หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ฮากการะยอง 羅勇客家會館

รูปภาพของ ฮากการะยอง

เชิญสมาชิก ฮากการะยอง ร่วมสังสรรค์เลือกตั้ง กรรมการชุดใหม่

24 กุมภาพันธ์ 51 งานสังสรรค์และ เลือกตั้งนายกฯ กรรมการชุดใหม่


รูปภาพของ ฮากกาแห่งประเทศไทย

ฮากกามิตรสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

ภาพข่าว งานฮากกามิตรสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12


รูปภาพของ ฮากการะยอง

ประวัติสมาคมฮากกา จังหวัดระยอง

ประวัติสมาคมฮากกาจังหวัดระยอง

- อยู่ระหว่างดำเนินการ -


Syndicate content
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal