หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ปั้นซันขักประเทศไทย 泰國半山客會館

รูปภาพของ ฉินเทียน

泰國半山客會館是泰國客屬人=泰国半山客会馆是泰国客属人

ในวาระดิถีครบ ๗ รอบ ขวบปี 七周年 7 th Anniversary http://hakkapeople.com/
ในการสร้างหลักสัมพันธภาพที่ดีมีในสมาคมของจีน ถิ่นบรรพชนคนกตัญญูรู้บุญคุณ
 ปั้นซั้นขักฝอยก๊อ ฮ้อกล่อช่อง

เพลง "กิ้ว ช่อย ซิบ หงี่ เถว"

TEO CHEW SONG LTH025


ปั้น ซั้น ขัก ว้อย

สวัสดีครับ มาคุยกันเรื่องภาษา "ปั้นซั้นขัก" ในเย็นวันเสาร์ หรือเช้าวันอาทิตย์ ในหนแรกนี้รายนามนายกกิตติมศักดิ์

------------------------------------------------------------


รายนามนายกกิตติมศักดิ์ถาวรอดีตนายกสมาคมคณะกรรมการจดทะเบียนสมาคมรูปภาพของ webmaster

สมาคมปันซันขัก แห่งประเทศไทย

ไปเว็บตรง => http://www.bansanke.nanacity.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVV  สำเนาในเว็บนี้ VVVVVVVVVVVVVVVVVV


Syndicate content
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal