หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

มาแล้ว เพลงฮากกาคาราโอเกะ

รูปภาพของ อาฉี

ข่าวดีสำหรับนักร้อง NCN

ได้เวลาออกแล้วสำหรับขา คาราโอเกะทั้งหลายที่ชื่นชอบการร้องเพลง Karaoke ด้วยโปรแกรม NCN ยอดนิยมทั่วเมืองไทย

มีขั้นตอนการทำดังนี้

 1. Download ไฟล์เพลงและคำร้อง จากที่นี่ได้เลยครับ HakkaNCN.zip ไฟล์เล็กๆ แค่ 23k เท่านั้นเอง
 2. แตกไฟล์ที่ได้มานี้ออก วางไว้ที่ ที่เก็บเพลงของโปรแกรมคาราโอเกะ เช่น
  บางโปรแกรมเก็บไว้ที่ Dirver:\WinKaraX\Songs\MIDI\NCN  
  บางโปรแกรมก็เก็บไว้ที่ Dirver:\KaraPro\Songs\  เป็นต้น
  ข้อสังเกต คือ Folder  ที่เข้าไปแล้วเจอ 3 folder คือ cursor, lyrics, song ดังภาพ เมื่อเจอแล้ว save ทับได้เลย

  ถ้าในเครื่องมีโปรแกรม winRarอยู่ก็สะดวกดี  เพียงแค่นำไฟล์ HakkaNCN.zip มาวางใน โฟเดอร์เดียวกัน ดังภาพ แล้วคลิกขวา เลือก Extract Here มันจะถาม ให้ Confiem replace  ตอบ Yes to all แล้วลบไฟล์ zip นี้ออกได้เลย

 3. เข้าโปรแกรม karaokeที่ใช้อยู่ คลิกด้วย mouse ปุ่มขวาบนหน้าจอ เลือก Song Data Manager

 4. เพื่อให้มันเพิ่ม เรียงรายชื่อเพลงใหม่เข้าไป ให้คลิกปุ่ม Lister แล้วรอจนกว่าจะเต็ม 100%

  สำหรับบางโปรแกรม อาจมีปุ่ม Add ให้เพิ่มเพลงโดยระบุ directory ที่เก็บเพลงใหม่นี้ และบางโปรแกรม เช่น Nick NCN รุ่นเก่า ให้พิมพ์ lister ในหน้าต่าง Dos เพื่อให้มันเพิ่มเรียงรายชื่อเพลงใหม่

เพียงเท่านี้ Karaoke ของเราก็จะมีเพลงมาร์ซ ฮากกาของเราไว้ให้เลือกร้องทั้งเนื้อไทยเนื้อจีนได้แล้ว

ต่อไปเวลาเราจะร้องเพลงคาราโอเกะ ก็ไม่ต้องวิ่งหาแผ่น เปลี่ยนเครื่อง หรือต้องออกจากโปรแกรมคาราโอเกะอีกต่อไป


 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal