หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ภาษาจีนที่ใช้บ่อย 100 ประโยค

รูปภาพของ นายวีรพนธ์

ภาษาจีนที่ใช้บ่อย 100 ประโยค

汉语常用口语 100 句

1. 我明白了。 wŏ míngbái le.
หว่อ หมิง ป๋าย เลอ
ฉันเข้าใจแล้ว I see.
2. 我不干了! wŏ bú gàn le. หว่อ ปู๋ กั่น เลอ ฉันไม่ทำแล้ว I quit!
3. 我也是。 wŏ yě shì. หวอ เย่ ซื่อ ฉันก็ด้วย / ฉันก็เป็นเหมือนกัน
/ฉันก็เหมือนกัน
Me too.
4. 天哪! iān na ! เทียน อา สวรรค์ ! / พระเจ้า! My god!
5. 不行.
bù xíng!
ปู้ สิง
ไม่ได้ /ไม่มีทาง No way!
6. 来吧! lái ba! หลาย ป่ะ มาเถอะ / มาเหอะ Come on.
7. 等一等。 děng yì děng. เติ่ง อี้ เติ่ง รอสักครู่ Hold on.
8. 我同意。 wŏ tóngyì. หว่อ ถง อี้ ฉันเห็นด้วย I agree。
9. 还不错。 hái bú cuò. หาย ปู๋ ชั่ว ไม่เลวเลยทีเดียว Not bad.
10. 还没。 hái méi. หาย เหมย ยังไม่ Not yet.
11. 再见。 zàijiàn. จ้ายเจี้ยน แล้วพบกันใหม่ / ลาก่อน See you.
12. 闭嘴! bì zuĭ ปี้ จุ่ย หุบปาก Shut up!
13. 为什么不呢? wèi shénme bù ne? เว่ย เสิน เมอ ปู้ เนอ ทำไมถึงไม่หล่ะ Why not?
14. 让我来。 ràng wŏ lái ย่าง หว่อ หลาย มา ..ให้ฉันทำ Allow me.
15. 安静点! ān jìng diăn ! อัน จิ้ง เตี่ยน เงียบหน่อย Be quiet!
16. 振做起来! zhèn zuò qĭ lái! เจิ้น จั้ว ฉี่ หลาย ลุกขึ้นยืนหยัดสู้ต่อไป Cheer up!
17. 做得好! zuò de hăo ! จั้ว เตอ ห่าว ทำได้ดี Good job!
18. 玩得开心! wán de kāi xīn! หวาน เตอ คาย ซิน (เล่น) สนุกมาก Have fun!
19. 多少钱? duō shăo qián? ตัว ส่าว เฉียน ราคาเท่าไหร่ How much?
20. 我饱了。 wŏ băo le หวอ เป่า เลอ ฉันอิ่มแล้ว I'm full.
21. 我回来了。 wŏ huí lái le. หว่อ หุย หลาย เลอ ฉันกลับมาแล้ว I'm home.
22. 我迷路了。 wŏ mí lù le . หว่อ หมี ลู่ เลอ ฉันหลงทางแล้ว I'm lost.
23. 我请客。 wŏ qĭng kè. หวอ ฉิ่ง เค่อ ฉันเลี้ยง (ข้าว) My treat.
24. 我也一样。 wŏ yě yí yàng. หวอ เย่ อี๋ ย่าง ฉันก็เหมือนกัน So do I.
25. 这边请。 zhè biān qĭng . เจ้อ เปียน ฉิ่ง เชิญทางนี้ This way。
26. 您先。 nín xiān. หนิน เซียน คุณก่อน After you.
27. 祝福你! zhù fú nĭ ! จู้ ฝู หนี่ ขออวยพรให้คุณ Bless you!
28. 跟我来。 gēn wŏ lái. เกิน หว่อ หลาย ตามฉันมา Follow me
29. 休想! / 算了! xiū xiăng! / suàn le! ซิว เสี่ยง / ซ่วน เลอ อย่าได้คิด, หยุดคิด / ช่างมันเถอะ Forget it!
30. 祝好运! zhù hăo yún! จู้ ห่าว อวิ้น ขอให้โชคดี Good luck!
31. 我拒绝! wŏ jù jué! หว่อ จวี้ เจวี๋ย ฉันขอปฏิเสธ I decline!
32. 我保证。 wŏ băo zhèng. หวอ เป่า เจิ้ง ฉันรับประกัน /ฉันการันตี I promise.
33. 当然了! dāng rán le ! ตัง หยาน เลอ แน่นอนอยู่แล้ว Of course!
34. 慢点! màn diăn! ม่าน เตี่ยน ช้าหน่อย Slow down!
35. 保重! băo zhòng! เป่าจ้ง รักษาสุขภาพด้วย Take care!
36. 再试试。 zài shì shì. จ้าย ซื่อ ซื่อ ลองดูอีกครั้ง Try again.
37. 当心。 dāng xīn. ตัง ซิน ระวัง (ในสถานการณ์ต่าง ๆ ) Watch out!
38. 有什么事吗? yŏu shénme shì ma? โหย่ว เสิน เมอ ซื่อ มา มีธุระอะไรมั้ย / มีเรื่องอะไรรึเปล่า What's up?
39. 注意! zhùyì! จู้ อี้ ระมัดระวัง (ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง) Be careful!
40. 干杯! gān bēi! กันเปย ชนแก้ว Bottoms up!
41. 不许动! bù xŭ dòng! ปู้ สวี่ ต้ง อย่าขยับ / ห้ามขยับ Don't move!
42. 猜猜看? cāi cāi kàn? ชาย ชาย คั่น เดาดู Guess what?
43. 我怀疑。 wŏ huái yí. หว่อ ฮว๋าย อี๋ ฉันสงสัย I doubt it.
44. 我也这么想。 wŏ yě zhè me xiăng. หวอ เย่ เจ้อ เมอ เสี่ยง ฉันก็คิดอย่างนี้เหมือนกัน I think so.
45. 我是单身族贵。 wŏ shì dān shēn zú guì. หว่อ ซื่อ ตาน เซิน จู๋ กุ้ย ฉันโสด /ฉันเป็นคนโสด
(เป็นคนไม่มีครอบครัว)
I'm single.
46. 坚持下去! jiān chí xià qù! เจียน ฉือ เซี่ย ชวี่ สู้ต่อไป / ยืนหยัดต่อไป Keep it up!
47. 让我想想。 ràng wŏ xiăng xiăng. ย่าง หวอ เสียง เสี่ยง ให้ผมคิดหน่อย Let me think.
48. 不要紧。 bú yào jĭn. ปู๋ เย้า จิ่น ไม่ต้องเครียด / ไม่ต้องรีบ Never mind.
/Is unimportant
49. 没问题! méi wèn tí! เหมย เวิ่น ถี ไม่มีปัญหา No problem!
50. 就这样! jiù zhè yàng! จิ้ว เจ้อ ย่าง ตามนี้ That's all!
51. 时间快到了。 shíjiān kuài dào le. สือ เจียน ไคว้ เต้า เลอ ใกล้ถึงเวลาแล้ว /เวลาใกล้ถึงแล้ว Time is up.
52. 有什么新鲜事吗? yŏu shénme xīn xiān shì ma ? โหย่ว เสิน เมอ ซิน เซียน ซื่อ มา มีเรื่อง(ราว)อะไรใหม่ๆ รึเปล่า What's new?
53. 算上我。 suàn shàng wŏ. ซ่วน ซ่าง หว่อ นับฉันเข้าไปด้วย Count me on
54. 别担心。 bié dān xīn เปี๋ย ตาน ซิน ไม่ต้องกังวล Don't worry.
55. 好点了吗? hăo diăn le ma? ห่าว เตี่ยน เลอ มา ดีขึ้นแล้วหรือยัง Feel better?
56. 我爱你! wŏ ài nĭ! หว่อ อ้าย หนี่ ฉันรักคุณ I love you!
57. 我是他的影迷。 wŏ shì tā de yĭng mí. หว่อ ซื่อ ทา เตอ อิ่ง หมี ฉันเป็นแฟนภาพยนตร์ของเค้า I'm his fan。
58. 这是你的吗? zhè shì nĭ de ma? เจ้อ ซื่อ หนี่ เตอ มา นี้เป็นของเธอรึเปล่า Is it yours?
59. 你肯定吗? nĭ kěn dìng ma? หนี่ เขิ่น ติ้ง มา เธอแน่ใจแล้วหรอ Are you sure?
60. 非做不可吗? fēi zuò bù kě ma ? เฟย จั้ว ปู้ เข่อ มา ไม่ทำไม่ได้หรอ Do l have to?
61. 他和我同岁。 tā hé wŏ tóng suì . ทา เหอ หว่อ ถง ซุ่ย เค้ากับฉันอายุเท่ากัน He is my age.
62. 给你。 gěi nĭ. เก๋ย หนี่ ให้คุณ (เธอ) For you.
63. 没有人知道。 méiyŏu rén zhīdào. เหมย โหย่ว เหยิน จือ เต้า ไม่มีใครรู้ No one knows .
64. 别紧张。 bié jĭn zhāng. เปี๋ย จิ่น จาง ไม่ต้องซีเรียส
/ ไม่ต้องตื่นเต้น
Do not be anxious.
/Take it easy.
65. 真可惜! zhēn kě xī ! เจิน เข่อ ซี น่าเสียดายจริง ๆ What a pity!
66. 还要别的吗? hái yào bié de ma ? หาย เย้า เปี๋ย เตอ มา ยังต้องการอย่างอื่นอีกมั้ย Any thing else?
67. 一定要小心! yí dìng yào xiăo xīn! อี๋ ติ้ง เย้า เสี่ยว ซิน จะต้องระวัง To be careful!
68. 帮个忙,好吗? bāng gè máng, hăo ma ? ปาง เก้อ หมาง ห่าว มา ช่วยหน่อยได้มั้ยครับ/ค่ะ Do me a favor?
69. 别客气。 bié kè qi. เปี๋ย เค่อ ฉิ ไม่ต้องเกรงใจ Do not be impolite.
70. 我在节食。 wŏ zài jié shí หว่อ จ้าย เจี๋ย สือ ฉันกำลังไดเอท I'm on a diet.
71. 保持联络。 băo chí lián luò. เป่า ฉือ เหลียน รั่ว รักษาการติดต่อเอาไว้ Keep in Touch.
72. 时间就是金钱。 shíjiān jiù shì jīn qián สือเจียน จิ้ว ซื่อ จิน เฉียน เวลาเป็นเงินเป็นทอง Time is money.
73. 是哪一位? shì nă yì wèi? ซื่อ หน่า อี๋ เว่ย (เป็น/คือ)ท่านไหนค่ะ/ครับ Who's calling?
74. 你做得对。 nĭ zuò de duì. หนี่ จั้ว เตอ ตุ้ย คุณทำได้ถูกต้อง You did right.
75. 你出卖我! nĭ chū mài wŏ! หนี่ ชู ม่าย หว่อ คุณหักหลังฉัน You set me up!
76. 我能帮你吗? wŏ néng bāng nĭ ma? หว่อ เหนิง ปาง หนี่ มา ฉันสามารถช่วยคุณได้มั้ย
(ฉันสามารถช่วยอะไรคุณได้มั้ย)
Can I help you?
77. 祝你玩得开心! zhù nĭ wán de kāi xīn! จู้ หนี่ หวาน เตอ คาย ซิน ขอให้คุณเที่ยวให้สนุก Enjoy yourself!
78. 帮帮我! bāng bāng wŏ! ปาง ปาง หว่อ ช่วยฉันด้วยน่ะ Give me a hand!
79. 怎么样? zěnme yàng? เจิ่น เมอ ย่าง เป็นยังงัยบ้าง How?
80. 我没有头绪。 wŏ méiyŏu tóu xù. หว่อ เหมย โหย่ว โถว ซวี่ ฉันไม่มีความคิดเห็น
(แบบว่าไม่รู้ว่าจะจับต้นชนปลายยังงัย)
I have no idea.
81. 我做到了! wŏ zuò dào le! หว่อ จั้ว เต้า เลอ ฉันทำได้แล้ว ! I just made it!
82. 我会留意的。 wŏ huì liú yì de. หว่อ ฮุ่ย หลิวอี้ เตอ ฉันจะระวัง (ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง) I'll see to it
83. 我在赶时间! wŏ zài găn shíjiān ! หว่อ จ้าย กั่น สือเจียน ฉันกำลังเร่งทำเวลา I'm in a hurry!
84. 这是她的本行。 zhè shì tā de běn háng. เจ้อ ซื่อ ทา เตอ เปิ่น หัง นี้เป็นงานที่ถนัดของเค้า It's her field.
85. 由你决定。 yóu nĭ jué dìng. โหยว หนี่ เจวี๋ย ติ้ง แล้วแต่คุณตัดสินใจ It's up to you.
86. 简直太棒了! jiăn zhí tài bàng le ! เจี่ยน จื๋อ ไท้ ป้าง เลอ สุดยอดไปเลย Just wonderful!
87. 你呢? nĭ ne ? หนี่ เนอ แล้วคุณหล่ะ What about you?
88. 你欠我一个人情。 nĭ qiàn wŏ yí gè rénqíng. หนี่ เชี่ยน หว่อ อี๋ เก้อ เหยิน ฉิ่ง คุณติดหนี้บุญคุณฉันอยู่เรื่องนึง You owe me one.
89. 不客气。 bú kè qi. ปู๋ เค่อ ฉิ ไม่ต้องเกรงใจ You're welcome.
90. 哪一天都行夕 nă yì tiān dōu xíng xī. หน่า อี้ เทียน โตว สิง ซี วันไหนก็ได้ (วันไหนก็ได้แล้วแต่คุณ) Any day will do.
91. 你在开玩笑吧! nĭ zài kāi wán xiào ba! หนี่ จ้าย คาย หวาน เสี้ยว ป่ะ คุณกำลังล้อเล่นอยู่ล่ะซิ Are you kidding?
92. 祝贺你! zhù hè nĭ! จู้ เฮ้อ หนี่ ขอแสดงความยินดีกับคุณด้วย Congratulations!
93. 我不是故意的。 wŏ bú shì gù yì de. หว่อ ปู๋ ซื่อ กู้ อี้ เตอ ฉันไม่ได้เจตนา / ฉันไม่ได้ตั้งใจ I don't mean it.
94. 今天是个好天。 jīntiān shì gè hăo qì. จิน เทียน ซื่อ เก้อ ห่าว เทียน วันนี้เป็นวันที่ดี It's a fine day。
95. 几点了? jĭ diăn le? จี๋ เตี่ยน เลอ กี่โมงแล้ว What time is it?
96. 你能做到! nĭ néng zuò dào! หนี่ เหนิง จั้ว เต้า คุณสามารถทำได้ You can make it!
97. 他乘火车来。 tā chéng huŏ chē guò lái. ทา เฉิง หั่ว เชอ กั้ว หลาย เค้าโดยสารรถไฟมา He came by train.
98. 我无选择。 wŏ wú xuăn zé. หว่อ อู๋ เสวี่ยน เจ๋อ ฉันไม่มีทางเลือก I have no choice.
99. 他缺乏勇气。 tā quē fá yŏng qì. ทา เชวีย ฝา หย่ง ชี่ เค้าขาดความกล้าหาญ He lacks courage.
100. 一切还好吧? yí qiè hái hăo ba? อี๋ เชี่ย หาย ห่าว ปา ทุกอย่างยังโอเคอยู่ใช่มั้ย How's everything?

 

ที่มาhttp://www.jiewfudao.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538748105&Ntype=5

ขอขอบคุณ


รูปภาพของ tee-thaiyai

ขอบคุณ

ได้ความรู้มากเลยครับ

รูปภาพของ อิชยา

ถ้าเพิ่มค

ถ้าเพิ่มคำอ่านเป็นภาษาฮากกาด้วยยิ่งดี

รูปภาพของ bbta0112

ขอบคุณ

ดีค่ะได้ความรู้

 

พิณวดี แซ่ชั้น(ตามหาญาติที่จีน)

ขอบคุณ

เป็นประโยคที่ใช้บ่อยๆ  ถ้ามีภาษาฮากกาด้วยคงดีจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal