หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ตระกูลปั๊ง /เซี่ยงฝุง

มีใครใช้เซี่ยงฝุงตั้งแต่แรกเริ่มโดยไม่เปลี่ยนเป็นนามสกุลไทยบ้าง

EMAILผม:manatchai_p@hotmail.comหรือfacebook/ Manatchai Prachyanusorn


彬華

หง่าย ใช้นามสกุล แซ่พง 馮彬華

รุ่นที่เท

รุ่นที่เท่าไหร่เหรอครับ

ผมรุ่นที่

ผมรุ่นที่ 20

ผมรุ่นที่

ผมรุ่นที่ 24 ครับ ที่อยู่บรรพบุรุษที่เมืองจีนครับ 丰顺 汤西 广湖村

ใช่อำเภอ หมู่บ้านเดียวกันเปล่าครับ

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal