หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

การ Login เข้าสู่ระบบ และ การแก้ไข Password & Email

คลิกเพื่อดู หรือพิมพ์ลงกระดาษ A4 (เป็น PDF)

การ Login เข้าสู่ระบบ

ทำได้โดยการ พิมพ์ชื่อที่ใช้สมัคร ลงในช่อง ชื่อผู้ใช้

และ พิมพ์รหัสผ่าน ลงในช่อง รหัสผ่าน

หากลืมรหัสผ่าน ให้คลิกที่ แจ้งลืมรหัสผ่าน แล้วระบบจะส่ง Email ไปให้ท่านใหม่ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในฟรอมการสมัคร

ถ้ายังไม่เคยสมัครสมาชิกมาก่อน สามารถสมัครใหม่ได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 

 

 การสมัครสมาชิกใหม่

 

เมื่อสมัครสมาชิกเว็บ HakkaPeople.Com แล้วจะให้ผลต่างจากผู้เยี่ยมชมทั่วไปคือถ้าไม่สมัครจะสามารถเปิดอ่านดูได้อย่างเดียว แต่เมื่อสมัครสมาชิกแล้วจะสามารถตั้งกระทู้สอบถาม แสดงความคิดเห็น ตลอดจนเขียนบทความทำหน้าเว็บบล็อกของท่านได้อีกด้วย

 

วิธีการสมัครสมาชิก ทำดังนี้

1. เข้าเว็บ hakkapeople.com

2. คลิกที่ [สมัครผู้ใช้ใหม่]

3. ใส่ข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์มข้างล่างชื่อผู้ใช้ คือชื่อที่ใช้เข้าสู่ระบบ และใช้เป็นนามปากกา ของท่านในการแสดงความคิดเห็น หรือเขียนบทความ

อีเมล์ ใช้สำหรับระบบติดต่อแจ้งข่าวสารกลับไปหาท่านได้ถูกต้องเช่นใช้ส่งรหัสผ่าน ในการเข้าสู่ระบบในครั้งแรกหรือเมื่อคลิกที่ลืมรหัสผ่าน ระบบก็จะส่งรหัสผ่านไปให้ทางอีเมล์นี้จึงควรตรวจสอบอีเมล์ที่แจ้งมานี้ถูกต้องจึงจะเข้าใช้งานได้ และสมาชิกอื่นๆสามารถส่งข่าวสารหรือ contract ผ่านระบบไปหาท่านได้ถูกต้อง

ข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้ในการสมัครสมาชิกที่ระบุไว้ จะเก็บเป็นความลับไม่นำออกเปิดเผยใดๆ ทั้งสิ้นแต่ที่ให้มีการบันทึกเพื่อว่าหากมีความจะเป็นต้องการติดต่อท่านเป็นการส่วนตัว เช่นการส่งสิ่งของต่างๆ จากทางเว็บ จะสามารถกระทำได้และยังใช้ประโยชน์ในการจัดกลุ่มของสมาชิกตามพื้นที่ หน่วยงาน หรืออายุในการจัดกิจกรรมต่างๆที่อาจมีขึ้นได้ถูกต้อง

หลังจากที่ได้สมัคร ใส่ข้อความครบถ้วนแล้วให้คลิกปุ่ม[สมัครผู้ใช้ใหม่] ที่อยู่ข้างล่าง แล้วระบบจะสุ่มรหัสผ่านส่งไปยังเมล์ของท่านตาม Email ที่ท่านระบุมา(แก้ไขรหัสผ่านใหม่ในภายหลังได้)

ขอให้ท่านได้เปิดอีเมล์ของท่านดู จะพบจดหมายจาก ทางเว็บส่งไปให้โดยอัตโนมัติ ที่อาจพบอยู่ในกล่องจดเหมายเข้า หรือบางครั้ง อาจหลุดไปอยู่ที่กล่องจดหมายขยะ ให้เปิดดูจะพบ UserName และ Password ของท่านให้นำมาใส่ในช่องล๊อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบ แล้วจะมีเมนูเกี่ยวกับการเข้าถึงแสดงความคิดเห็นและการสร้างเนื้อหาเพิ่มขึ้นมาจากเดิมที่ยังไม่ได้ล๊อกอินให้ท่านใช้งานได้มากขึ้น


การเปลี่ยน Password  และ/หรือ  การเปลี่ยน Email address

เมื่อเข้าเว็บ Hakkapeople.com แล้ว login ให้ถูกต้อง

คลิกที่ [บัญชีผู้ใช้ของฉัน MyAccount 我的帐户]

คลิกที่ [แก้ไข Edit 编辑] จะปรากฎดังภาพ

(สำหรับผู้ที่สมัครใหม่ ใน Mail ตอบรับ จะมี Link ให้มาหน้านี้ คือ  http://hakkapeople.com/user/รหัสประจำตัว/edit)

เมื่อใส่รหัสผ่านใหม่ (เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง) แล้ว เลื่อนลงมาข้างล่าง กด [ยืนยัน]

หลังจากนี้ เมื่อ login ครั้งต่อไป ต้องให้รหัสผ่านใหม่นี้ และการกู้คืน (ลืมรหัสผ่าน) ระบบจะส่งไปให้ตาม email นี้


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal