หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

การสร้างหน้าหนังสือ

Tip  การสร้างหน้าหนั้งสือนี้ ทำได้ 2 วิธีคือ
  1. สร้างเป็นบล๊อก ตามปรกติ แล้วมาจัดโครงสร้าง
  2. สร้างเป็นหน้าหนั้งสือโดยตรง ทำได้ 2 ทาง คือ
    • คลิก สร้างเนื้อหา  / หน้าหนั้งสือ แล้วเลือก Parent ได้เลย
    • คลิกที่ เพิ่มหน้าย่อย ใต้เรื่องหลักที่ต้องการให้เป็น สารบัญ
ซึ่ง การสร้างเป็นบล๊อกก่อน หรือสร้างเป็นหน้าหนังสือโดยตรง มีความแตกต่างกัน คือ

  • ถ้าเป็นบล๊อก (ค่าปรกติที่ตั้งไว้ คือ) มันจะแสดงรายการ บล๊อกล่าสุด และแสดงหัวเรื่องในหน้าแรกด้วย จึงเหมาะไว้เป็นปกหนั้งสือ
  • ถ้าเลือกเป็นหน้าหนั้งสือ จะไม่แสดงในหน้าแรก และไม่แสดงรายการในรายการบล๊อก ล่าสุด จึงเหมาะไว้เป็นใส้ในหน้าหนั้งสือ เพราะถ้าเป็นเรื่องราวภายในเล่มเดียว ที่ทะยอยเขียนเพิ่มทีละเล็กละน้อย ก็ไม่มีความจำเป็นต้องแสดงในหน้าแรกบ่อยๆ ทุกครั้งที่มีการเพิ่มหน้า
สำหรับรายการที่เขียนไปแล้ว ท่าน(ที่ระดับ User สูงกว่าเค่อเหยิน) สามารถจัดโครงสร้างใหม่ หรือเลือกให้แสดงรายชื่อในหน้าแรก หรือไม่ก็ได้ โดยคลิกไปที่ "แก้ไข" แล้วลงมาข้างล่างตรง "ตั้งค่าการตีพิมพ์" ติกตรง "จัดพิมพ์ในหน้าแรก" หรือไม่ก็ได้ ส่วนที่ "จัดพิมพ์แล้ว" ถ้าไม่ติกไว้ จะไม่มีการแสดงผลในหน้านี้ (แบนไว้ก่อน แต่ไม่ยังลบ)


หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิเฉพาะสำหรับสมาชิก ที่ระดับตั้งแต่ "ว่าที่ ซิ่วไฉ" ขึ้นไปเท่านั้น จึงจะสามารถสร้างหน้าหนั้งสือ และจัดชั้นหนั้งสือเองได้ คือ

โดยเมื่อเปิดหน้าที่ต้อง การแล้ว เข้าไปคลิกที่ [โครงสร้าง] แล้วเลือก เล่มที่ต้องการให้อยู่ โดยดูที่ [Parent:]

ถ้าเป็น <ระดับบนสุด> หมายความว่า บล๊อกนี้เป็นหน้าแรกของเล่มใหม่ สมือนเป็น ชื่อปกหนังสือ ที่แสดงในสารบัญหลักของ ชั้นหนังสือ
ความพิเศษของหน้านี้ จะแสดงสารบัญย่อยของภายในเล่ม  มีหน้าต่างๆ ที่นำมารวมอยู่ด้วย  หรือถ้าต้องการให้เป็นหน้าย่อยของเล่มใด
ก็ให้เลือก [Parent:] ของเรื่องนั้นๆ  

เช่น  "รวมแผนที่เมืองต่างๆ" ให้อยู่ที่ <ระดับบนสุด>  และ "แผนที่ชื่อเมือง..." จะให้ Parent เป็น "รวมแผนที่เมืองต่างๆ" เป็นต้น

ส่วน น้ำหนัก ถ้าไม่กำหนด (0) มันจะเรียงลำดับตามตัวอักษรให้อัตโนมัติ (เป็นค่าแนะนำ)

และ การจัดหน้าหนังสือบนเว็บนี้ ยังสามารถ ทำหน้าย่อย ของเรื่องย่อย ซึ่งจะ มี sub menu ย่อยขึ้นให้อัตโนมัติ ไม่จำกัดจำนวนชั้นย่อยเป็นโครงสร้างแบบ Directory Tree ที่แตกกิ่งการสาขาไปได้ ไม่จำกัดจำนวนชั้นย่อย


และ ยังมีความพิเศษอีกประการของ บล๊อกที่ได้รับการจัดโครงสร้างแล้ว
จะ ได้สิทธิเสมือน หน้าหนั้งสือ คือ จะมีคำว่า [เวอร์ชั่นสำหรับพิมพ์] ที่
คลิ กแล้ว จะแสดงเฉพาะเนื้อหาในบทความนั้น โดยไม่มีสิ่งอื่นๆ เช่นเมนู
และความเห็นต่างๆ มารบกวน การพิมพ์ลงกระดาษ

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal