หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

วรรณกรรม (โดย Xjungrai , กิ้วหยุก)

รวมวรรณกรรมจากพี่น้องชาว Hakkapeople.com

  • Xjungrai     -   ชีวิตจริงของ..กู้หลุ่ง (โก้วเล้ง) ในจอกสุรา
  • กิ้วหยุก       -   นวนิยายเรื่อง "ชีวิต" - " 生 活 " บทที่ 1 

เชิญคลิก  V V V V V V


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal