หน้าแรก  
HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家 Hakka people .  
ที่ใดมีตะวันขึ้น ที่นั้นมีชาวจีน ที่ใดมีชาวจีน ที่นั้นมีเค่อเจียเหริน(客家人) hakkapeople.com

รูปศาลบรรพชน


เรื่องศาลบรรพชนเซี่ยงฉิน

ไหงได้ทดลองลงรูปเข้าในกลุ่มสมาคมฮากกา  เป็นรูปศาลบรรพชนที่สร้างขึ้นใหม่  ซึ่งจะมีหมายกำหนดการเปิดก่อนสิ้นปีนี้
การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์  เหลือเก็บรายละเอียด  งบประมาณตั้งไว้ 30 ล้าน  แต่บานปลายเกินเท่าตัวแล้ว
ไหงจะอธิบายรายละเอียดทีหลัง

รูปภาพของ อิชยา

อยู่ที่ไหน

ศาลบรรพชนนี้  อยู่ที่ไหนค่ะอาคิ้ว  และใช่ที่เดียวกับศาลบรรพชนที่สมาคมยิ่งชวนไหมค่ะ

ศาลบรรพชนของสมาคมยิ่งชวน

ก่อนสิ้นปีนี้  จะมีพิธีเปิดศาลบรรชนของชาวยิ่งชวน(ตระกูลฉิน)

ท่านที่มีบรรพบุรุษ  อยู่ที่ 丰順 หมู่บ้าน石湖   和安  蓮塘  鄧屋寨  東里 左嶺

และที่ 掲西縣京小溪鎮  大嶺  長灘

ท่านที่สนใจนำป้ายบรรพชน ทวด ปู่ย่า  พ่อแม่พี่น้อง มาประดับไว้ที่ศาลบรรพ

ชนยิ่งชวน

ก็ขอเชิญเยี่ยมชมได้

และจับจองที่วางป้ายบรรพชนได้

เชิญร่วมพิธีเปิด ศาลบรรพชนสมาคมตระกูลยิ่งชวน

สมาคมตระกูลยิ่งชวน 榕 江 潁 川 陳 氏 宗 親 會  ขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติ   เนื่องในการเปิดป้าย  ศาลบรรพชนสมาคมตระกูลยิ่งชวน
 
ณ. 888 ม.5  ซอบคลองอาเสี่ย  ถนนพุทธรักษา  ต.แพรกษาใหม่  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 
 
ใน วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ0.ศ. 2560  เวลา 10.09 น. 
 
รูปภาพของ อิชยา

รูปศาลบรรพชนจากโก๊ 陈伟民


ศาลบรรพชนสมาคมตระกูลยิ่งชวน

 หมายกำหนดการพิธีเริ่มประมาณ 7.30 น.

เริ่มด้วยการเชิญบรรพชน สถิตย์อยู่ในกระถางธูป (เชิญขี้ธูปมาจากจีน)

8.30 น. เชิญเทพยดาฟ้าดิน   拜 天 神

9.00 น. ไหว้ประตูศาลบรรพชน  拜 門 神

10.09 น.  พิธิเปิดประตูศาล  อุ้มกระถางธูปสถิตย์ในศาลบรรพชน


จากนั้นกราบไหว้บรรพชน  拜祭老祖

พิธีกรรมต่างๆ  ไม่ค่อยได้เห็น  น่าศึกษา  น่าจดใจ  เรียนแบบอย่าง

ไปสืบสานต่อ 

พิธีเปิดศาลบรรพชน ( 1 )


หลักการและหมายกำหนดการพิธีเปิดศาลบรรพชน

หลักการใหญ่  ต้องสมาชิกหรือผู้เกี่ยวข้องลงมติเห็นชอบในหมายกำหนดการ

หลักการ 3 อย่างที่จะเลือกปฏิบัติ 
  1.ฉลองงิ้ว  (ตัดเรื่องฉลองงิ้ว  เพราะจะต้องฉลองทุกปี  คนรุ่นใหม่ก็ไม่เห็นด้วย)
  2. เชิญไถ่ซือมาสวด  (นิมนต์พระจีนมาสวดเจริญพุทธมนต์)
  3. แล้วแต่คณะกรรมการเห็นชอบ

พิธีเปิดศาลไม่มีผู้ใดถ่ายทอดเป็นอักษรออกมา  มีแต่เล่าขานกันมา  ในประเทศจีนแทบจะไม่มีการเปิดศาลบรรพชนใหม่  ส่วนมากจะซ่อมบูรณะขึ้นมาใหม่ 

เมื่อไถ่ถามผู้อาวุโสทั้งปะเทศจีนและในเมืองไทยก็ได้มีหัวที่ต้องจัดทำดังนี้

1. 招 祖 魂 灵   大 香 炉   安 放 祖 宗 神 炉   
    เชิญบรรพบุรุษ  มาสถิตย์ที่กระถางธูป

2. 拜 天 神
   ไหว้เทพยาดาฟ้าดิน 

3. 拜 門 神     拳 祖 炉 安 放 神 台
    ไหว้ประตูศาลบรรพชน  เปิดประตูศาล   อันเชิญกระถางธูปเข้าศาลบรรพชน

4.  คณะพระคุณท่านวัดโพธิ์แมน  เริ่มทำพิธีสวดเจริญพุทธมนต์

5.  祭 奠 祖 灵    行 上 跪      九 叩  礼 儀
      เซ่นไหว้บรรพชน  คุกเข่า 3 ครั้ง  กราบ 9 ครั้ง

นี่คือหมายกำหนดการ   ในวันที่ 7 มกราคม 2017  十二月 初十日

 

พิธีเปิดศาลบรรพชน ( 2 )

ก่อนจะมีพิธีเปิดศาลบรรพชน  มีการประชุมแล้วให้หัวหน้าพิธีการเป็นผู้จักการเซ่นไหว้ทั้งหมด   มีการนัดแนะพนักงานสวัสดิการมาฝึกซ้อมและรับสมัครพนักงานเพิ่ม
 
สิ่งสำคัญต้องเตรียมสาส์น จุกหวุน 祝文 และ จี้หวุน 祭文   รวม 3 ฉบัย
 
เมื่อช่วงไปไหว้ล่อจู้ที่จีน  ก็เคยขอร้องท่านผู้อาวุโสที่จีนช่วยเขียนให้  ทุกท่านปฏิเสธหมด  เหตุผลคือทุกท่านไม่เคยมาเมืองไทย  ไม่เข้าใจภูมิลำเนาในประเทศไทย  และไม่เข้าใจที่เมืองไทยการดำรงชีพยังไง
การเขียนสาส์นหรือบทความ  ต้องรู้ถึงถิ่นที่จะเขียน  รู้ถึงดินฟ้าอากาศ  ก็เพิ่งเข้าใจตรงนี้  ว่าความจริงเขาไม่กล้าเขียนเพราะไม่รู้ตื้นลึกหนาบางของสถานที่ที่ต้องสรรญเสริญหรือสดุดีถึง
 
สรุปต้องกลับมาเมืองไทยนับหนึ่งใหม่  ไปขอร้องท่านผู้อาวุโสท่านหนึ่งท่านอายุจะ 90 ปีแล้ว  ไปหาถึง 5 ครั้ง  ท่านใจอ่อนท่านรับปากจะเขียนให็  เพื่อเห็นแก่สมาคม
ท่านสั่งนักสั่งหนาว่าห้ามบอกชื่อท่านเป็นคนเขียนสาส์นนี่้ 
เมื่อได้สาส์นนี้มา  ก็ได้พนักงานมาหัดอ่าน   แต่เมื่อสรุป  คณะกรรมการก็จะเอาอีกชุดที่เลือกไว้  
สาส์นที่คณะกรรมการเลือกมา  เป็นการคัดมาจากหนังสือที่ขายเกลื่อนในฟุ้งสุ่น  บ้างก็อ่านออกสำเนียงแคะไม่ได้  เพราะส่วนมากที่ขายเกลื่อนนั้น คนฮอกล่อเขียนขาย
(ไม่เข้าใจเหมือนกัน ว่าทำไมคนแคะไม่เขียนหนังสือพิธีกรรมต่างๆออกมาขายบ้าง  จะหวงวิชาไปทำไม)
เมื่อนำสาส์นให้พิธีการอ่าน  ทุกๆคนไม่เข้าใจสิ่งที่เขียนออกมา  ถามผู้ที่คัดลอกมาก็ไม่มีคำตอบ  สรุปถ้าให้อ่านสาส์นที่คณะกรรมการนำมา  ก็ให้คณะกรรมการหาคนมาอ่านแทน 
สุดท้ายก็ตกลงกัน  จะอ่านสาส์นทั้ง 3 ฉบับ  2 ฉบับที่ท่านอาวุโสแต่งให้  ส่วนพิธีไหว้ฟ้าดินก็เอาสิ่งที่คัดลอกจากจีนมาอ่านแทน
 
ครั้งแรกจะฝึกซินเขียว 新 僑 (เรียกเด็กหนุ่มซินตึ้ง พวกเขาจะพอใจคำนี้มากกว่า ซินถอง) 
ให้เด็กซินเขียวมาอ่านสาส์น  แต่เด็กรุ่นหลังอ่านภาษาแคะไม่ได้  เพราะไม่ได้เรียนภาษาแคะมาก่อน  ทุกคนไปโรงเรียนอ่านพูดจีนกลางทั้งหมด  
 
ก็ยังคิดอยู่ว่า  หากผู้เฒ่าผู้แก่จากไปหมดแล้ว  ภาษาแคะพื้นบ้านก็คงหายตามท่านไป    เหมือนอย่างภาษาแมนจูที่หายสาปสูญไป
ขอให้ทุกท่านที่พูดปั้นซันขักได้  พยายามสอนลูกหลานให้รู้จักภาษาปั้นซันขักของเรา
ช่วยกันอนุรักษ์ภาษาของพวกเรา 
 
hakka@hakkapeople.com    คุณความดี แด่บรรพชนและชาวฮากกาที่ฮึกเหิม Hakkapeople.com by Hakka Pakchong Association... Powered by Drupal