หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

เกี่ยวกับเรา About us

ขอต้อนรับเข้าสู่ชุมชนชาวฮากกา

ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร ถ้าท่านสนใจในความเป็นฮากกา(客家人) อันหมายถึงชาว 客家 หรือ 客人 ทุกสำเนียง เรายินดีต้อนรับ

แรงบรรดาลใจ

ครั้งหนึ่งคณะผู้ก่อตั้ง มีความจำเป็นที่จะต้องค้นหาเรื่องราวของชาวจีน ชาวฮากกา เพื่อบันทึกเป็นรูปเล่มไว้ให้แก่อนุชนรุ่นหลัง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ติดตามร่องรอยของบรรพชน และกิจกรรมต่างๆ ของชาวฮากกา แต่ปรากฏว่า หาข้อมูลโดยชัดเจนได้ยากมาก บ้างก็เป็นเพียงคำบอกเล่า ที่มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปไม่มากนัก และกิจกรรมประวัติความเป็นมาของสมาคมฮากกาแห่งต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ มักจะไม่ค่อยมีใครรวบรวมเอาไว้ ผู้สนใจจะต้องติดตามตัดจากข่าวหนังสือพิมพ์ต่างๆ บ้าง สืบเสาะจากคำบอกเล่าบ้าง จึงทำให้ยากที่จะบันทึกเหตุการณ์ได้อย่างสมบูรณ์

ดังนั้น จึงคิดหาวิธีที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้า จึงได้ก่อตั้งเว็บนี้ขึ้น โดยรวบรวมจากที่ต่างๆ โดยหวังให้เป็นแหล่งชุมชนของชาวฮากกาในโลกไซเบอร์นี้ ได้เป็นแหล่งสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด ระดมสมองภูมิปัญญาในเชิงสร้างสรรค์ และเพื่อบันทึกเรื่องราวสืบสานตำนานของชาวฮากกาให้ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับองค์กร สมาคมต่างๆ ที่ยังไม่มีเว็บส่วนตัว หรือมีการจดบันทึกเรื่องราวกิจกรรมต่างๆ ไว้อย่างเป็นกิจลักษณะ เพื่อเป็นตัวช่วยการบันทึก ฉบับรวมเล่ม ให้สะดวกต่อการสืบค้น และใช้ในการประกาศคุณงามความดี การช่วยเหลือสังคมของชาวฮากกา

ครั้นจะคิดทำเว็บให้สมาคม หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะ ก็มีความจำเป็นจะต้องลงทุนลงแรงก่อตั้งขึ้น อาจไม่ใช่เรื่องยากในสมัยนี้ แต่การดูแลรักษาให้คงอยู่ ไม่เป็นเว็บที่นิ่งอยู่กับที่ หรือมีข้อมูลสาระเพียงพอต่อเนื่องนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย จึงร่วมกันคิดว่าทำอย่างไร จึงจะให้มันเดินต่อไปได้ไม่หยุดไปตามแรงผลักดันที่มีเป็นระยะ ไหนๆ ก็คิดว่าจะทำเว็บขึ้นด้วยใจแล้ว ก็ขออุทิศให้สังคมส่วนร่วมดีกว่า ก็ขอให้ถือว่า เว็บนี้เป็นที่สาธารณะของทุกคน เป็นสมบัติของทุกท่านที่มาร่วมชุมนุมสโมสรกันฉันพี่น้อง มาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์ให้ปรากฏแก่ชาวโลกได้สืบไป

ระดับของสมาชิกในชุมชน

 • นิรนาม - คือบุคคลทั่วไป สามารถดูข้อมูลต่างๆได้ (เป็นค่าปกติสำหรับผู้ไม่ล๊อกอิน)
 • เค่อเหริน - คือสามาชิกผู้เข้ามาเยือน และพี่น้องชาวฮากกา ที่ได้สมัครสมาชิกแล้ว จะได้รับสิทธิในระดับนี้ เพิ่มขึ้นมา คือสามารถตั้งกระทู้สอบถาม หรือโต้ตอบ เสนอความคิดเห็นในกระดานสนทนา และสร้างเว็บบล๊อก ทำเนื้อหาต่างๆ ได้ (เป็นค่าปกติสำหรับผู้ล๊อกอินแล้ว)
 • ว่าที่ซิ่วไฉ - คือผู้ที่ทรงเกียรติจาก ท้องที่ต่างๆ และผู้ทรงภูมิที่มีผลงานน่าสนับสนุน หรือได้นำเสนอหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจเข้ามาที่ hakka@hakkapeople.com จะได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นมาจากเค่อเหริน คือสามารถสร้างหน้าหนังสือ และเขียนบทความต่างๆได้ (เป็นตำแหน่งเริ่มต้นสำหรับผู้ทรงเกียรติ และหน่วยงานต่างๆ)
 • ซิ่วไฉ - หลังจากท่านได้เข้าร่วมกับชุมชนชาวฮากกาแล้วระยะหนึง สามารถแก้ไขปัญหาทางพิวเตอร์เองได้บ้าง มีผลงานดี มีความรับผิดชอบ เป็นที่ไว้วางใจให้เป็นตัวแทนองค์กรของท่าน ก็จะสามารถเป็น ซิ่วไฉได้อย่างเต็มภาคภูมิ ที่สามารถจัดการเนื้อหาของตน รวมเล่มทำหนังสือ และกำหนดอนุญาตแสดงความคิดเห็นในบทความได้
 • จิ้งซื่อ - เป็นผู้ที่อุทิตตัวเข้ามาร่วมกันบริหารชุมชนนี้ จะได้มีสิทธิมากกว่า ซิ่วไฉ คือสามารถสร้างโพล สร้างเว็บเพจ ลบ/เพิ่ม/แก้ไข เนื้อความต่างๆได้ทุกเนื้อหา และปรับแต่งหน้าเว็บ ตั้งค่าระบบเปิดปิดบริการต่างๆ และสามารถตัดสินว่าความ ให้คุณให้โทษกับสมาชิกได้ ด้วยอำนาจที่รับมอบมาจากจองหงวน ที่ดูแลนครแห่งนี้ ให้ร่วมกันเป็น Webmaster ดูแลเว็บนี้
 • จองหงวน - มีอำนาจประดุจเจ้าครองนครแห่งนี้ แต่เนื่องด้วยความเป็น ฮากกาหงิน ที่เข้มข้น เมื่อเป็นจองหงวนแล้ว ไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับชุมชนอีกต่อไป จึงยอมสละตำแหน่ง แต่ไม่ยอมสละชาติภูมิ ได้มอบอภิสิทธิทั้งหลาย ที่ตนสำควรได้รับให้แก่ จิ้งซื่อ ทั้งหลาย ร่วมกันปกครองนครแทน แล้วสละตำแหน่งไปใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบ กับอากุง อาม่า บนภูเขาตามเดิม หากบ้านเมืองเกิดข้อวิกฤต จึงจะลงมา ร่วมหาลือข้อราชการเป็นครั้งคราว
กฏกติกาการใช้งาน
 • จะต้องไม่กระทำการใดๆ อันส่อเจตนาที่จะละเมิด พ.ร.บ. ข่าวสาร หรือกฏระเบียบแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ประกาศใช้เป็นปัจจุบัน
 • ห้ามใช้คำไม่สุภาพ, สื่อถึงสิ่งที่ผิดจารีตประเพณีอันดีงาม, หรือมีส่วนทำให้เกิดความแตกแยกทางสังคมทั้งภายในภายนอกเว็บ
 • ไม่อนุญาตให้ข้องเกี่ยวกับการเมือง หรือนำพาความขัดแย้งทางสังคมมาสู่เว็บ และไม่อนุญาตให้โฆษณาสินค้า ทำธุรกิจ ขายตรง-ขายอ้อม หรือมีผลประโยชน์ทางธุรกิจ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ
 • ข้อมูลที่มีผู้นำมาเสนอให้ถือว่า อนุญาตให้เว็บนี้เปิดเผยแก่สาธารณชนโดยเสรีโดยทันที ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบหรือรู้เห็นจากทางเว็บ และยังคงลิขสิทธิ์ของผู้เขียน ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้เขียนเองทั้งสิ้น  
 • เนื้อหาบนเว็บนี้หากผู้เขียนไม่กำหนดสิทธิ์เป็นอื่น ให้ถือว่าอนุญาตให้นำข้อมูลในเว็บนี้ไปใช้ให้เกิดคุณประโยชน์แก่สังคม ที่ไม่ใช่เพื่อหาประโยชน์ทางพานิชได้ฟรี  แต่จะต้องกล่าวถึงที่มา ชื่อผู้เขียน และเว็บ hakkapeople.com อย่างเปิดเผยชัดเจน
 • ทางเว็บ ขอสงวนสิทธิในการให้อนุญาต หรือตัดสิทธิการใช้งาน การ ลบ แก้ไข ถอดถอน เนรเทศ ประจาน ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงใดๆ และไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ ข้อความนี้ ได้ปรากฎในแบบฟอร์มที่ท่านสมัครเข้าร่วมชุมชนนี้ไว้อย่างชัดเจนแล้ว


 

ท่านสามารถติดต่อเว็บไซด์ฮากกาพีเพิล ได้ที่ hakka@hakkapeople.com 7/5 อาคารศรีมงคล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 โทร. 080 4887895


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal