หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

เรื่องราว คนจีนโพ้นทะเล

รูปภาพของ suthin_sun

ประวัติศาสตร์ชายขอบ ที่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์หลัก คนจีนโพ้นทะเลระลอกแล้วระลอกเล่าที่อพยพถิ่นฐานจากบ้านเกิดเมืองนอนอะไรเป็นแรงผลักดัน และชะตากรรมในถิ่นที่อยู่ใหม่ไม่ได้ปูด้วยพรมแดงเสมอไป

ล้มเหลว สูญหาย เสียชีวิตก็ไม่น้อย ในบางที่กลับแดงฉานเป็นโศกนาฎกรรมด้วยเลือดเนื้อของชาวจีนโพ้นทะเลเองอีกด้วย สารคดีนี้มีหลายๆคำตอบของคำถาม

สารคดี ใต้มหาสมุทร ตอนที่ 1 การอพยพครั้งใหญ่ของชาวจีนเพื่อชีวิตใหม่ที่มั่งคั่ง

iKnowTravel เผยแพร่เมื่อ 7 ก.พ. 2017


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal