หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

รู้เรื่อง เมืองมังกร 6---จีนภาคตะวันตก 3-"หยุนหนาน" มณฑลมหัศจรรย์(ตอนที่12)

รูปภาพของ YupSinFa2

กลับมาทัวร์หยุนหนานกันต่อครับ เหลืออีกเพียงไม่กี่เขต ก็จะทั่วหยุนหนานแล้ว เขตที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เป็นเขตที่น่าสนใจเขตหนึ่งครับ มีธรรมชาติ-ป่าเขา และวัฒนธรรมฮั่นดั้งเดิมรวมถึงวัฒนธรรมชนชาติส่วนน้อย ที่น่าสนใจมาก ๆ ที่รอพวกเราเข้าไปเยี่ยมเยือนอีกมากมาย ที่สำคัญ ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนไทยและชาวโลก นั่นเท่ากับว่า สถานที่เหล่านี้ ยังคงความบริสฺุทธิ์ ชิงชิง อยู่ ตามมากันเลยครับ

เขตเป่าซาน 保山

เป่าซาน เป็นอีกเขตหนึ่งที่อยู่ทางตะวันตกของมณฑลหยุนหนาน ทิศเหนือติดเขตนู่เจียง เขตต้าหลี่ ทิศตะวันออกติดเขตต้าหลี่ และเขตหลินชาง ทิศตะวันตกติดเขตเต๋อหง และประเทศพม่า ทิศใต้ติดเขตหลินชาง

เขตเป่าซาน มีเมืองเป่าซานเป็นเมืองเอก ในเขตนี้ มีชุุมชนชาวฮั่นโบราณ ชาวจิ่งโพ ชาวไตใหญ่ ชาวหลี่ซู่ ล่าหู่ อาชาง ฯลฯ อาศัยอยู่มากมายหลายกลุ่มหาใช่เขตของชนชาติส่วนน้อยที่เป็นหลัก อย่างไป๋ต้าหลี่ น่าซีลี่เจียง และธิเบตตี๋ชิ่ง(แชงกรีล่า)


ส่วนที่เป็นสีเหลืองคือเขตเป่าซาน

สีชมพูซ้ายสุดคือเขตเต๋อหง ซึ่งจะว่ากันในตอนต่อไป


แผนที่แสดงสถานที่สำคัญในเป่าซาน


เมืองเป่าซานอยู่ห่างจากนครคุนหมิง ไปทางตะวันตก 571 กิโลเมตร


ไม่ใช่อยุธยา-สุโขทัย หรือในพนมเปญนะครับ แต่นี่คือโบราณสถานทางพุทธศาสนานิกายเถรวาทในเป่าซาน

ชมภาพวิวทิวทัศน์และภาพโบราณสถานซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยรวมของเป่าซานแล้ว ต่อไปนี้มาชมภาพ ที่เจาะเข้าไปในสถานที่สำคัญในแต่ละแห่ง ของเป่าซานกันครับ

อุทยานไท่เป่า ชานเมืองเป่าซาน

 

อุทยานแห่งชาติเถิงจงหั่วซาน ซึ่งเป็นภูเขาไฟลูกเล็ก ๆ ที่ดับสนิท ปัจจุบันมีบ่อน้ำแร่ธรรมชาติและสภาพภูมิประเทศที่สวยงามแปลกตา

 

หนองน้ำเป๋ยไห่สือตี้

เมืองโบราณเถิงชง


เมื่อหนึ่งพันกว่าปีก่อน ชาวฮั่นในแถบจงหวยวน ได้อพยพมาอยู่ยังสถานที่แห่งนี้ และได้ก่อร่างสร้างเมือง ขึ้น เป็นเมืองโบราณ เถิงชง อำเภอเถิงชง 腾沖 เขตเป่าซาน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คงอยู่ให้คนรุ่นปัจจุบันได้เข้ามาศึกษา ความเป็นอยู่ของประชาชนที่นี่ยังคงสืบทอดชีวิตความเป็นอยู่แบบโบราณไว้ โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ คุณยายอายุหกสิบเจ็ดสิบกว่าปียังคงรัดเท้่ากันทุกคน ไหงยังไม่ทราบว่าชาวฮั่นโบราณจากจงหยวนที่เถิงชง นี้เป็นชาวฮั่นจากพื้นที่ใด พูดสำเนียงภาษาไหน เพราะยังไม่ได้แปลต้นฉบับซึ่งเป็นอักษรจีนเก่า หากว่าเมื่อไหร่แปลต้นฉบับนี้ออกมาแล้ว อาจจะเขียนเป็นสารคดีให้ทุกท่านได้ติดตาม แต่คนที่นี่ไม่น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับพวกเรา เพราะไม่เห็นคำว่าเค่อเจีย และไม่พบว่ามีเอกสารฉบับไหนระบุว่ามีเค่อเจียในหยุนหนาน นอกจากที่เสฉวน อย่างไรก็ตาม รูปภาพในหนังสือต้นฉบับของเิถิงชงนี้ มีภาพสวย ๆ ที่หาไม่ได้จากอินเตอร์เน็ตมากมายหลายภาพ หากมีโอกาสได้เขียนสารคดีของที่นี่ จะใช้วิธีสแกนภาพถ่ายต้นฉบับให้ทุกท่านเห็น อันเป็นภาพแสดงถึงความเป็นอยู่-วัฒนธรรมของผู้คนในอำเภอเถิงชง เขตเป่าซานแห่งนี้

ภาพบนคือ คุณตา "หยางสี่โจว" ปูชนียบุคคลต้นแบบอย่างการดำเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง - บิดาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง หรือการเพาะปลูกพืชนาสวนผสม การดำเนินชีวิตอย่างประหยัด-เรียบง่าย

ท่านเป็นปูชนียบุคคลของมณฑลหยุนหนาน เป็นผู้ที่ประชาชนชาวหยุนหนานทุกเชื้อชาติ เคารพรัีกท่านมาก ท่านเป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์ของมณฑลหยุนหนาน เป็นชาวเมืองเป่าซาน ชนชาติฮั่น ปัจจุบันท่านถึงแก่อนิจกรรมแล้ว

ท่านใดที่ไปมณฑลหยุนหนาน จะพบว่า มีป้ายรูปภาพของท่าน ติดเ็ป็นคัทเอาท์ขนาดใหญ่ ตามเมือง-อำเภอต่าง ๆ ทั่วทั้งมณฑล เป็นป้ายเตือนถึงคำสอนของท่านและแสดงประโยคทอง คำสอนของท่าน เหมือนกับที่ประเทศของเราเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเสียจริง ๆ

ชนชาติส่วนน้อยกลุ่มต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในเขตเป่าซาน มีชาวไตใหญ่ด้วย

ลาไปด้วยภาพของพี่น้องชาวไตใหญ่ในเหวินซาน ครับ สวัสดีครับ พบกับตอนต่อ ๆ ไปของหยุนหนาน ซึ่งเหลืออีก 3 เขต ก็จะจบเรื่องมณฑลมหัศจรรย์แห่งนี้ครับ

ชาวไตในเป่าซาน เป็นคนละกลุ่มกับชาวไตลื้อนะครับ ชาวไตลื้อในสิบสองปันนาเรียกชาวไตในแถบนี้ ว่า ไตเหนือ ซึ่งหมายถึงไตที่อยู่ทางเหนือของสิบสองปันนา ห่างไกลจากสิบสองปันนามาก ในมณฑลหยุนหนานมีชาวไต อยู่มากมายหลายกลุ่ม และอยู่ห่างไกลกันมาก

เราจะเห็นได้ว่า ชาวไต นั้น มีมากมายหลายกลุ่ม และแต่งกายแตกต่างกันออกไป ชนชาติไท-ไต เรานี้ ยิ่งใหญ่มากมายหลายสาขา เปรียบเหมือนกับชาวจีนฮั่น ถ้าเรามีขุนศึกชาวไต ในสมัยโบราณ ที่เหมือนกับจิ๋นซีฮ่องเต้ ที่ปราบแว่นแคว้นต่าง ๆ ที่เป็นอาณาจักรของชาวไต เผาอักษรไตทุกกลุ่ม เหลือเพียงอักษรไต อะไรก็ได้เพียงกลุ่มเดียว แล้วรวมแว่นแคว้นอาณาจักรไต เป็นหนึ่งเดียว แล้วยืนยงมาได้จนถึงปัจจุบัน ไหงว่า ประเทศไต หรือประเทศไท คงมีประชากรหลายร้อยล้านคน และใหญ่โตไม่แพ้ประเทศจีน ในปัจจุบัน แน่ ๆ เลย

เอาเป็นว่า ถ้าว่าง ๆ ไหงจะเขียนเรื่องชาวไท-ไต ในประเทศจีน ทั้งหมดให้อ่านกันเล่น ๆ ดีกว่า ว่าไหมครัีบ

สวัสดีครับ

Yubsinfa - Klit.Y

ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ต


รูปภาพของ จองกว๊านหมิ่น

เพลินตาเพลินใจ

ช่างเป็นอักษรเพลินใจ รูปภาพเพลินตาจริงๆ 
 
เพิ่มพูนความรู้อีกต่างหาก พูดได้คำเดียวว่า เยี่ยมครับ
รูปภาพของ วี่ฟัด

ไหง่เคยพบสาวสวยชาวเป่าซานเชื้อสายไตที่จงเตี้ยน

เมื่อครั้งไปเที่ยวชมเขตเมืองโบราณจงเตี้ยน แชงกรีล่า ระหว่างเดินชมร้านรวงอยู่นั้นไหง่ได้พบสาวสวยชาวเมืองเป่าซานเชื้อสายไต ดูก็คล้ายๆคนไทย พอดีไปซื้อของในร้านเดียวกันเลยทักทายกันด้วยภาษาผู่ทงฮั่วพอเธอรู้ว่าเรามาจากประเทศไทยเธอยิ่งให้ความสนใจเรามากยิ่งขึ้น คงคิดว่าเจอญาติกันหละมั้ง และบอกกับไหง่ว่าอยากมาเที่ยวเมืองไทย ไหง่ยังให้เจ้าของร้านถ่ายรูปคู่กันไว้แต่ไม่รู้ว่ารูปไปอยู่ที่ใหนเพราะถ่ายหลายกล้อง ตอนนั้นยังคิดว่าอยากไปเทียวเป่าซานเลย ตอนกลับมาที่รถเอารูปถ่ายในกล้องให้คนที่ไปด้วยกันดูคนในรถที่ไปทัวร์ด้วยกันแซวไหง่กันใหญ่เลย

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal