หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

กวีจีน และบทกวี ในหนังสือภาษาไทย

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

กวีจีน และบทกวี ในหนังสือภาษาไทย

หนังสือภาษาไทยที่เกี่ยวกับ กวีจีนและผลงาน
ชุดแรกที่นำมาเสนอ 15 เล่ม
พยายามจะเรียงเก่าไปหาใหม่ แต่บางเล่มไม่บอกปีที่พิมพ์อมตกวี และรัฐบุรุษเมืองฌ้อ
โดย น. ประภาสถิต
สนพ. แพร่พิทยา
เรื่องเอกคือ ฌ้อเหยียน รัฐบุรุษ และนักปราชญ์เมืองฌ้อ
แปลจากงานของ โกว๊ะ โมะ โยะ
กค. 2509


กวีนิพนธ์ โจวเอินไหล
โดย ทวีปวร
สนพ. ลายสือไทย
สค. 2523กวีนิพนธ์เหมาเจ๋อตง
โดย ทวีปวร
สนพ. วลี
ตค. 2524


ขุนเขายะเยือก
Cold Mountain
by Burton Watson
โดย พจนา จันทรสันติ (แปล)
สนพ.เทียนวรรณ
มีค 2525


กระแสธารแห่งความเงียบ
Zen Art for Meditation
by Stewart W. Holmes
โดย พระมหาสมพร พรมทา ถอดความและเรียบเรียง
สนพ. จตุจักร
มค 2526
(ส่วนมากเป็นญี่ปุ่น)


กวีนิพนธ์อ้ายชิง
โดย ทวีปวร
สนพ.ดวงตา
มค. 2526


กวีนิพนธ์ หลู่ซิ่น
โดย ทวีปวร
สนพ. ศึกษาสมัย
กพ. 2526


เพลงรัก
Folk Rhymes of China
by Judy W.P. Kong (Editor)
โดย ทวีปวร-นารียา
สนพ.ดอกหญ้า
ธค 2528
(มีภาษาจีน และอังกฤษ)คมคำคมกวี
โดย โชติช่วง นาดอน
สนพ. สมิต
มิย 2530
(มีดรรชนีค้นเรื่อง)


ในกวีมีภาพ ในภาพมีกวี
โดย โชติช่วง นาดอน
สนพ. ดอกหญ้า
มค 2531


กวีเต๋า เถายวนหมิง
โดย ทองแถม นาถจำนง แปลและเรียบเรียงจากภาษาจีน
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ร่วมร้อยเรียง
สนพ. ก.ไก่
2533


ยังมีดอกไม้ให้เธอ
โดย โชติช่วง นาดอน
สนพ.ใบบัว
(บางบทมีภาษาจีน)


เงาพระจันทร์ในคมกระบี่
บทกวีของจอมยุทธ
โดย โชติช่วง นาดอน
สนพ.สมิต


เก้ารัตนกวีของโลก
โดย ทวีปวร
สนพ. มติชน
มค. 2539
(มีกวีจีนคือ หลี่ไป๋ ตู้ฝู่)


ชุมนุมกวีโลก
โดย วิลาศ มณีวัต
สนพ. บริษัท ดับเบิลนายน์ พริ้นติ้ง จำกัด
พย. 2542
(มีกวีจีนคือ ชูหยวน หลีโฮ โจโฉ ซูตังโป ไป๋ชืออี้ เต้ายวนหมิง หลีไป๋ ตู้ฝู่
และกวีญี่ปุ่น บาโช)


ประวัติวรรณคดีจีน
โดย สุภัทร ชัยวัฒนพันธุ์
สนพ.สุขภาพใจ
ธค. 2549


ขลุ่ยผิวพิณพระจันทร์
โดย เรืองรอง รุ่งรัศมี
อมรินทร์พริ้นติ้ง
ธค. 2542
(เกี่ยวกับดนตรีจีน)


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal