หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ตระกูล หลิว 刘 / 劉 (แซ่เล้า)

รูปภาพของ อาฉี

เซี่ยงหลิว หรือแซ่เล่า (เล้า) เขาว่ามีที่มา 3 ทางดังนี้

1.สายแรก เป็นสายดั่งเดิม กล่าวถึงว่าเป็นลูกหลานของของอึ๊งตี้ ที่เดิมเป็น ถาวถัง (แซ่เท้าถัง) ซึ่งเป็นชื่อท้องที่ ที่มีมีผู้นำเผ่าเป็นผู้ปกครอง แล้วต่อมาถูกปราบโดยอึ๊งตี้


ถึงสมัยหลานเหลนชื่อคี้จือ หรือชี้จือ ลูกสาวของคี้จือได้แต่งงานห่วงสิ่ว (ฟ่างซวิน) และได้ให้กำเนิดลูกชายที่ต่อมาได้ปกครองจีน คือกษัตริย์เหยา ครั้น

เวลาผ่านไป มีลูกหลานของกษัตริย์เหยาได้ไปปกครองแคว้นเล่า หรือหลิวก๊ก มีชื่อเรียกว่าเล่าโถวกเตอ ลูกหลายรุ่นต่อๆ มาจึงได้ใช้คำว่า เล่า (เล้า) หรือหลิวเป็นแซ่สืบมา

2.ลูกหลานสายกี (จี) โดย โจวเฉิงหวัง (จิวเซ้งอ๊วง) โปรดให้โอรสชื่อ หวังจี้ (อ๊วงขุ่ย) ไปครองเมืองหลิว ลูกหลานจึงได้นำชื่อเมืองมาเป็นแซ่สืบมา

3.สายสุดท้ายมาจากสมัยราชวงศ์ฮั่น หลิวปัง (เล่าปัง) หลังจากที่ได้ขึ้นของราชก็ได้ทรงปูนบำเหน็จให้กับผู้ที่มีความดีความชอบ โดยการพระราชทานแซ่เล่า หรือ หลิว ให้ใช้กันสืบมา

ท่านใดมีรายละเอียด ส่งความเห็นมาเพิ่มเติมกันนะครับ


ผมก็คนแซ่ เล้า ครับ

อาเหล่ากงมาจากเมืองจีนพูดแต้จิว มาอยู่เมืองไทย มีน้องได้รับราชการทหารที่ประเทศไทย หัวหน้านายทหารเลยให้ใช้นามสกูลของเค้า "สว่างแจ้ง"โดยการรับน้องอาเหล่ากงเป็นลูกบุญธรรม เพราะจะได้ไม่ต้องเสียภาษีคนต่างดาวในยุคนั้น บ้านผมเลยได้ใช้นามสกูล สว่างแจ้ง ที่เหล่ามานี้ อาม่า เหล่าให้ฟัง

และต่อมาผมกับพี่ก็ได้เปลียนนามสกูล มาใช้ สิทธิลาภศาสติน เพราะพี่ไปดูหมอกับพระมา เลยมาชวนให้เปลียน แต่เปลียนมาใช้ เฉพาะ พี่ๆผมและก็ผม แต่อาเจ็ค และญาติๆไม่ได้เปลี่ยน

 

 

 

รูปภาพของ นายวีรพนธ์

ข้อมูลแซ่หลิว

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal