หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

สาระจาก เฉินซิ่วเชง

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

รวมสาระจาก เฉินซิ่วเชง

ได้จัดหมู่ใหม่ แล้ว ตามสารบัญข้างล่างนี้


หมายเหตุ การคลิกที่ เวอร์ชั่นสำหรับพิมพ์ ข้างใต้นี้ สำหรับ ดูเนื้อหาทั้งหมด จากทุกหน้าตามรายการ ที่มีในสารบันที่ปรากฏนี้ ทุกหน้า มาเรียงต่อพร้อมกันหมด เหมือนดูหนังสือทั้งเล่ม จึงทำให้สะดวก แต่ ไม่แนะนำให้คลิกที ในขณะดูหน้าเมนูหลักที่มีเรื่องยาวมากมาย เช่นหน้านี้ เพราะข้อมูลที่มหาศาล จะพรังพรูลงเครื่องท่าน จนหน่วยความจำท่านเต็ม จนเครื่องท่านอืดไปเลย โดยเฉพาะหน้าที่มีมัลติมีเดียเยอะๆ เช่น vdo ภาพและเสียง (ยังดีที่ไม่มีควัน 555) ที่เครื่องท่านต้องแรงจริงๆ ถึงจะรับข้อมูลจาก Server ได้ทั้งหมดได้ในคราวเดียวกัน

แต่ถ้าเครื่องท่าน ยังไม่เทพพอ ก็ขอแนะนำให้ ท่าน คลิกลงไปในสารบัญย่อยสุด เท่าที่ตรงเรื่องที่ต้องการก่อน แล้วค่อยคลิก หน้าสำหรับพิมพ์ จะได้ไม่หนักเครื่องท่านมากเกินไป

ถ้าเผลอเข้า แล้วไม่ต้องตกใจ เครื่องท่านไม่เสีย ยังสามารถกดหยุดที่ browser หรือเปลี่ยนไปหน้าอื่นเช่นหน้า Home  หรือ ปิด Browser เพื่อจะเริ่มต้นหน้าใหม่ แล้ว ก็ รอ กับ รอ จนเครื่องท่านมีพื้นที่หายใจแล้วก็จะกลับสู่สภาพปรกติได้เอง

 


(หากต้องการเพิ่มสาระเรื่องราว หรือเติมเต็มเรื่องราว ที่เป็นประเภทเดียวกันกับเรื่องที่มีในสารบันอยู่แล้ว ให้เข้าไปในสารบันย่อยนั้นก่อน ค่อยเพิ่มหน้าย่อยในส่วนนั้น  แต่ถ้าต้องการจะเพิ่มหมวดเรื่องใหม่ ให้ปรากฏในสารบัญหน้านี้ คลิกที่ เพิ่มหน้าย่อย ของหน้านี้ หรือสร้างบล๊อกใหม่ตามปรกติ แล้วจัดโครงสร้างมาใส่รวมภายหลังก็ได้  และ ส่วนที่เป็นการวิจารสอบถามขยายความหรืออื่นๆ ให้เสนอความคิดเห็น ในหน้าที่ตรงกับเรื่องราวนั้นๆ)

สารบัญ


รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

(No subject)

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal