แนะนำเว็บตั้งชื่อภาษาจีน นำมาจากwww.mandarintools.com/chinesename.html ลองเล่นกันดูได้นะ

และอีกเว็บ เป็นเว็บดูดวงแบบจีน นำมาจาก sinsae.net/preview/destiny/destiny.aspx ลองเล่นกันดูได้เช่นกัน


ตั้งชื่อเป็นภาษาจีน  (จากภาษาอังกฤษ)

ใส่ชื่อ สกุล เลือความหมาย เพศ วันเดือนปีเกิด แล้วคลิก [get a name!]

 


ดูดวงจากวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟาก แบบจีน

(ใส่วันเวลาเดือนปีเกิดเพศแล้วคลิก [ดูดวง] )


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal