หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

หัดเรียนภาษาจีน ของเขาดีจริงๆ

รูปภาพของ นายวีรพนธ์

ผู้ที่สนใจหัดเรียนภาษาจีน เว็บนี้ของเขาดีจริงๆ                                                 

จาก http://thai.cri.cn/learnchinese

 


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal