หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ฮากกานครศรีฯ 洛坤客屬會館

บรรพชนถิ่นที่อย่

สวัสดีพี่น้องจีนแคะทุกคนบ้านบรรพชนไห่งอยู่เหมยเสี้ยนไห่งดีใจมากที่


รูปภาพของ ฮากกานครศรีฯ

ประวัติสมาคมฮากกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติสมาคมฮากกาจังหวัดนครศรีธรรมราช

- อยู่ระหว่างดำเนินการ -


Syndicate content
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal