หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

เรียนภาษาจีนจากธรรมะ

รูปภาพของ manao120

祈禱如清水 能洗滌污垢 祈禱如沃土 能成熟萬物 祈
禱如陽光 能袪除黑暗
Qí dǎo rú qing shui néng xǐ dí wū gòu
qí dǎo rú wò tǔ néng chéng shóu wàn wù
qí dǎo rú yáng guāng néng qū chú hēi àn
การภาวนา เปรียบดั่งน้ำบริสุทธิ์ที่คอยชำระสิ่งสกปรกให้หมดสิ้น
การภาวนา เปรียบดั่งดวงอาทิตย์ที่ทอแสงทะลุผ่านความมืดมิด
(เขียนโดย ท่านคณาจารย์ซิงหวิน)

人只要知足 雖貧無立錐之地 猶以為富
若不知足 雖處天堂 亦不能稱意
Rén zhǐ yào zhī zú suī pín wú lì zhuī zhī dì,
yōu yǐ wéi fù
ruò bù zhī zú, suī chǔ tiān táng,
yì bù néng chēng yì
บุคคลที่รู้จักพอเพียง ต่อให้อยู่ท่ามกลางความลำบาก
ย่อมไม่เดือดเนื้อร้อนใจ
บุคคลที่โลภมาก ต่อให้อยู่บนทิพย์วิมาน
ย่อมไม่รู้จักคำว่าเพียงพอ
(เขียนโดย ท่านคณาจารย์ซิงหวิน)            
苟非吾之所有 虽系毛而莫取
Gǒufēiwú zhī suǒyǒu suī xì máo ér mò qǔ
แม้นไม่ใช่ของข้า แม้ขุมขนก็ไม่เอา

戒如清水 能洗滌我們的心地
定如瓔珞 能莊嚴我們的身心
慧如明燈 能照亮我們的前程
Jiè rú qīng shuǐ,
néng xǐ dí wǒ men de xīn dì
dìng rú yīng luò,
néng zhuāng yán wǒ men de shēn xīn;
huǐ rú míng dēng,
néng zhào liàng wǒ men de qián chéng.
ศีล คือ น้ำบริสุทธิ์ ที่คอยชำระความโสมมของจิตใจ
สมาธิ คือ เกยูร ที่ประดับกายใจให้คงความงามสง่า
ปัญญา คือ ตะเกียงทอแสง ที่ส่องทางให้เรามุ่งเดินไปข้างหน้า
(เขียนโดย ท่านคณาจารย์ซิงหวิน)


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal