หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ประวัติโรงเรียนจิ้นเตอะ

ประวัติโรงเรียนจิ้นเตอะ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ -

72 ซ.เซ็นต์หลุยส์ 3 ถ.จันทร์ 18/7 ทุ่งวัดดอน สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-286-3115-6 Fax. 02-286-3117


http://hakkapeople.com/jintek

โรงเรียนจิ้นเตอะ
72 ซ.เซ็นต์หลุยส์ 3 ถ.จันทร์ 18/7 ทุ่งวัดดอน
สาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-286-3115-6 Fax. 02-286-3117


รูปภาพของ ยับเหี่ยนจึน

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนจิ้นเตอะ รวมประวัติโรงเรียนเสียนจินจิ้นเตอะเฟินเซี่ยวไหมคะ คอยอ่านอยู่ค่ะ

รูปภาพของ ฉินเทียน

http://www.jintek.ac.th/


68 ถนนจันทน์ 18/7 แยก 8 (เซ็นต์หลุยส์ 3) แขวงทุ่งวัดดอน เขต สาทร

กรุงเทพมหานคร 10120         เบอร์โทรศัพท์ 0-2286-3115 

Email : jintek-682543@hotmail.com 

http://www.jintek.ac.th/data-7036.html

โรงเรียนจิ้นเตอะ  เป็นสถาบันการศึกษา สังกัด  สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  กระทรวงศึกษาธิการ   เปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สอน 3 ภาษา  ประกอบด้วย  ภาษาไทย  ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ โรงเรียนจิ้นเตอะ  เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อปี  พ.. 2456  โดยชาวฮากกา และเจ้าอาวาสวัดเล่งเน่ยยี่ ได้เช่าที่ของวัดตึกซึ่งเป็นตึกแถว 2 ชั้น จำนวน 5  ห้อง  จัดตั้งเป็นโรงเรียน  

ในเบื้องต้น มีนักเรียนจำนวนหนึ่งร้อยกว่าคน ในปี  พ.. 2457 รัฐบาลเรียกคืนที่วัด  และให้เงินชดเชยเป็นค่าย้ายสถานที่เป็นเงินจำนวนหนึ่ง    คณะกรรมการจึงได้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาสร้างอาคารใหม่  ในเดือน พฤศจิกายน  พ.. 2457  

อาคารใหม่สร้างเสร็จ  ในเดือน กุมภาพันธ์  พ.. 2460  สร้างเป็นตึกแถว  3  ชั้น  สมาคมฯอยู่ชั้น  2  ห้องเรียนอยู่ชั้นล่าง  ในปี  .. 2467 ได้ขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักเรียนมีมากขึ้น   เป็นหอพักหนึ่งตึกและห้องเรียน  6  ห้อง  ข้างล่างเป็นห้องประชุม

วันที่  22  มีนาคม  พ.ศ. 2470    พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ( รัชกาลที่  7 ) เสร็จเยี่ยมโรงเรียนสอนภาษาจีน  จำนวน  4  แห่ง  และทรงเลือกใช้ห้องประชุมของโรงเรียนจิ้นเตอะ เป็นสที่ให้ พระบรมราโชวาท กับคณะกรรมการโรงเรียนสอนภาษาจีนต่างๆ  ซึ่งเป็นเกียรติยศอย่างยิ่ง

เดือน กันยายน พ.ศ. 2482   เกิดสงครามโลก  ครั้งที่  2  รัฐบาลไทยได้ประกาศคำสั่งเรียก ใบอนุญาตโรงเรียนสอนภาษาจีนทุกแห่งในประเทศไทยคืนและห้ามมีการสอนภาษาจีน การสอนภาษาจีน จึงต้องหยุดลงปีพ.ศ.2483 แต่โรงเรียนจิ้นเตอะได้แต่งตั้งอดีตผู้ว่าการของการสื่อสารแห่งประเทศไทย    เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน และควบคุมการบริหาร   โดยยื่นคำขอใบอนุญาต  เพื่อเปิดสอนวิชาการภาษาไทย  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น  

โรงเรียนพาดสาย

เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2484     ทหารญี่ปุ่นบุกเข้าประเทศไทย   ทำให้โรงเรียน  ไม่มีความ  ปลอดภัยจึงหยุดเรียนชั่วคราว    

จนถึงปี พ.ศ. 2488   ญี่ปุ่นยอมแพ้สงคราม คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ได้ยื่นคำร้องขอเปิดโรงเรียนใหม่ แต่ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนมังกุจิ้นเตอะกุงเซียะ  และได้เปิดโรงเรียน  อีกประเภทหนึ่งเพิ่มขึ้น คือ โรงเรียนสอนวิชาชีพครู

สภาพปัจจุบัน

พ.ศ. 2542  คณะกรรมการบริหารสมาคมฮากกาสมัยที่ 37  ได้ย้ายโรงเรียนจากสถานที่เดิมซึ่งสภาพแวดล้อมไม่ดี อากาศเป็นพิษ

มาสถานที่ ซอยเซ็นต์หลุยส์ 3   ถนนจันทน์ เขตสาทร   กรุงเทพฯ (อยู่ข้าง ๆโรงเรียนกิตติพาณิชย์)   เป็นอาคารเรียน  4  ชั้น  มี  14  ห้อง

เปิดสอนระดับอนุบาลหนึ่งถึงสาม  และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   

เปิดสอนเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม   พ.ศ. 2543  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น  “โรงเรียนจิ้นเตอะ”   สอนวิชาภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ   และ  ภาษาไทย   3 ภาษาเหมือนเดิม เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศและสร้างบุคคลให้มีคุณธรรม  ความรู้  ความสามารถต่อ ๆ ไป

รูปภาพของ ฉินเทียน

进德学校 = 校學德進

รร.จิ้นเตอะ=รร. จิ๊นเต้ด=进德学校=校學德進=JINTEK SCHOOL=CHINTET SCHOOL

http://www.hakkathailand.com/index.php?langtype=tw&pageid=tw_19

 

รูปภาพของ ฉินเทียน

进德学校=校學德進

http://hakkapeople.com/node/112
http://hakkapeople.com/node/436
http://hakkapeople.com/node/3706
http://hakkapeople.com/node/3729
http://hakkapeople.com/node/4357
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal