หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

คำว่า "ขอบคุณ" ภาษาแคะ ออกเสียงว่าอย่างไรครับ

รูปภาพของ 李大林

"ไหงว่อยก้องขัก หยิดติ้ดปั้นติ้ด"....ตั้งแต่อากุ้ง/อาม่า เสีย.."หง้าวุกค้าหมอหงินก่องขักเหลี่ยว"....รบกวนถาม คำว่า "ขอบคุณ" ภาษาแคะ ออกเสียงว่าอย่างไรครับ แล้วเวลาที่พบกัน จะทักทายว่าอย่างไรครับ เพราะเมื่อก่อนเวลาพบอาม่า/อากุ๊ง ก็จะแค่เรียก"อาม่า/อากุ๊ง ไหงหลอยเหลี่ยว" ท่านก็จะถามว่า "ซิดผ่อนหมัง?" .......

 


ขอบคุณ

คำว่าขอบคุณ พูดว่า "อึมกอย"

รูปภาพของ กิ่มหมิ่น

ไหง่ก็เคยเข้าใจผิดคำว่าอืมกอย

ไหง่ก็เคยเข้าใจผิด อื่มกอย เป็นเป็นภาษาฮากกา

คนฮากกาที่คำว่าอื่มกอยส่วนจะอยู่แถวชภาคใต้ ติดชายเเดนมาเลเซีย

คำว่า ตอเชี้อ ก่ำเชี้ย น่าจะถูกต้องกว่าครับ  

ลองเสิร์ชดูจากพี่น้องชุมชนฮากกาโพสไว้   http://hakkapeople.com/search/google?query=ตอเชี้ย ประโยคขอบคุณ

มีหลายคำครับ

อืมก๊อยหงี่,อืมกอยไซ๊,ก๋ำเชี้ย,ต๋อเชี้ย,อั้นจื้อเซ้ ฯลฯ ครับผม

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal