หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

การเดินทาง จาก"เบตงไทยไป-ปีนัง-มาเลเซีย Betong, Thailand to Penang, Malaysia

รูปภาพของ สิทธิพร1

ข้อมูลการจะเดินทาง จากไทยที่เบตง ไปปีนัง มาเลเซีย                                                                                                                                                                                                                   

การเดินทางครั้งนี้จะไป: 

1) พารถตุ๊กตุ๊กจากเบตง, ไทยไปด่านค่าโดยสารเป็น 200 บาท (สหรัฐ $ 6.50) จ่าย 20 บาท (สหรัฐ $ 0.65) ค่าล่วงเวลาให้กับเจ้าหน้าที่ นี้จะสมบูรณ์ตามกฎหมายที่ด่านแห่งนี้ - มีความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับที่นี่ไม่มี

2) เดินไปตรวจคนเข้าเมืองมาเลย์, กรอกแบบฟอร์มและมีการประทับตราหนังสือเดินทางและค่าไม่จำเป็นต้องใช้ โปรดทราบว่าบางประเทศต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางมาถึง

3) ใช้บริการรถแท็กซี่ไปสถานีรถบัสที่เมือง Baling, 30 นาทีจากชายแดน เพลิดเพลินไปกับภูมิทัศน์ที่สวยงามเกี่ยวกับวิธีที่ งานถูกกำหนดไว้ที่ 25 RM (สหรัฐ $ 8.00) 

4) ขึ้นรถบัสจากสถานีรถบัส baling ไป Butterworth, ปีนัง นี่คือนั่งชั่วโมงสองซึ่งค่าใช้จ่าย 7 RM (สหรัฐ $ 2.40) 

5) เมื่อมาถึงที่สถานีรถบัสบัตเตอร์, เดินไปยังท่าเรือข้ามฟากและเรือข้ามฟากใช้เวลาไปเกาะปีนัง RM ค่าเรือข้ามฟาก 2 (สหรัฐฯ $ 0.65) ในกรณีที่คุณต้องการไปสิงคโปร์: เริ่มต้นที่สถานีรถบัสบัตเตอร์ให้ใช้โค้ชที่ยะโฮร์บาห์รู (JB) มันมักจะเดินทางไปค้างคืน JB ว่าค่าใช้จ่าย RM 65 (สหรัฐฯ $ 20.80) เริ่มต้นที่สถานีรถประจำทาง Larkin ใน JB คุณสามารถขึ้นรถบัสไปยังสิงคโปร์ มันเป็นนั่งชั่วโมงน้อยกว่าหนึ่งสำหรับค่าโดยสารจาก 2 RM (สหรัฐ $ 0.65)   

This trip goes:

1) Take a tuk-tuk from Betong, Thailand to the
checkpoint, fare is 200 baht (US$6.50). Pay 20 baht (US$0.65) overtime
fee to the officer. This is completely legal at this checkpoint - there
is no corruption involved here.
2) Walk to the Malaysian Immigration,
fill up a form and have your passport stamped, no fees required. Note
that some countries need a visa prior to arrival.
3) Take a taxi to
the bus terminal at the town of Baling, a 30 minute ride from the
border. Enjoy the scenic landscape on the way. Fare is fixed at RM 25
(US$8.00).
4) Take a bus from Baling bus terminal to Butterworth, Penang. This is a two hour ride which cost RM 7 (US$2.40).
5)
Upon arrival at the Butterworth bus terminal, walk to the ferry
terminal and take a ferry to Penang Island. The ferry cost RM 2
(US$0.65).

In case you want to go to Singapore:

From the
Butterworth bus terminal, take a coach to Johor Bahru (JB). It is
usually an overnight trip to JB that costs RM 65 (US$20.80). From Larkin
Bus station in JB, you can take a bus to Singapore. It is less than one
hour ride for a fare of RM 2 (US$0.65)


รูปภาพของ จองกว๊านหมิ่น

เรียบเรียงข้อความเบตง-ปีนัง

ขออนุญาตคุณสิทธิพรเรียบเรียงข้อความกูเกิล เพื่อความสละสลวยเข้าใจง่ายนะครับ
การเดินทางจากไทยที่เบตงไปยังเมืองปีนังมาเลเซีย
ข้อมูลในการเดินทาง:
1.ที่ประเทศไทย ใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กจากอำเภอเบตงถึงด่านตรวจ คิดค่าโดยสารสองร้อยบาทหรือ(US $6.50)
และค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ด่านอีกยี่สิบบาท(US $ 0.65)เป็นอันเสร็จเรียบร้อย โดยไม่มีการเรียกใต้โต๊ะหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นแต่ประการใด
2.ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ยื่นเอกสารเพื่อกรอกแบบฟอร์มและประทับตราหนังสือเดินทาง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
แต่บางประเทศอาจต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง
3.จากนั้นว่าจ้างรถแท็กซี่ ไปที่สถานีขนส่ง Baling ใช้เวลาเพียง  30 นาทีก็ถึง ระหว่างทางสามารถชม
ทิวทัศน์อันสวยงามของสองฟากฝั่งไปด้วยก็ได้ ค่าโดยสาร  25 ริงกิต หรือ  8 เหรียญสหรัฐ
4.ขึ้นรถบัสจากสถานีขนส่ง Baling ไปยัง Butterworth ใช้เวลาเดินทางสองชั่วโมง ค่าโดยสาร
7 ริงกิต (US$2.40)
5.จากสถานีขนส่ง Butterworth ให้เดินไปยังท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อนั่งเรือข้ามฟากไปยังเกาะปีนัง ค่าโดยสาร
2 ริงกิต (US$0.65)
หากคุณต้องการไปประเทศสิงคโปร์:
จากสถานีขนส่งบัตเตอร์เวอร์ธ โดยสารรถโค้ชไปลงยะโฮบารู อาจถึง
ยะโฮบารูในเวลากลางคืน ค่าโดยสาร  65 ริงกิต (US$20.80)
จากนั้นที่สถานีขน Larkin ในยะโฮฯ คุณสามารถโดยสารรถบัสตรงไปยังสิงคโปร์ได้เลย ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง
หนึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้ว ค่าโดยสารเพียง  2 ริงกิตเท่านั้น (US$0.65)
หมายเหตุ:ผิดพลาดประการใด ขออภัยด้วย
รูปภาพของ วี่ฟัด

ไปทางหาดใหญ่-สะเดาน่าจะสะดวกกว่า

ไหง่เห็นที่อาโกสิทธิพรนำมาโพสต์นั้น ไหง่ว่าเข้ามาเลเซียทางหาดใหญ่-สะเดาน่าจะสะดวกกว่าด้วยประการทั้งปวง มีรถตู้จากหาดใหญ่วิ่งไปถึงปีนังแค่คนละ 300 บาทเองครับ เรียกว่ามีเงิน 300 บาทก็ไปเที่ยวเมืองนอกได้แล้ว ถ้าไปเบตงแค่วิ่งอยู่บนเขาจะไปเบตงอีกสี่ชั่วโมงก็แย่แล้วครับอันตรายก็อันตรายอาจถูกยิงระหว่างทางใด้ มีแต่ตอนนี้เขาไปเบตงเขาจะวิ่งออกทางด่านสะเดาเข้ามาเลแล้วย้อนกลับเข้ามาทางเบตงทางเรียบๆเร็วว่าอีกครับ แหมเคยลงใต้มาแค่ครั้งเดียวคุยซะอย่างกับผู้เชี่ยวชาญ

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal