หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

การใช้ Tools Icon

ในขณะโพสข้อความ หรือสร้างเนื้อหาจะมีตัวช่วยในการปรับแต่งข้อความ สำหรับผู้ที่ไม่สันทัดภาษา HTML (คือภาษามาตรฐานสำหรับการสร้างเว็บ) ให้สามารถ ปรับแต่งข้อความได้ง่ายขึ้น ดังนี้Icon ความหมาย HTML Code
Bold (Ctrl+B) ตัวหนา <b> ตัวหนา </b>
Italic (Ctrl+I) ตัวเอน <i> ตัวเอน </i>
Underline (Ctrl+U) ขีดเส้นใต้ <u> ขีดเส้นใต้ </u>
Strikethrough ขีดทับกลาง <strike> ขีดทับกลาง </strike>
[Font family] เลือก Font <font face="..."> ... </font>
[Font size] ขนาดอักษร <font size="..."> ... </font>
เลือกสีตัวอักษร <font color="..."> ... </font>
เลือกสีพื้นอักษร style=background-color: ...
Superscript ตัวยกกำลัง ตัวยก<sup>กำลัง</sup>
Subscript ตัวห้อย ตัว<sub>ห้อย</sub>
Insert horizontal ruler ขีดเส้นนอน <hr>
Horizontale rule เส้นนอนกำหนดรูปแบบได้ <hr noshade=... size=.. width=..>
Align left จัดชิดซ้าย <.. align=left ..>
Align center จัดกึ่งกลาง <center>
Align right จัดชิดขวา <.. align=right ..>
Align full จัดเต็มบรรทัด <.. align=justify ..>
Unordered list
  • หัวข้อลีสรายการ
ul li ... /li /ul
Ordered list
  1. หัวข้อลำดับเลข
ol li ... /li /ol
Indent

เยื้องไปทางขวา

blockquote /blockquote
Outdent เยื้องกลับซ้ายคืน ยกเลิก blockquote
Undo (Ctrl+Z) Undo ยกเลิกกระทำสุดท้าย
Redo (Ctrl+Y) Redu กระทำคืนที่ยกเลิก
Insert/edit link แทรก Link a href=url ... /a
Unlink ยกเลิก link ลบแท๊ก a
Insert/edit anchor แทรกจุด link อ้างอิง a name=... /a
Insert/edit image แทรกรูปภาพ คลิกดูการใส่รูปภาพ img src=...
Inserts a new table แทรกตาราง และ icon ตาราง คลิกดูการสร้างตาราง <table><tr><td> .. </td></tr></table>
Toggle guidelines/invisible elements แสดงเส้นปรุแนวขอบกล่อง/ตาราง
Emotions แทรก Emotions <img src=.../emotions/...>
Insert / edit Flash Movie แทรก flash movie คลิกดูตัวอย่าง object ... embed
Paste as Plain Text แทรกข้อความอักษรล้วน
Paste from Word แทรกข้อความจาก Word
Edit HTML Source ไปหน้า HTML หน้าต่างภาษา HTML
Cleanup messy code ล้างรหัสคำสั่งที่ยุ่งเหยิง ล้างคำสั่ง HTML ที่ซับซ้อน
Remove formatting ลบคำสั่งจัดรูปแบบ
Insert custom character แทรกอักษรพิเศษ
Direction left to right พิมพ์ซ้ายไปขวา <p dir=ltr> ... </p>
Direction right to left พิมพ์ไปขวาไปซ้าย <p dir=rtl> ... </p>
Insert new layer สร้างกรอบลอยอิสระ <div style=position: ..> ... </div>
Move forward ย้ายกรอบลอยมาข้างหน้า
Move backward ย้ายกรอบลอยไปด้านหลัง
Toggle absolute positioning ปรับตำแหน่งกรอบลอยตามอ้างอิง
Edit CSS Style แก้ไข CSS Style

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal