หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

การนำหน้าเว็บอื่นมาใส่ในกรอบข้อความเรา

กรณีต้องการยกหน้าเว็บอื่น มาแทรกฝังในกรอบข้อความของเรา

สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง <iframe> ซึ่งเป็นรหัสคำสั่งภาษา HTML

ดังนั้น จึงมีขั้นตอนดังนี้

 1. ขณะที่กำลังพิมพ์ข้อความ ต้องกด Edit HTML Source เข้าไปที่หน้า HTML จะปรากฏหน้าที่แสดงรหัสคำสั่ง ภาษามาตรฐานเขียนที่ใช้เว็บ(html)
 2. แทรกคำสั่ง <iframe> ในตำแหน่งที่ต้องการให้ปรากฏหน้าเว็บซ้อนในกรอบข้อความเรา โดยมีรูปแบบพื้นฐานดังนี้
  <IFRAME   src=ชื่อที่อยู่URL width=ขนาดความกว้าง height=ขนาดความสูง></IFRAME>

  //  src=ชื่อที่อยู่ URL Address ของหน้าเว็บที่ต้องการมาลง
  //  width=ความกว้าง height= ความสูง กำหนดขนาดกรอบที่จะให้ปรากฏ หน่วยเป็นจุดภาพ (pixcel) หรือ % ของหน้าต่างที่แสดงผลนั้น
  //     (ความกว้าง width ไม่ควรเกิน 800 หรือน้อยกว่า 100% เพื่อไม่ให้ขนาดเฟรมไปเบียดข้อความอื่นๆจนล้นจอภาพ )
  // เช่น <IFRAME  src="http://hakkapeople.com/book/export/html/151" width=100% height= 600 ></IFRAME>
 3. เมื่อแก้ไขข้อเสร็จแล้กด [Update] เพื่อกลับหน้าจอ edit ตามปรกติ จะเห็นกรอบร่างเฟรมที่แทรกเข้ามา (บางครั้งถ้าเนื้อหาเว็บนั้นซับซ้อนอาจยังไม่แสดงข้อความในกรอบไม่มีปัณหาเมื่อแสดงผลจริง)  สามารถกด [แสดงตัวอย่าง] หรือ [ยืนยัน] ได้เลย

 

เกร็ดความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คำสังแทรกเฟรมนี้

iframe คือ code คำสัง HTML ใช้สำหรับดึงหน้าเว็บ หรือกรอบข่าวสารจากเว็บอื่นๆ  ที่เราต้องการ มาแสดงในเว็บของเรา โดยมันจะยกข้อมูลบนหน้าเว็บที่อ้างถึง มาทั้งหน้าเหมือนต้นทางเดิมทุกประการ (รวมทั้ง header หรือโฆษณา ความเห็นต่างๆ และรหัสป้องกัน script ติดมาด้วยทั้งหมด ในเฟรมนั้นๆ ไม่สามารถตัดส่วนแสดงเฉพาะที่ต้องการ ถ้าต้นทางไม่ได้ทำมาเผื่อไว้ให้ )

ด้งนั้นจึงเป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย คือ สามารถ ดึงข้อมูลบนเว็บหน้าอื่นๆ รวมทั้งเกมส์ vdo วิธีการใช้ ระบบป้องกันการคัดลอก หรือทุกอย่างที่เว็บต้นทางทำได้ เมื่อยกมาจะใช้งานได้เกือบ 100% เว้นแต่ขนาดของเฟรม จะถูกตัดหรือย่อเหลือเท่าทีเรากำหนด ดังนั้น ควรคัดเลือกหน้าเว็บที่จะนำมาลง ควรเลือกดูหน้าที่รกน้อยที่สุด หรือสาระที่เราต้องการต้งไม่อยู่ล่างจนตกกรอบภาพหรือถูกส่งอื่นแย่งความสนใจไปก่อน เพราะการแสดงผลจะเริ่มเห็นจากบนซ้ายก่อนเท่านั้นอาจทำให้ผู้ชมสื่อไม่ตรงประเด็น หรือเจอโฆษณาไม่เหมาะสมหลุดมาได้

ซึ่งการทำงาน browser จะแบ่งการโหลดหน้าเว็บเพจหลักเข้ามาเสร็จก่อน แล้วจึงค่อยโหลดเพจย่อยๆ นี้ มาทำละส่วนทำให้ โครงสร้างหลักของหน้าเว็บโหลดได้เร็วขึ้น และเนื้อหาแต่ละส่วนเป็นอิสระจากกัน ไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลมาจากแหล่งเดียวกันก็ได้ หากมีปัญหา error ก็จะไม่ส่งผลกับหน้าเว็บหลักของเราโดยแสดง error ในส่วนเฉพาะของ iframe นั้นๆ 

 

การรูปแบบคำสั่งเพิ่มเติม (คำสั่งตัวเข้มเป็นรูปแบบบังคับไม่มีไม่ได้ นอกนั้นไม่ใช้คำสั่งบังคับ มีไม่มีก็ได้ ค่าใดไม่ใส่ ระบบจะใช้ตามค่าปริยายของแต่ละเครื่อง )

<IFRAME src=ชื่อที่อยู่ URL width=ขนาดความกว้าง height=ขนาดความสูง name=ชื่อของ IFRAME  class="classname" id="idname"  frameborder=ขนาดเส้นขอบ  scrolling=มี:ไม่มี style="รูปแบบ" bordercolor="ค่าสี" align="ตำแหน่งจัดวาง" marginheight="ตัวเลข"  marginwidth="ตัวเลข" ></IFRAME>

//  src=ชื่อที่อยู่ URL Address ของหน้าเว็บที่ต้องการมาลง
//  width=ความกว้าง height= ความสูง กำหนดขนาดกรอบที่จะให้ปรากฏ หน่วยเป็นจุดภาพ (pixcel) หรือ % ของหน้าต่างที่แสดงผลนั้น
//  name=ชื่อของ IFRAME ไว้ตั้งชื่อเฟรม เพื่ออ้างถึงในการใช้งานขั้นสูง (ไม่ใส่ก็ได้)
//  class=ชื่อของ class  ไว้อ้างถึงในการใช้งานขั้นสูง (ไม่ใส่ก็ได้)
//  id=ชื่อของ id ไว้อ้างถึงในการใช้งานขั้นสูง (ไม่ใส่ก็ได้)
//  frameborder=1 เพื่อกำหนดให้แสดงกรอบเฟรมหรือไม่ (0|no,1|yes) ถ้าไม่ต้องการ ให้ใส่ frameborder=0
//  scrolling ถ้า ต้องการให้ใส่ scrolling=yes  ถ้า ไม่ต้องการให้ใส่ scrolling=no หรือให้ขึ้นเองถ้าล้นกรอบใช้
//  style สามารถใส่ style css ได้ตามปกติ
//  bordercolor กำหนดสีของกรอบเฟรม
//  alignกำหนดตำแหน่งการจัดวาง left | right | center
//  marginheight="ค่าตัวเลข (px) " ระยะห่างขอบทางสูง
//  marginwidth="ค่าตัวเลข (px) " ระยะห่างขอบด้านกว้าง

 

 


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal