หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ฮากการาชบุรี 叻丕客家公會

รูปภาพของ วี่ฟัด

.

 

.


รูปภาพของ วี่ฟัด

.


รูปภาพของ วี่ฟัด

เล่าขานตำนาน " จั้นฮินหลุ่ง " ผ้าทอบ้านไร่ตรารถไฟ


รูปภาพของ วี่ฟัด

สรุปงานวิจัย


สรุปงานวิจัย

การมาตั้งถิ่นฐานโรงทอผ้าของคนฮากกาฮินเหน่นในจังหวัดราชบุรี


รูปภาพของ วี่ฟัด

.

 

 


รูปภาพของ วี่ฟัด

.

.

รูปภาพของ วี่ฟัด

อาโกสมจิตร กรรมการสมาคมฮากการาชบุรี ไปร่วมงานแต่งงานหลานสาวที่เหมยเซี่ยน ( 5 เม.ย. 56 )รูปภาพของ วี่ฟัด

สมาคมฮากการาชบุรี ร่วมแสดงความยินดีในงานสถาปนานายกสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทยท่านใหม่ที่ยิ่งใหญ่


รูปภาพของ วี่ฟัด

สมาคมฮากการาชบุรีไปร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์อนุชิต นิติธรรมยงค์

 

รูปภาพของ วี่ฟัด

สมาคมฮากการาชบุรีกับงานฮากกามิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 จังหวัดพิษณุโลกน้ำใจของมิตรยามยาก

วันทีี่่ 11 ธันวาคม 2554 สมาคมฮากการาชบุรี


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal