หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ฮากกาภูเก็ต 普吉客家會館

รูปภาพของ phusita

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ฮากกาภูเก็ต

ประมวลภาพการแข่งขันเทเบิลเทนนิส และการประกวดร้องเพลง สมาคมฮากกาภูเก

รูปภาพของ phusita

ขอขอบคุณที่มาร่วมงาน สมาคมฮากกาภูเก็ต


รูปภาพของ 廖诗雅

ภาพงานฮากกาภูเก็ตเกม

งานแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงถ้วยฮากกาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7


รูปภาพของ phusita

งานแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชิงถ้วยฮากกาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

งานแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงถ้วยฮากกาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7


รูปภาพของ phusita

งานครบรอบสมาคมฮากกาภูเก็ต ปีที่ 6


รูปภาพของ phusita

งานเฉลิมฉลองครบรอบ สมาคมฮากกาภูเก็ต ปีที่ 5


รูปภาพของ ฮากกาภูเก็ต

ประวัติสมาคมฮากกา จังหวัดภูเก็ต 普吉客家會館

ประวัติสมาคมฮากกาจังหวัดภูเก็ต


Syndicate content
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal