หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ฮากกานครราชสีมา 呵叻客家會館

รูปภาพของ ฮากกาโคราช

ประวัติสมาคมฮากกา จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติสมาคมฮากกาจังหวัดนครราชสีมา

สมาคมฮากกานครราชสีมา 呵叻客家會館 227 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-242116 , 087 459 8533 fax.044-257698

-- อยู่ระหว่างดำเนินการ --๖๐ ฮากกานครราชสีมา ฮาก(ก้า)กา? จงเจริญ

ฮาก(ก้า)กา?...จงเจริญ


Syndicate content
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal