หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

.


รูปภาพของ อาฉี

เยี่ยมเลยครับ

เยี่ยมเลยครับโกหงิว

คนที่เยี่ยมกว่า คื...

            ไหงคนโง่ธรรมดา คําชมขอยกให้ 2 ท่าน คือ วี่ฟัดโก กับ วีรพนธ์โก ที่นํามาลงและจัดรูปแบบใหม่ ซึ่งไหงทําไม่เป็น แค่พอแปลตามอักษรจีนได้เท่านั้น แต่มีส่วนที่เหนือการติชมใดๆ คือ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับบรรพชนฮักกา จนประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของจีนต้องจารึกไว้ แน่นอน มันเต็มไปด้วยเลือดและคราบนําตา.....

รูปภาพของ นายวีรพนธ์

สุดยอด

สุดยอดจริง ๆ

คุณ อ า ห งิ่ ว  น่าจะแปลหนังสือกำลังภายในสักเรื่อง ผมจะอุดหนุนเป็นคนแรก 

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal