หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

ประวัติความเป็นมาของกี่ทอผ้า

รูปภาพของ วี่ฟัด
 ประวัติความเป็นมาของกี่ทอผ้า
             เครื่องมือที่ใช้ในการทอผ้าให้เป็นผืนผ้าโดยการใช้เส้นด้ายเส้นยืนขัดกับเส้นด้ายเส้นยืนกันไปมาจนเป็นผืนผ้าอันเป็นเครื่องนุ่งห่มของมนุษย์มาแต่ครั้งโบราณกาล
              ดั้งเดิมเครื่องมือเครื่องใช้ในการทอผ้าของคนไทยเขาเรียกกันว่า “ หูกทอผ้า “ นอกจากนี้ในภาคต่างๆอีกหลายชื่อเช่น (1) ไทยภาคกลางเรียกหูก ทางภาคอีสานเรียก โฮงหูก ทางภาคใต้เรียก เก  แต่ต่อมาคนไทยกลับเรียกเครื่องมือที่ใช้ในการทอผ้ทั้งหมดว่า “ กี่ “ โดยนำคำว่ากี่นี้มาเรียกเครื่องทอผ้าทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
                     คำว่า “ กี่ “ มาจากใหน  เคยมีผู้สันนิษฐานว่าคำว่ากี่มาจากภาษาจีนแต่มิได้เน้นเฉพาะเจาะจงว่าเป็นจีนถิ่นใด แต่ตามข้อสันนิษฐานของนักวิจัยเห็นว่า คำว่ากี่มาจากคำว่า “ กี “ ในภาษาฮากกาซึ่งมีความหมายว่า “ เครื่อง “ ซึ่งหมายถึงเครื่องมือ เครื่องจักรแบบใหม่ ซึ่งคนจีนฮากกาเป็นคนจีนกลุ่มแรกที่นำกี่กระตุกเข้ามาในประเทศไทยและได้นำกี่กระตุกนี้มาสอนคนไทยให้ทอผ้าด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ที่สามารถทอผ้าได้รวดเร็วขึ้นสามารถทอผ้าได้เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว 
                    เครื่องมือที่ใช้ในการทอผ้ามีกี่ชนิด เท่าที่ค้นพบในประเทศไทยมีอยู่ 4 ชนิดคือ
1. กี่กระทบ
2. กี่กระตุก
3. กี่เอว
4. กี่ม้ง

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal