หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

โรงเรียนพณิชยการเอเซีย

รูปภาพของ ฉินเทียน

泰國:客居他鄉 念祖​​情深

华人世界 《华人世界》 20130809 客家足迹行(95)泰国:客居他乡 念祖情深

สารคดีนี้มีสมาคมฮากกาฯ   ร.ร.จิ้นเตอะ  วิทยาลัยพาณิชยการเอเชีย  ฯลฯ


รูปภาพของ พณิชยการเอเซีย

ประวัติโรงเรียน พณิชยการเอเซีย

โรงเรียนพณิชยการเอเซีย


Syndicate content
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal