หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

โรงเรียนจิ้นเตอะ

รูปภาพของ ฉินเทียน

泰國:客居他鄉 念祖​​情深

华人世界 《华人世界》 20130809 客家足迹行(95)泰国:客居他乡 念祖情深

สารคดีนี้มีสมาคมฮากกาฯ   ร.ร.จิ้นเตอะ  วิทยาลัยพาณิชยการเอเชีย  ฯลฯ


รูปภาพของ ฉินเทียน

โรงเรียน จิ้นเตอะ

โรงเรียนจิ้นเตอะ อยู่ในความดูแลและบริหาร  โดย สมาคมฮากกา ฯ  มีอยู่หลายแห่ง ครับ


ประวัติโรงเรียนจิ้นเตอะ

ประวัติโรงเรียนจิ้นเตอะ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ -

72 ซ.เซ็นต์หลุยส์ 3 ถ.จันทร์ 18/7 ทุ่งวัดดอน สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-286-3115-6 Fax. 02-286-3117


Syndicate content
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal