หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

มาเรียนรู้ภาษาฮากกาตอน 2-10 電視節目製作/客家電視台/兒童節目(學客話002)

รูปภาพของ สิทธิพร1

เรียนรู้ฮากกา มีถึง 10 ตอน

ตอน.2.

ตอน 3.เรียนรู้ฮากกา

ตอน4.

ตอน5.

ตอน6.

ตอน7.

ตอน8.

ตอน9.

ตอน10.


รูปภาพของ ฉินเทียน

學客話=学客话

Laughing  學客話=学客话  Laughing  哇 !  哇 !  哇 ! 

รูปภาพของ นายวีรพนธ์

ตอนที่1

รูปภาพของ นายวีรพนธ์

ตอนที่11-20

ตอนที่ 11

ตอนที่ 12

ตอนที่ 13

ตอนที่ 14

ตอนที่ 15

ตอนที่ 16

ตอนที่ 17

ตอนที่ 18

ตอนที่ 19

ตอนที่ 20

รูปภาพของ นายวีรพนธ์

ตอนที 21-26

ตอนที่21

ตอนที่ 22

ตอนที่ 23

ตอนที่ 24

ตอนที่ 25

ตอนที่ 26

รูปภาพของ สิทธิพร1

ไหง่ขอขอบคุณคุณครูวีรพนธ์ (羅老师)

สวัสดีครับ คุณครูวีรพนธ์ (羅老师)ดีใจมากที่หงี่มาช่วยเสริม เพราะไหง่ไม่ค่อยเข้าใจนำลงในเว็บนี้ ครั้งหน้าไหง่มีบทเรียนใหม่ๆ หงี่ช่วยต่อให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ คุณครูวีรพนธ์ (羅老师)จากไหง่เฮ้ฮากกาหงิ่น     俞文君 ฮากกานครสวรรค์

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal