หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

เสียงสุนทรีย์ดนตรีรส กับ ซวิน (塤) : เครื่องเป่าดึกดำบรรพ์ของจีน

รูปภาพของ เฉินซิ่วเชง

แปดเสียงสุนทรีย์ดนตรีรส กับ ซวิน (塤) : เครื่องเป่าดึกดำบรรพ์ของจีน

คนจีนโบราณแบ่งหมวดหมู่ของเสียงดนตรีตามวัสดุที่ใช้ทำเครื่องดนตรี

จึงมีคำว่า ปา ยิน (八音) แปลว่า เสียง 8 ชนิด

ประกอบไปด้วยเสียงจากวัสดุต่อไปนี้

1. จิน (金 โลหะ)
2. สือ (石 หิน)
3. ถู่ (土 ดิน)
4. เก๋อ (革 หนังสัตว์)
5. ซือ (絲 เส้นไหม)
6. มู่ (木 ไม้)
7. ผาว (匏 น้ำเต้า)
8. จู๋ (竹 ไม้ไผ่)

อย่างไรก็ดี เครื่องดนตรีจีนหลายๆชิ้นทำจากวัสดุหลายชนิดผสมผเสกันไป เช่น

I. เครื่องสาย (Chordophone)

เครื่องดีด จำพวกพิณ เช่น ฉิน(กู่ฉิน), เจิง, เส้อ, คงเฮา ทำจาก ไม้, ไม้ไผ่ และเส้นไหม
เครื่องสี จำพวกซอ เช่น หูฉิน ทำจาก ไม้ไผ่, ไม้, กะลามะพร้าว, หนังงู, หางม้า และเส้นไหม
เครื่องดีดจำพวกพิณถือ เช่น ผีผา ทำจาก ไม้ และเส้นไหม
หร่วน และเยว่ฉิน ทำจาก ไม้, เส้นไหม และกระดูก(ปิ๊กที่ใช้ดีด)
ซานเสียน(ซามิเซ็ง) ทำจาก ไม้, หนังงู และเส้นไหม
หยางฉิน ทำจากไม้, โลหะ(สาย) และไม้ไผ่(ไม้ตี)

II. เครื่องเป่า (Aerophone)

ซวิน (塤) ทำจากดินเหนียว และกระดูก
ขลุ่ยเซียว,ขลุ่ยตี๋, ขลุ่ยแผง ทำจากไม้ไผ่
แคน ทำจากไม่ไผ่, น้ำเต้า และโลหะ(ลิ้น)
ปี่ ทำจาก ไม่ไผ่, ไม้, โลหะ(ทำลำโพงปี่)
แตร ทำจากโลหะ

III. เครื่องตีพวกกลอง (Membranophone)

ทำจากไม้ ขึงหน้าด้วยหนัง

IV. เครื่องกระทบ (Idiophone)

ระฆัง เป็นลูกเดี่ยวหรือหลายลูกเป็นราว ทำจากโลหะ
ระฆังหิน เป็นลูกเดี่ยว หรือราว ทำจากหินหยก
ระนาดโลหะ
ฆ้อง ฆ้องราว
ฉิ่ง แฉ่ง ฉาบ
กรับ กรับพวง เกราะไม้

ขอแนะนำเครื่องดนตรีที่โบราณดึกดำบรรพ์มาก
ทำด้วยดินเหนียวและกระดูก เรียกชื่อว่า "ซวิน" (塤)
ฝรั่งเรียกว่า Traditional Chinese Ocarina


ซวินโบราณ ขุดพบที่หยวี้เหมิน มณฑลก่านซู่


ซวินสมันราชวงศ์เซี่ย ประมาณก่อน คศ. 2,000-1,500 ปี


ซวินสมัยปัจจุบัน

ซวิน เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ขุดค้นพบจากแหล่งโบราณคดีหลายแห่ง
แถวซีอาน (วัฒนธรรมป้านพอ-หย่างเสา), เจิ้งโจวในมณฑลเหอหนาน
ลักษณะเหมือนขวด มีรูเป่าที่ปากขวด
ด้านข้างก็จะเป็นรูสำหรับใช้นิ้วปิดเปิดเปลี่ยนเสียง ปัจจุบันที่เห็นวางขาย
ตามสถานที่ท่องเที่ยวในซีอาน มี 7-8 รู

เป็นเครื่องดนตรีซึ่งมี tone ที่ฟังแล้วพาเราไปแนบชิดกับธรรมชาติมากขึ้น


เพลงเดี่ยวซวิน มีหยางฉิน accompanyment
ชื่อเพลง 妆台秋思 แปลว่า ประดับเวทีคำนึงฤดูศารท

<object width=

                          http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=dingtech&month=05-2010&date=12&group=9&gblog=1

 


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal