หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ข่าวสาร

รูปภาพของ อาฉี

ประชาสัมพันธ์ โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ "ผู้สอนภาษาจีน"

ประชาสัมพันธ์ โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ "ผู้สอนภาษาจีน"


รูปภาพของ อิชยา

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ-งานอาศุขกุ๊งถู่เถว

โก๊อาคมได้แจ้งข่าวในห้องไลน์ว่า "อาถู่เถวศุขกุ้ง .. ที่ห้วยกระบอก  ได้จ้อนเถี้ยนแล้ว (ไปสู่สุคติแล้ว) .. วันนี้ ๑๘ กุมภาพันธ์ ตอนเที่ยงวัน

.. รวมอายุ ๑๐๒ ปี "


ข่าวประชาสัมพันธ์ การสัมมนาวิชาการ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารีฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาวิชาการ เรื่อง

  • “ยุทธศาสตร์จีนกับสหภาพยุโรป” ศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น.
  • “ปริทรรศน์วัฒนธรรมไต้หวัน” วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30น.
  • “East Asia in 2016” ในวันที่ 25 ก.พ.59
  • "มหรสพจีนในประเทศไทย" วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559

รูปภาพของ คนเดินทาง

“บิดาการยางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” ก่อกำเนิดจากภาคใต้ประเทศไทยที่ “ชุมชนยางนาบอน”! / ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที

สำเนาจาก MGR Online http://manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9590000009068


รูปภาพของ suthin_sun

ชนแหลก ที่เมือง เฟิ่งสุ่น (ฮงสุน)


รูปภาพของ paul

การประชุม ชาว Hakka ที่จันทบุรี

มาจันทบุรีเห็นป้ายการประชุมชาวHakkaตามถนน


รูปภาพของ วี่ฟัด

.


รูปภาพของ วี่ฟัด

.

 

  .

 

                  


แสดงความยินดี งานสถาปนา ฃมรมตระกูลเล้า จังหวัดสงขลา


แจ้งข่าวชาวจีนแคะ

สมาคมฮงสุน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการประชุมใหญ่ประจำปี ที่สำนักงาน ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗


เริ่มจากความฝัน ที่เป็นจริงอันแสนเศร้าเคล้าสุข!

งานวิจัยฯของอ.ดร.ศิริเพ็ญกับคณะ เริ่มจากความคิดฝันที่ไม่มีใครทํามาก่อนในไทย นั่นคืองานวิจัยหาข้อมูลจีนฮากกาบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งเริ่มแรกเปิดตัวโครงการณ์ที่ ร.ร.มิราม่า กทม.ครั้งนั้นยังคิดกันอยู่ว่าจะสําเร็จอย่างไรหรือไม่? เพราะมีข้อถกเถียงกันอยู่พอสมควร ในระหว่างการประชุม ทั้งเรื่องภาษาและวัฒนธรรมรวมทั้งอาหารของแต่ละท้องถิ่น แม้ได้ชื่อว่าเป็นของขักหงิ่นเหมือนกัน แต่ก็มีความแตกต่างกัน แล้วจะให้มีมาตรฐานเป็นเอกภาพเดียวกันได้อย่างไร?


รูปภาพของ paul

ใครไปจีน ให้ระวังตัว อันตรายมากในเรื่องมิจฉาชีพล้วงกระเป๋า


中国高铁的远程计划

 中國高鐵的遠程計畫,是兩天到美國。(中新網))เสวนาหัวข้อ “จากบูรพาสู่อุษาคเนย์ : ประวัติศาสตร์คำบอกเล่า จากจีนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 20”

ขอเชิญร่วมฟังงานเสวนา 'จากบูรพาสู่อุษาคเนย์ : ประวัติศาสตร์คำบอกเล่าจากจีนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 20' พร้อมชมการแสดงซอเอ้อร์หู บทเพลงจากแรงบันดาลใจที่ได้การอ่านหนังสือ 'จากบูรพาสู่อุษาคเนย์' โดย อ.หลี่ฮุย นักประพันธ์เพลงแถวหน้า และนักเล่นซอเอ้อร์หูมือครู เป็นบทเพลงรักหวานเศร้าที่แต่งขึ้นเพื่อเป็น Tribute to Mr. Wu Ji Yeah

เสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557
เวลา 13.30 -17.-00 น.

ณ ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


Syndicate content
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal