หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

แฟ้มบุคคล

การประกวดเด็กสุขภาพดี คศ. 1940 / พศ. 2483

ไหง่เจอภาพหนึ่งเป็นการประกวดสุขภาพเด็กจัดโดยสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย จัดประกวดสุขภาพเด็กที่แข็งแรง เมื่อ พ.ศ. 2483 เป็นภาพถ่ายไว้ที่อาคารด้านหน้าสมาคมจีนแคะ


รูปภาพของ อาฉี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรศักดิ์ มหัทธโนบล

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรศักดิ์ มหัทธโนบล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนหนังสือ ฮากกา คือ จีนแคะรูปภาพของ อิชยา

ซิวซี แซ่ตั้ง..อีกหนึ่งตำนานยิ่งกว่านิยาย

อ่านพบมาชีวประวัติยิ่งกว่านิยาย ของซิวซี แซ่ตั้ง


รูปภาพของ ฉินเทียน

รัชกาลที่ ๕ 拉玛五世 = 拉瑪五世 King Rama V


รูปภาพของ วี่ฟัด

ขอบันทึกไว้ดังๆว่า " ปราชญ์แดนสยามนาม เสฐียรโกเศศ - นาคประทีป ( ศ. พระยาอนุมานราชธน ) คือคนเชื้อสายฮากกา

 
ภาพท่านพระยาอนุมานราชธน เสฐียรโกเศศ - นาคประทีป
 

熊国宝

  


รูปภาพของ วี่ฟัด

" ยอมหักไม่ยอมงอ " คือสันดานของฮากกา
การเดินทางคนฮากกาในไทย

การเคลื่อนย้ายของชาวฮากกาในไทย (รายบุคคล)


บุคคลสำคัญชาวฮากกา

บุคคลสำคัญเชื้อสายฮากกา


รูปภาพของ ฉินเทียน

ดร.ซุน จงซาน + 孫中山 先生 + Dr. Sun Yat-Sen

ดร.ซุนจงซาน (นายแพทย์ ซุนจงซาน) ชนเผ่าชาติพันธุ์จีนฮั่น หรือบุคคลทั่วไปในประเทศไทยหรือสยามประเทศ เรียกท่านว่า ซุนยัดเซ็น ในภาษาอังกฤษตามแบบช
Syndicate content
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal