หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ภาษาและวัฒนธรรมการสร้างตัวอักษรจีน

รูปภาพของ สิทธิพร1

รูปภาพของ ฉินเทียน

วิวัฒนาการ การเขียนอักษรจีน คือ ความยินดี มีศิลปะและจินตนาการ

http://hakkapeople.com/node/3366#comment-11986

             http://hakkapeople.com/node/3831

"...จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ ..." Albert Einstein

"...ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ คือ ความเจริญของมนุษย์..." Galileo Galilei

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal