หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

บางส่วนสาระน่าสนใจ

รูปภาพของ webmaster

สารบัญเรื่องนี้ เป็นเพียงบางหัวข้อที่ดึงออกมาจากชั้นหนังสือ  ที่ยังมีเนื้อหาซุกซ่อนอยู่มาก มีหลายเรื่องที่อยู่ในเมนูย่อยอีกครั้ง จึงอาจมองไม่พบโดยง่าย และบางเรื่องที่มีหลายตอนต่อมายาวนาน เกรงว่าจะตกจากหน้าแรกของเว็บแล้วหาไม่พบ   จึงได้รวมบางหัวข้อจากบางท่านที่มีเนื้อหาย่อยหลากหลายหมวดเรื่อง หรืออาจเป็นเรื่องที่เจ้าของบล๊อกขอมาให้แยกไว้ (ไม่รวมในสารบัญหลักจากชั้นหนังสือ  )

ดังนั้น การค้นหาสาระเฉพาะเรื่อง  เช่นเรื่องเกี่ยวกับเพลง บางส่วนยังอยู่ในหนังสือเพลงหลักส่วนกลาง บางส่วนอยู่ในเนื้อหาที่รวบรวมโดยบุคคล อาจทำให้การจัดหมวดหมู่กระจายไปบ้าง และบางเรื่องได้ย้ายยกมาทั้งหมวด เพื่อไม่ให้เนื้อหายกระจายเกินไป

แต่ทั้งนี้ ยังคงสืบค้นจากกล่องค้นหาที่ขวาบน หรือค้นจากหมวดเรื่องได้อยู่เหมือนเดิม แม้จะพบอยู่คนละแห่งในชั้นหนังสือบ้าง แต่ก็ยังค้นพบได้ด้วยวิธีดังกล่าวนี้

สารบัญเรื่อง


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal