หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

จากเฟิงซุ่นไปบ้านดินผู่โหลว ไกลมั้ยค่ะ

จากเฟิงซุ่นไปบ้านดินผู่โหลว ไกลมั้ยค่ะ นั่งรถไปประมาณกี่กิโล กี่ชั่วโมงค่ะ

เดือนหน้าจ ะไปไหว้บรรพบุรุษที่นั่นค่ะ


รูปภาพของ แกว้น

อำเภอเฟิงซุ่นถึงหมู่บ้านถู่โหลว

เส้นทางหลวงมณฑล 332 อำเภอเฟิงซุ่นถึงหมู่บ้านถู่โหลว อำเภอหย่งติ้ง ระยะทาง 222 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชม. ครับ
รูปภาพของ วี่ฟัด

ไปเถอะไม่ไกลหรอก

                       ถู่โหลวนี่ไหง่เคยไปมาสองครั้งแต่ไปจากหม่อยแย้น นั่งรถจากหม่อยแย้นไปไม่ไกลสักชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้ว ตามระยะทางจะได้รับความเพลิดเพลินจากทิวทัศน์ตามแม่น้ำหานเจียงไปตลอดทาง เพลินๆแป๊ปเดียวก็ถึงแล้ว  ส่วนจากฟุ้งสุ่นไปหมอยแย้นนี่แค่ชั่วโมงก็ถึงแล้ว 

                     ไหง่ว่าจากฟุ้งสุ่นไปถู่โหลวไม่น่าเกินสามชั่วโมง ไหง่เคยไปถู่โหลวครั้งสุดท้ายเมื่อสงกรานต์ปี 2554 ตอนนั้นที่หย่งติ้งกำลังทำทางมอร์เตอร์เวย์กันขนานใหญ่ ป่านนี้คงเสร็จแล้ว การเดินทางยิ่งสะดวกมากขึ้น ดังนั้นไหง่ว่าจากฟุ้งสุ่นไปถู่โหลวคงไม่น่าเกิน 3 ชั่วโมง

                   วันที่ 27 ก.พ. 2557 ครอบครัวของไหง่ก็จะยกขบวนกันไปไป้กุงผ่อที่หม่อยแย้นก็มีโครงการไปถู่โหลวเหมือนกัน จองเฟยจีเพี่ยวไว้เรียบร้อยแล้ว  

谢谢你!ขอบคุ

谢谢你!ขอบคุณค่ะ สงสัยจะไม่ได้ไปตอนแรกคิดว่าใกล้ๆ ถ้าไม่เกินสองชั่วโมงจะไปอะค่ะ 

รูปภาพของ วี่ฟัด

ไปเต๊อะไปแอ่ว

โหอุตส่าห์ไปถึงโน่นแล้วอีกแค่สองสามชั่วโมงเอง ไปแล้วจะคุ้มค่ากับความเป็นมรดกโลกของคนฮากกา ไหง่ไปมาสองครั้งแล้วยังอยากไปอีกเลย ไปเต๊อะไปแอ่วจังหวัดเจียงเอ้ยอำเภอหย่งติ้ง

รูปภาพของ ฉินเทียน

บ้านดินถู่โหลว มรดกจีนมรดกโลก ให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจ

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal