หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

สอบถามเรื่องเสาเกียรติยศ

รูปภาพของ เหลี่ยงหน่ำเซ็น

เคยดูในสารคดีเวลาลูกหลานชาวฮากกาที่มีการศึกษาสูงหน่อย จะมีการติดตั้งเสาเกียรติยศแสดงให้รู้ อยากทราบว่ามีกี่ประเภทลักษณะเป็นอย่างไร อยากทำเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมฮากกาให้ลูกหลานได้ดู ขอบคุณท่านผู้รู้ครับ


รูปภาพของ ท้ายแถว

อนุเสาวรีย์บัณฑิต

จำรายละเอียดไม่ค่อยได้แล้วเมื่อนานมาแล้ว เคยเห็นในเว็บนี้ไม่รู้หน้าไหน กล่าวถึงที่มาของอนุเสาวรย์นี้ว่า

เสาหินนี้ เขาจะสร้างเพื่อเชิดชูเกียรติคนในหมู่บ้านที่สามารถไปสอบชิวไฉ หรือจองหงวนได้ ถ้าหมู่บ้านใดมีเสาหินนี้เยอะก็แสดงว่าคนในหมู่บ้านนี้สามารถไปพิชิตสนามสอบกลางได้จำนวนมาก

ซึ่งที่เสาหินจะมีการสลักชื่อรายะเอียดของบัณฑิตไว้ที่ฐาน และที่ช่วงบน จะมีสัญญาลักษณ์ต่างกัน ถ้าจำไม่ผิดจะมีรูปมอปิด แสดงว่าเป็นขุนนางฝ่ายบุ๋น และเป็นรูปสัตว์อะไรสัตว์อย่าง เป็นสิงโตหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเป็นขุนางฝ่ายบู้
(หากจำมาผิดพลาดขออภัย มาตอบเพื่อไม่เงียบเหงา ก็ขอให้ผู้รู้ช่วยแจงอีกที เพื่อความถูกต้องให้ลูกหลานนะครับ ขอบคุณครับ)

 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal