หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

รู้เรื่อง เมืองมังกร 6---จีนภาคตะวันตก 3-"หยุนหนาน" มณฑลมหัศจรรย์(ตอนที่14)

รูปภาพของ YupSinFa2

สวัสดีครับ มาพูดกันถึงเรื่องเขตปกครองของมณฑลหยุนหนานกันต่อครับ

เขตหลินชาง

หลินชาง เป็นเขตที่อยู่ในโซนเดียวกับเป่าซาน เต๋อหง คืออยู่ติดกับประเทศพม่า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑล เขตหลินชางมีเมืองหลินชางเป็นเมืองเอก ทิศเหนือติดเขตต้าหลี่ เป่าซาน เต๋อหงทิศตะวันออกติดเขตผูเอ่อร์ ทิศตะวันตกติดประเทศพม่า ทิศใต้ติดเขตผูเอ่อร์


เขตหลินชาง ด้านซ้ายของภาพเป็นพม่า


จุดสีแดงคือเมืองหลินชาง เมืองเอกของเขต


อำเภอต่าง ๆ ของหลินชาง


ตัวเมืองหลินชาง


หญิงสาวชาวว้าแดง ซึ่งมีถิ่นอาศัยอยู่ในเขตหลินชางและฝั่งประเทศพม่า ว้าแดงในหยุนหนานไม่เกี่ยวกันกับกองกำลังว้าในพม่า ขืนเกี่ยวมีหวังถูกยิงเป้า ไม่เหลือ


แม่น้ำหลานชาง หรือล้านช้าง หรือเหมยกงเหอ คือแม่น้ำโขง ส่วนที่ไหลผ่านเขตหลินชาง


สาวชาวว้าเต้นระบำ


ภาพเขียนติดผนังถ้ำดึกดำบรรพ์ในหลินชาง


หญิงสาวชาวไตใหญ่ในเมืองหลินชางเล่นน้ำสงกรานต์อย่างน่าชม(ไหม?)

ชนชาติว้า ซึ่งมีมากในหลินชาง


เทศกาลแปดโคลนของชาวว้า


หนุ่มชาวว้า


ชาวปู้หล่าง ครับ ปู้หล่างเป็นหนึ่งในชนชาติที่มีแต่ในหยุนหนาน อยู่ที่หลินชาง เป็นชนชาติดึกดำบรรพ์ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแบบเก่าอยู่ ปัจจุบันรัฐบาลจีนขึ้นทะเบียนเป็นชนชาติที่ต้องทำการอนุรักษ์รักษาไว้ เท่ากับว่า หนุ่มปู้หล่างจะมีลูกไ้ด้ เกินสองคนขึ้นไป


สาวไตในหลินชางเล่นสงกรานต์อีกแล้วครับท่าน บรรยากาศอย่างนี้ที่เชียงใหม่หาไม่ได้แล้ว


ชนชาติส่วนน้อยที่เราไม่สามารถหาได้ที่อื่นนอกจากหยุนหนาน ในภาพนี้เป็นหนึ่งในชนชาติที่อาศัยอยู่ในหลินชาง ไม่แน่ใจว่าเป็นชนชาติอาชางหรือไม่ แต่ที่แน่คือไม่ใช่ว้า ล่าหู่ หรืออาข่า และปู้หล่าง


ที่เห็นนี้เป็นคุณป้าชาวไต ครับ
ภาพนี้สิครับ ต้นฉบับบอกว่าภูเขาหิมะในหลินชาง ช่างน่านึกไม่ถึงเสียจริง ๆ ทั้งที่อยู่ติดกับรัฐฉาน ห่างจากสิบสองปันนาและเชียงรายไม่เท่าไหร่เองครับ อยู่ไกลจากคุนหมิงลงมาทางทิศใต้ก็ไกลโขอยู่แสดงว่าพื้นที่นี้เป็นที่สูงมากจนมีภูเขาหิมะได้ ท่านนึกดูสิครับ ที่นี่ห่างจากอำเภอแม่สายขึ้นไปทางเหนือประมาณ แม่สาย-ราชบุรี เองนะครับ


บรรยากาศแบบไทย-ไต มีให้เห็นเยอะแยะมากมาย


อันนีึ้ไม่ทราบว่าเป็นชนชาติอะไรนะครับเพราะต้นฉบับไม่ได้บอกไว้ สินฝ่าก็ไม่รู้จักเสียด้วย


โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เทศกาลแปดโคลนของชาวว้า ในหลินชาง


ชาวไตทุกกลุ่มทุกพื้นที่ในอุษาคเนย์ล้วนนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท ภาพแบบนี้ถ้าเป็นสมัย 40 ปีก่อนคนไทยคงนึกไม่ถึงว่า บรรยากาศแบบนี้มีในประเทศจีนเยอะแยะมากมาย


แปดโคลนกันอย่างสนุกสนาน


ในภาพยนต์สามก๊ก จินตนาการว่า เบ้งเฮ็ก เป็นหัวหน้าชนเผ่าทางตอนใต้ของเสฉวน ที่มีการเล่นไฟ แบบนี้ ไม่ห่้างไกลกันเลย ครับ


นี่อยู่ในหลินชางนะครับ


มองออกไหมครับว่ามันคือถนน


สาวน้อยชาวว้าแดง


ว้าแดง อีกแล้วครับท่าน


อันนี้เ็ป็นม้ง

บนขวา-สตรีปู้หล่าง


ด่านพรมแดน จีน-พม่า ชางหยวน


ด่านพรมแดนจีน-พม่า ชิงสุ่ยเหอ

จบเขตหลินชาง มณฑลหยุนหนาน เพียงเท่านี้ ขอบพระคุณครับ

Yubsinfa - Klit.Y


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal