หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ฮากกาจันทบุรี


ฮากกาจันทบุรี

ฮากกาจันทบุรี จะประชุมคักเลือกนายกและคณะกรรมการ

บริหารสมาคมในวันที่ 7 กันยายน 2552 เวลา 18.00 น.


Syndicate content
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal